Zoekresultaat 11 - 20 van 49 resultaten

 • Trouwen en registratie partnerschap

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen?  Dan vragen we u om een afspraak te maken bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk doen. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten. Afspraak Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.

 • Verhuizen in of naar Hardinxveld-Giessendam

  Verhuist u naar of binnen deze gemeente? Dan moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Dit kan door het verhuisformulier uit te printen en in te leveren óf met DigiD. Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering. Verhuizing naar het buitenland Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Verhuizen naar het buitenland vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

 • Aanvraag omgevingsvergunning

  Wanneer u werkzaamheden in, op of rondom uw woning of voor uw bedrijf wilt verrichten, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. Daarvoor gaat u naar het Omgevingsloket.  Op die website kunt u: Checken of u een vergunning- en meldingplicht heeft Alles in één keer online regelen De status van aanvragen volgen

 • Ondernemen aan huis

  Bent u een ondernemer die vanuit huis werkt of bent u van plan om een onderneming vanuit huis te starten? Wist u dat hier enkele voorwaarden voor zijn? Soms heeft u een vergunning nodig voor een onderneming aan huis. Op deze pagina kunt u zien wanneer dit het geval is.

 • Omgevingsplan

  Hier vindt u informatie over het omgevingsplan in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

 • Ligplaatsvergunning aanvragen

  U mag niet zomaar met uw woonboot een ligplaats innemen. De gemeente bepaalt de plekken in het openbare water waar dit mag. Wilt u met een woonboot of ander vaartuig een ligplaats innemen? Dan vraagt u aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen. Onze gemeente beschikt over 29 kleine ligplaatsen nabij de Peulensluis. Deze plaatsen zijn momenteel allemaal bezet. U kunt zich op de wachtlijst laten inschrijven indien u inwoner bent van onze gemeente. Aanvraagformulier ligplaatsvergunning

 • Sportaccommodaties

  Sportaccommodaties De Appelgaard en De Wielewaal De Appelgaard Bellefleur 1 3371 NA Hardinxveld-Giessendam De Wielewaal Cornelisweer 2 3371 PH Hardinxveld-Giessendam Contactpersoon voor de sportaccomodaties: De sporthalbeheerders. Telefoon: 0184-616320 E-mail: sporthal@hardinxveld-giessendam.nl Sportzaal reserveren Via het reserveringssysteem kunt u online een sportzaal huren.

 • Afschrift/uittreksel akte van geregistreerd partnerschap aanvragen

  Soms heeft u een afschrift of uittreksel van uw akte van geregistreerd partnerschap nodig (uit de Burgerlijke Stand).  Bijvoorbeeld voor notariële zaken, voor het aanvragen van ontbinding van het geregistreerd partnerschap, of voor het omzetten van uw geregistreerd partnerschap in een huwelijk. U kunt alleen een afschrift aanvragen van: de akte van geregistreerd partnerschap van uzelf, of van de akte van geregistreerd partnerschap van uw partner, of van de akte van geregistreerd partnerschap van een inwonend kind, of van de akte van geregistreerd partnerschap van uw inwonende vader of moeder. De registratie van het partnerschap moet plaats hebben gevonden in: de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Als de partnerschapsregistratie in een andere gemeente plaatsvond, moet u het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap aanvragen bij die andere gemeente! Taalkeuze U krijgt de keuze om een Nederlandstalig (voor Nederland) of een meertalig afschrift (voor buitenland) aan te vragen. Aanvragen U vraagt een uittreksel geregistreerd partnerschap online aan of persoonlijk aan de balie van de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Aan de balie krijgt u het uittreksel direct mee. Bij een online aanvraag, krijgt u het uittreksel binnen drie werkdagen per post thuisgestuurd. Wat heeft u nodig? Zorgt u ervoor dat u het volgende gereed heeft vóór u met de aanvraag begint: zekerheid dat de registratie van het partnerschap plaatsvond in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. (als u het afschrift aanvraagt voor een inwonend familielid) voornamen, achternaam en geboortedatum van het inwonende familielid datum en plaats van registratie partnerschap duidelijkheid of u het afschrift in het buitenland nodig heeft Doet u de aanvraag online? Dan heeft u extra nodig: uw DigiD-inloggegevens de benodigde gegevens om online te kunnen betalen (iDEAL, Master Card en VISA). Kosten Prijs: € 16,60 Online aanvragen U logt in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag het dan aan via www.digid.nl. Online afschrift akte geregistreerd partnerschap aanvragen

 • Leegstandsvergunning of tijdelijk verhuur woonruimte

  Voor het tijdelijk verhuren van een woning heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor woningen die op de nominatie staan om gesloopt of gerenoveerd te worden. Ook woningen die bestemd zijn om verkocht te worden en die in afwachting daarvan leeg staan kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke verhuur. Een leegstandsvergunning is een gemeentelijke toestemming om woonruimte tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandswet. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het verkrijgen van een leegstandsvergunning. In Hardinxveld-Giessendam wordt een leegstandsvergunning verleend voor verhuur aan gezinnen met of zonder kinderen. Voor kamerverhuur wordt geen vergunning verleend. Let op: ook uw hypotheekverstrekker moet toestemming geven.

 • Noodnummers

  Crisis of nood Bij een crisis- of noodsituatie of spoedeisende hulp: bel 112 (alarmnummer). Geen spoed, wel politie? Bel dan t. 0900 - 8844. Gezondheid Heeft u een (dringende) vraag op het gebied van (gezondheids-) zorg? Bel dan uw huisarts. Of neem buiten kantoortijden contact op met: Huisartsenpost Gorinchem: t. 0183 - 64 64 10 Huisartsenpost Drechtdokters in Dordrecht:t. t. 078 - 20 200 20 Directe (psychische) hulp Bel eerst uw huisarts of diens vervanger. De huisarts verwijst u zo nodig naar de crisisdienst. De Luisterlijn t. 088 076 70 00. Dag en nacht bereikbaar voor een luisterend oor. 113 zelfmoordpreventie t. 0800-0113: Eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag. Voor mensen die denken aan zelfdoding. Huiselijk geweld Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk wat u kunt doen op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl  of bel met het advies- en meldpunt ‘Veilig thuis’ via t. 0800 20 00. U wordt doorverbonden met een steunpunt bij u in de buurt en krijgt advies, informatie of directe hulp. De hulp is gratis. Voor spoedgevallen buiten kantoortijden belt u met het Crisisinterventieteam Zuid-Holland Zuid: t. 0800 - 1471. Dit nummer is 24/7 bereikbaar en beschikbaar voor iedereen van 0-100 jaar uit de tien gemeenten van de regio. Meldpunt zorg en overlast Veroorzaakt iemand ernstige overlast? Denkt u dat er sprake is van zware (psychische) problemen? Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg & Overlast  t. 078 - 770 85 04  of kijk op de website van Meldpunt Zorg & Overlast voor een (anoniem) meldingsformulier. Opvoed- of opgroeicrisis of crisissituatie verstandelijk beperkte jeugdige Neem contact op met het jeugdteam Hardinxveld-Giessendam (Onderdeel van Sociaal Team) op t. 14 0184. Buiten kantoortijd: Crisisinterventieteam Jeugdbescherming West t. 0251 - 26 34 59.