Zoekresultaat 11 - 20 van 129 resultaten

 • Ongediertebestrijding

  Zit er ongedierte, zoals ratten, op openbaar terrein? Dan zorgt de gemeente voor de bestrijding. Op het bestrijden van ongedierte op uw eigen terrein moet u zelf zorgen. De gemeente stelt wel in overleg kosteloos advies en klemmen beschikbaar waarmee u zelf de bestrijding van ratten kunt uitvoeren (bedrijven en bedrijfsterreinen vallen hier niet onder).  Wilt u weten op welke manier u overig ongedierte kunt bestrijden of bij wie u terecht kunt om het te laten bestrijden, verwijzen wij u naar www.meldpuntongedierte.nl. Meldingen over ratten kunt u doen via Fixi, per email info@hardinxveld-giessendam.nl, of telefonisch (14) 0184.  

 • Melding (milieubeheer)

  In het Omgevingsloket online en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) ziet u of u een vergunning nodig heeft, melding doet of geen melding hoeft te doen. Als u weet dat uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, kunt u direct via AIM een melding doen. Kosten Het doen van de melding is gratis Afhandeling U krijgt binnen 4 weken antwoord van ons. Online regelen Omgevingsloket online Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) Meldingsplicht U doet een melding als u onder het Activiteitenbesluit valt en: meldingsplichtig bent een bedrijf wilt oprichten een bedrijf wilt uitbreiden een bedrijf wilt wijzigen U hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen zijn onder andere: detailhandelsbedrijven herstelinrichtingen voor motorvoertuigen houtbewerkende bedrijven en horecabedrijven Meer informatie leest u op de website Ondernemersplein, melding milieubeheer. Meesturen Bij uw melding stuurt u een schaaltekening met een situatieschetsschaal 1:10.000 en een aangegeven noordpijl mee. Heeft u vragen? Voor meer informatie kijkt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Bij een nieuwe baan kan de werkgever een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'. Dit bewijs toont aan dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor die nieuwe baan of functie. Uw werkgever kan de aanvraag van de verklaring zelf online starten. Of u vraagt de VOG persoonlijk aan bij de gemeente Voor een aanvraag heeft u de volgende bijlage(n) nodig: Het ingevulde en ondertekende VOG aanvraagformulier van Justis dat u van de werkgever heeft gekregen. Eventueel alle gevraagde en ingescande bijlagen Let op: zorg ervoor dat de ingescande documenten duidelijk leesbaar zijn. Online regelen Aanvragen VOG door werkgever Aanvragen VOG persoonlijk bij gemeente U logt in met DigiD Lukt het online aanvragen via de gemeente niet, maak dan een afspraak Kosten De kosten bedragen € 41,35. Afhandeling Binnen 4 weken krijgt u de verklaring thuisgestuurd.  

 • Exploitatievergunning inrichting en/of Terrasvergunning

  Voor het exploiteren van een horeca-inrichting heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de persoon en het pand.

 • Precariobelasting

  Precariobelasting betreft een bijzondere vorm van belasting. Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn: terrasjes van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers (voor de opvang van bouwpuin).

 • Principeverzoek voor bouwwerken of perceelgebruik indienen

  Als u de haalbaarheid wilt onderzoeken van bouw- of bedrijfsplannen die u heeft (bijvoorbeeld voor bouwwerken of voor wijziging van gebruik van een perceel), dan kunt u een principeverzoek indienen bij de gemeente. Werkwijze Vul het formulier vooroverleg ruimtelijk initiatief (pdf, 177 kB) in Print het formulier uit Onderteken het formulier Stuur of breng het ingevulde en ondertekende formulier naar omgevingszaken@hardinxveld-giessendam.nl In het formulier leest u meer over de procedure, de kosten, en over welke bijlagen bij het verzoek moeten worden gevoegd. Twijfelt u over uw plan of heeft u vragen, dan adviseren wij u om kosteloos een verkennend gesprek aan te vragen, voordat u definitief een principeverzoek indient. Nieuwe werkwijze in voorbereiding op de Omgevingswet Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hierdoor verandert de werkwijze voor het indienen en behandelen van principeverzoeken. U vult als initiatiefnemer het bovenstaande formulier in. Als het plan niet past in het omgevingsplan wordt uw plan besproken aan de 'intaketafel' en/of 'omgevingstafel'. Op de intaketafel kijkt de gemeente naar de wenselijkheid van het plan. Als het plan wenselijk is, volgt de omgevingstafel. Daar kijken we samen met u verder hoe we het plan mogelijk kunnen maken.    Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het KlantContactCentrum van de gemeente, telefoon 14 0184.  

