Zoekresultaat 11 - 20 van 102 resultaten

 • Hulp bij schulden

  Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening.Als u schulden of betalingsachterstanden heeft en u kunt er zelf niet meer uitkomen dan kunt u de gemeente om hulp vragen. Een schuldhulpverlener kijkt met u naar mogelijke oplossingen en bepaalt samen met u welke hulp het beste voor u is. Voorwaarden U woont in de gemeente Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn of Nieuwkoop U bent 18 jaar of ouder U kunt en wilt de afspraken nakomen om uw schulden af te lossen U bent gemotiveerd om zelf uw situatie aan te pakken U geeft de gemeente alle overzichten en gegevens die nodig zijn om u te kunnen helpen. Aanvraag Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden uitgevoerd door gemeente Alphen aan den Rijn. Telefonisch is het gemeente Alphen aan den Rijn bereikbaar via 14 0172. Tips Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem biedt financiële hulp bij acute financiële problemen. Kijk voor meer informatie op www.noodfondskb.nl Heeft u problemen met uw administratie? Dan kunt u terecht bij de Papierwinkel (website Driemaster.nu). Vrijwilligers van de papierwinkel helpen u dan om uw administratie op orde te krijgen en inzicht te krijgen in de financiën, zodat u daarna zelf in staat bent om het bij te houden. www.Nibud.nl www.zelfjeschuldenregelen.nl (website Nibud en NVVK).

 • Hulp bij huishouden

  Schoonmaken, wassen, stofzuigen. Soms zijn deze klusjes door omstandigheden als ziekte, ouderdom of een handicap te zwaar geworden. Dan lukt het niet meer om zelf uw huishouden te doen. Krijgt u het huishouden niet meer goed voor elkaar?En lukt het ook niet (volledig) om dit via familieleden, buren of vrienden te regelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. Melden Bespreek uw probleem en wensen met het Kernteam Kaag en Braassem als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing. Het Kernteam kijkt namens de gemeente met u hoezeer u een beperking heeft, wat u zelf kunt doen en of anderen u kunnen helpen. Blijkt in dit gesprek dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening, dan kunt u een melding doen: door het meldingsformulier voorzieningen Wmo via onlineregelen.kaagenbraassem.nl, u logt in met DigiD online een afspraak maken per e-mail naar info@kernteamkb.nl of bel met 088 900 45 67. Clientondersteuning U mag uw partner, een kind of een vriend laten aanschuiven. Deze persoon heeft dan de rol van cliëntondersteuner. U voert zelf zoveel mogelijk het gesprek, met hulp van de cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee, maar mag het gesprek niet voor u voeren. Weet u niemand die u kunt vragen? Dan kunt u ook vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner. Kosten U betaalt zelf ook een deel van de kosten. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Uw eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Kijk voor meer informatie bij De eigen bijdrage Wmo. Kaag en Braassem deelt de zorg van het kabinet zoals beschreven in het coalitieakkoord uit december 2021, namelijk dat de beschikbaarheid van de voorzieningen onder de Wmo onder druk staat. Daarom werken we ook in Kaag en Braassem naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp. We volgen hierbij de landelijke normen de Wmo betaalbaar te houden. Het kan zijn dat bij de behandeling van uw hulpvraag op het gebied van het huishouden uw inkomen onderdeel van het gesprek is. Veel gestelde vragen  Kijk op rijksoverheid.nl - wmo voor veelgestelde vragen en antwoorden over de wmo. 

