Zoekresultaat 11 - 20 van 144 resultaten

 • Standplaats voor een markt

  De gemeente organiseert weekmarkten en jaarmarkten. Ondernemers kunnen een standplaats voor een markt aanvragen. Standplaats aanvragen Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie over het aanvragen van een standplaats voor op een markt? Stuur dan een e-mail naar marktdienst@hoorn.nl .

 • Woo-verzoek

  Via een Woo-verzoek vraagt u aan de gemeente om informatie in documenten openbaar te maken. Dit gaat alleen over documenten die al bestaan. Woo-verzoek indienen U kunt een Woo-verzoek ook schriftelijk indienen of per mail. Stuur uw mail naar gemeente@hoorn.nl  of stuur uw brief naar: Gemeente Hoorn...

 • Attestatie de vita

  Een attestatie de vita is een internationaal bewijs van in leven zijn. Een attestatie de vita kan bijvoorbeeld nodig zijn als u recht heeft op pensioen van een buitenlandse instantie.  Voor het aanvragen van een attestatie de vita maakt u een afspraak in het stadhuis. Naar de afspraak neemt u een...

 • Gladheidsbestrijding en strooiroutes

  De gemeente strooit uit voorzorg, bij sneeuw en ijzel. De gemeente houdt met sensoren en speciale weersvoorspellingen het weer nauwlettend in de gaten.  Waar strooit en schuift de gemeente? Op hoofdwegen, hoofdfietsroutes, busroutes en routes die voor de hulpdiensten van belang zijn. In straten die...

 • Leerlingenvervoer

  Ouders van kinderen die vanwege een structurele beperking niet zelfstandig kunnen reizen, kunnen bij de gemeente vervoer of een vergoeding aanvragen. Dit gaat om vervoer naar regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs. U kunt vanaf 1 maart een aanvraag doen voor het komende schooljaar....

 • Openbaar groen: kopen en huren niet meer mogelijk

  Het is niet meer mogelijk om als inwoner openbaar groen van de gemeente te kopen. Hiermee wordt voorkomen dat deze grond gebruikt wordt voor bijvoorbeeld de aanleg van een parkeerplaats of het bouwen van een schuur. Meer informatie vindt u in de Nota Uitgiftebeleid openbaar Groen .  Waarom kan ik geen...

 • Inburgeren

  Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Meer informatie vindt u op de website over inburgeren. Verblijfsvergunning na 1 januari 2022 Als u na 1 januari 2022 een verblijfsvergunning heeft gekregen, helpt de gemeente u met inburgering. U krijgt een brief van...

 • Erfpacht

  Als u een woning heeft met erfpacht, bent u niet de eigenaar van de grond, maar heeft u de grond in bruikleen. Daarvoor betaalt u ieder jaar een vergoeding (de canon) aan de gemeente.  Kosten De kosten zijn afhankelijk van de grondwaarde en de erfpachtperiode. Neem voor vragen contact op met de gemeente...

 • Bezwaar maken bij afwijzing urgentie

  Als u geen urgentie heeft gekregen bij de woningcorporatie, kunt u bezwaar indienen bij BCU (voorheen Rehab). Voorwaarden U kunt een bezwaar indienen als u nieuwe documenten heeft ontvangen waarmee u uw urgentieaanvraag verder kunt onderbouwen. Het kan gaan om de onderbouwing van: een medische urgentie...

 • Dak- en thuislozenzorg Westfriesland

  Heeft u een vraag over huisvesting of een verzoek tot ondersteuning? Neem dan contact op met 1.Hoorn . De medewerkers bekijken samen met u de situatie en bepalen welke ondersteuning beschikbaar is en aansluit bij uw vraag. Lees meer over de werkwijze van 1.Hoorn op de pagina Zo werkt 1.Hoorn . De Dak-...