 • Ondernemersplein Rotterdam

  Overheid, onderwijs en andere intermediairs zitten onder een dak. U kunt zaken regelen, informatie inwinnen en netwerken met andere ondernemers. Ondernemersplein Rotterdam

 • Geboorteaangifte

  In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus is de BurgerBalie minder vaak open. U kunt de geboorte daarom het best digitaal aan ons doorgeven. U kunt de geboorte van uw kind digitaal aan ons doorgeven als: tenminste 1 van beide ouders de Nederlandse nationaliteit heeft u DigiD hebt (van beide ouders als zij niet getrouwd zijn en geen registratie partnerschap hebben) u een ondertekende geboorteverklaring van verloskundige of arts hebt u vóór de geboorte een akte van erkenning hebt laten opmaken, wanneer de ouders niet getrouwd zijn en geen registratie partnerschap hebben beide ouders in dezelfde gemeente wonen Online geboorteaangifte doen Wilt u toch langskomen om de geboorte van uw kind aan te geven? Maak dan een afspraak via 14 0184. U moet immers binnen 3 werkdagen na de geboorte de aangifte gedaan hebben. Meer informatie over onze aangepaste openingstijden Is uw kind in Hardinxveld-Giessendam geboren? Dan doet u geboorteaangifte aan de balie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De medewerker van de gemeente maakt de geboorteakte op en schrijft uw kind in, in de basisregistratie personen (BRP). Afspraak maken Voor aangifte gaat u naar de gemeente waarin uw kind geboren is. Neem van beide ouders een geldig identiteitsbewijs mee. Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente via 14 0184.  

 • Melding voorgenomen huwelijk (in ondertrouw gaan)

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? U kunt persoonlijk langsgaan bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk doen. Deze melding maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente via 14 0184, of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Burgerlijk huwelijk Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten. Kosten De melding voorgenomen huwelijk is gratis. Wel betaalt u de kosten voor het trouwen of registratie partnerschap en eventueel het (trouw)boekje.

 • Wijktafels

  De Wijktafel is een platform voor bewoners van Hardinxveld-Giessendam en organisaties. Soms zichtbaar in de wijk met een tent en vaak actief op de achtergrond. Doelstelling De doelstelling is de gemeente mooier, gezelliger en veiliger te maken en naar elkaar om te zien. Een initiatief voor, door en van bewoners. Ambassadeurs Per buurt zijn actieve bewoners  het gezicht van de Wijktafels. De ambassadeurs zoeken contact, signaleren, vinden, verbinden en motiveren in de wijk. Ambassadeurs zijn geen hulpverleners maar brengen mensen bij elkaar om elkaar in de buurt te helpen. Waar nodig is, wijzen ze de weg naar professionele hulp en/ of openbare instanties. Ook ondersteunen ze initiatieven of activiteiten voor de buurt. Samenwerking Aan de wijktafels hebben de volgende partijen zich verbonden: Wijkbeheer van woningstichting Omnivera, de politie, Wijkbeheer van de gemeente Hardinxveld-Hardinxveld, zorgcentrum De Lange Wei, zorgstichting Waardeburgh en Stichting Welzijn Servanda. Zij pakken de signalen op en lossen knelpunten zo snel mogelijk op. Contact Om de ‘wijktafels’ van de buurtbewoners te laten zijn, zijn wij altijd opzoek naar mensen die zich in willen zetten voor hun wijk. Dit kan als ambassadeur maar ook als betrokken buurtbewoner. Wilt u meer informatie, heeft u ideeën voor uw wijk of wilt u zich aanmelden als ambassadeur? Neem dan contact op met de begeleider van de Wijktafel, Ellen Vissers. Dit kan via telefoon 0184 - 61 27 71 of via het e-mailadres e.vissers@servanda.nl.