 • Ontheffing parkeren Lucas van Leydenlaan

  Als u uw voertuig wilt parkeren in de buurt waar u woont, hebt u in een aantal gevallen een parkeervergunning nodig. In de gemeente Kaag en Braassem geldt dit voor de omgeving van de Lucas van Leydenlaan in Roelofarendsveen. Voorwaarden U komt in aanmerking voor een parkeervergunning, als: u staat ingeschreven op 1 van de volgende adressen: Breitnerlaan 2 tot en met 52 (even) Lucas van Leydenlaan 10 tot en met 16 (even) Pieter Brueghellaan 1, 3 en 5 Jacob Marislaan 1, 2 en 3 Vincent van Goghlaan 1 u heeft geen eigen parkeergelegenheid u vraagt de vergunning aan voor uw eigen voertuig (kenteken staat op uw naam) er niet al 2 vergunningen op uw huisadres zijn afgegeven nog niet alle 47 beschikbare parkeervergunningen voor de Lucas van Leydenlaan zijn vergeven u gebruikt 1 van de parkeervakken aan de Lucas van Leydenlaan (plattegrond). Kosten Het in behandeling laten nemen van een aanvraag voor een parkeervergunning kost € 29,65.  Bijlagen Als u een parkeervergunning aanvraagt, heeft u nodig: Een kopie van het kentekenbewijs deel 2 of 1B van het betreffende voertuig. Heeft u een buitenlands kentekenbewijs? Een kopie van het kentekenbewijs deel 2 of 1B van het betreffende voertuig Een kopie van uw legitimatiebewijs. Gebruikt u een leasevoertuig of voertuigen van uw werkgever? Een kopie van het kentekenbewijs deel 2 of 1B van het betreffende voertuig Een contract of verklaring waaruit blijkt dat u de enige bestuurder van het voertuig bent. Aanvraag Parkeervergunning Lucas van Leydenlaan aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD.

 • Riool- en waterzorgheffing

  Sinds dit kalenderjaar is de verordening rioolheffing aangepast naar riool- en waterzorgheffing. Deze naamswijziging is toegepast, omdat naast de afvoer van water, er ook zorg voor beheer van het grondwaterpeil en voorkoming van droogte is. Gebruikers van een woning of bedrijf betalen riool- en waterzorgheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land. Wanneer u een watermeter heeft, betaalt u op basis van het type watermeter. De opbrengst van de riool- en waterzorgheffing wordt gebruikt om de kosten te dekken die gemaakt worden voor de opvang en afvoer van afvalwater, hemelwater (regen) en grondwater. Zoals de aanleg van drainage en riolering en het onderhoud daarvan. Als u gaat verhuizen Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente dan verandert uw huidige aanslag riool- en waterzorgheffing niet. U neemt deze mee naar uw nieuwe woning. Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente waar u gaat samenwonen met iemand die al op dat adres woont en die zelf ook een aanslag riool- en waterzorgheffing heeft ontvangen, dan wordt uw aanslag riool- en waterzorgheffing verminderd. Als u verhuist naar een woning buiten de gemeente wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting wordt aan u terugbetaald. Bedrijven die verhuizen naar een pand buiten de gemeente, kunnen in aanmerking komen voor ontheffing. Geef de gewijzigde gegevens door via e-mail  belastingen@kaagenbraassem.nl. Kosten De tarieven vindt u bij het overzicht van de geldende belastingtarieven. Meer informatie Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in). Stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl.

 • Huisvestingsvergunning

  Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen. Zo ziet de gemeente erop toe dat goedkope woningen ook daadwerkelijk worden verhuurd aan mensen met een lager inkomen. Gemeenten bepalen zelf of een huisvestingsvergunning verplicht is, en voor welke woningen. Voor inwoners van de gemeente Kaag en Braassem is het niet nodig om een huisvestingsvergunning aan te vragen.  Huisvesting arbeidsmigranten Voor huisvesting van arbeidsmigranten gelden enkele regels. Allereerst moet de huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie passen binnen het geldende bestemmingsplan. In uitzonderingsgevallen kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Een dergelijk verzoek dient u in via het Omgevingsloket. Alle aanvragen en initiatieven worden per geval beoordeeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers Vergunningverlening, Toezicht en handhaving.

 • Vaarvergunningen

  Als u wilt varen in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland, dan heeft u soms een vaarvergunning nodig. Kijk voor het overzicht en het aanvragen van een vaarvergunning op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Snelvaarverbod Braassemermeer Op het Braassemermeer geldt een snelvaarverbod. Er mag niet sneller worden gevaren dan 12 km per uur. Als u op het Braassemermeer sneller wilt varen dan 12 km per uur, dan heeft u een ontheffing nodig.  U kunt de volgende ontheffingen aanvragen: Jaarontheffing (vaste of bedrijfsontheffing) Een jaarontheffing is geldig voor een periode van een jaar. Het seizoen loopt van 1 april en met 31 maart. Het aanvragen van een snelvaarontheffing voor het nieuwe seizoen per 1 april 2024 mogelijk via onderstaande button. Jaarontheffing snelvaarvergunning via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of eHerkenning. Dagontheffing Een dagontheffing is geldig voor een dag. Een dagontheffing kost € 48,95. Dagontheffingen worden afgegeven met een maximum van vier per dag, en zijn verkrijgbaar bij het veerpont Paddegat in Woubrugge. Telefoonnummer 0172 519329. Kijk voor meer informatie op www.vanleersum.com. Kosten Het tarief voor de jaarontheffing seizoen 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025 bedraagt € 322,65 Voor het doorgeven van een wijziging (nieuw registratiekenteken) betaalt u van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025 € 28,35. Voorwaarden U heeft een vaarbewijs. De ontheffing geldt uitsluitend voor het gebied van het Braassemermeer, met uitzondering van de met boeien gemarkeerde vaargeul en met uitzondering van het stiltegebied Braassemermeer. Zie ook de Voorschriften snelvaren Braassemermeer hieronder. Voorschriften snelvaren Braassemermeer Wie mogen de ontheffing gebruiken 1. ontheffingen zijn persoonsgebonden. Dit houdt in dat de ontheffinghouder altijd zelf in (als bestuurder of passagier) of aan de boot (als waterskiër) aanwezig moet zijn. Enige uitzondering hierop zijn de partner en de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad van de ontheffinghouder, mits deze als bestuurder/schipper in het bezit is van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs; 2. als de ontheffing geldt voor een bedrijf mag het vaartuig uitsluitend worden bestuurd door personeelsleden van het bedrijf voor zover deze in het bezit zijn van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs en deze ontheffing voor de bedrijfsuitoefening wordt gebruikt; Uitzonderingen a. als de bedrijfsbeoefening een proefvaart behelst, is het toegestaan om de boot door een derde te laten besturen onder voorwaarde dat deze in het bezit is van een wettelijk voorschreven geldig vaarbewijs. Het personeelslid, die in het bezit is van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs, dient te allen tijde in de boot aanwezig te zijn; b. tijdens trainingen om de waterskivaardigheden van de instructeur op peil te houden, is het toegestaan om de boot door een derde, in het bezit van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs, te laten besturen; Wanneer niet 3. van de ontheffing mag geen gebruik worden gemaakt: tussen zonsondergang en zonsopgang en niet later dan 22.00 uur en niet vroeger dan 08.00 uur; als het zicht minder bedraagt dan 500 meter; Waar niet 4. binnen een afstand van 150 meter van een oever; 5. binnen een afstand van 150 meter van een aanleggelegenheid of zweminrichting; 6. het in voorschrift 4 en 5 genoemde verbod geldt niet voor het afvaren en aanleggen ten behoeve van het trekken van beoefenaars van waterskiën, planking en dergelijke van en naar een startplaats, mits daarbij de kortst mogelijke weg wordt gevolgd en geen hinder of gevaar wordt veroorzaakt; 7. binnen een afstand van 75 meter langs geankerde schepen en visbootjes; 8. binnen een afstand van 75 meter langs zwemmers, watersporters en deelnemers aan zeilwedstrijden of andere sportevenementen; 9. binnen een afstand van 75 meter van start, finish, wedstrijdbanen of van de aan het evenement deelnemende vaartuigen of personen; Wat mag niet 10. harder varen dan 12 km/h op de overige delen van de plassen en vaarwegen naar de plassen; 11. varen met een grotere snelheid dan 70 km/h; 12. varen met een zgn. jet-ski of waterscooter; 13. varen zonder gesloten uitlaat; 14. waterskiën/planking te beoefenen met behulp van een zgn. skifree; 15. het onder invloed van alcoholhoudende drank of andere middelen besturen van een snelle motorboot. Hiermee wordt bedoeld: elke stof waarvan de bestuurder/schipper weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik de stuurvaardigheid kan verminderen. Dit verbod geldt eveneens voor de in voorschrift 17 bedoelde watersportbeoefenaars en de daar vermelde tweede persoon; 16. achter de motorboot parachuteskiën met gebruikmaking van een parasail of deltawing, vliegeren, slepen of voorttrekken uitgezonderd de beoefenaars van het waterskiën en planking; Veiligheid 17. bij het trekken van waterskiërs, plankeurs en dergelijke moet naast degene, die de boot in feite bestuurt, nog een tweede persoon als uitkijk aan boord zijn, Deze persoon, die de leeftijd van ten minste 15 jaar heeft bereikt, moet letten op de getrokken persoon of personen; 18. alle opvarenden moeten tijdens het varen gebruik maken van de daarvoor bestemde vaste zitplaatsen, terwijl niet meer opvarenden aan boord mogen zijn dan het aantal zitplaatsen; Algemeen 19. de ontheffing, het registratiebewijs van de snelle motorboot, het verzekeringsbewijs en het vaarbewijs van de bestuurder/schipper moeten in de boot aanwezig zijn en moet op eerste vordering van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren getoond worden; 20. de bestuurder/schipper van de snelle motorboot is verplicht de van toepassing zijnde voorschriften gesteld in het “Binnenvaartpolitiereglement”, de "Scheepvaartverkeerswet” en de aan deze ontheffing verbonden voorschriften strikt na te leven; 21. bevelen en aanwijzingen gegeven door politie en/of toezichthoudende ambtenaren moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd; 22. bij niet of niet behoorlijke naleving van een of meer van de voorschriften kan de ontheffing worden ingetrokken. Bezwaarclausule Begunstigde beschikking Wij wijzen u erop dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht belanghebbenden gedurende 6 weken vanaf de dag volgende op de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift kunnen indienen bij ons college. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. De wet voorziet wel in de mogelijkheid van schorsing of een andere voorziening ter zake: hangende de beslissing op het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het bij ons college ingediende bezwaarschrift dient meegezonden te worden. Leges Met betrekking tot het legesbedrag kunt u op grond van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen gedurende zes weken vanaf de dag volgende op de datum van verzending van dit besluit bij de heffingsambtenaar een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op. Indien u in uw bezwaarschrift de wens daartoe te kennen geeft, zult u worden gehoord.  

 • Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en zorgt ervoor dat hulp, zorg en ondersteuning beschikbaar is voor jeugdigen (tot 18 jaar) en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of opvoeden. Problemen die gezinnen niet zelf kunnen oplossen. Het kan ook gaan om psychische problemen bij jeugdigen en jongeren. Denk daarbij aan psychische problemen waardoor kinderen zich minder goed kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld autisme, ADHD, dyslexie, verslaving of depressie. De hulp is erop gericht om de psychische problemen te verhelpen, te voorkomen dat ze erger worden en/of om te leren ermee om te gaan. Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Kaag en Braassem. Zij zijn iedere werkdag van 9.00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 088 - 254 23 84. Bij eenvoudige vragen kan het CJG direct advies geven. Heeft u meer specialistische (jeugd)hulp nodig, dan neemt u vanaf 1 januari hiervoor contact op met het Jeugd en Gezinsteams Kaag en Braassem. U kunt hen vanaf 2 januari 2024 bereiken op telefoonnummer 085-0182817. Wilt u direct aanmelden voor hulp, dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier. 

 • Persoonsgegevens inzien

  Op mijnoverheid.nl kunt u online kosteloos direct inzien hoe u bij de Overheid geregistreerd staat in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). U logt in met DigiD. Daar staat ook informatie over hoe een wijziging in die gegevens doorgegeven kan worden. Persoonsgegevens bekend binnen de gemeente Daarnaast heeft u ook het recht om in te zien welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. Hiervoor kunt u een verzoek indienen. U ontvangt dan een overzicht met: categorieën van uw persoonsgegevens  wie uw persoonsgegevens heeft ontvangen  voor welk doel uw persoonsgegevens zijn gebruikt  herkomst van uw persoonsgegevens. Voorwaarden u kunt alleen uw eigen persoonsgegevens opvragen bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek indienen. Bijzonderheden Wilt u de persoonsgegevens niet per beveiligde mail ontvangen? Maak dan een afspraak bij de balie om uw gegevens op te halen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: reden van uw verzoek beschrijving van de dienst, verwerking en afdeling hoe u de informatie wilt ontvangen. Persoonsgegevens inzageverzoek via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD. Heeft u geen DigiD, maak dan een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.   Wij handelen uw verzoek binnen 1 maand af. Overig u kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te verwijderen meer informatie over privacy leest u op de website Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Mantelzorgcompliment

  De gemeente vindt het belangrijk dat mantelzorgers balans ervaren tussen hun eigen leven en de zorg die zij verlenen. Om deze reden geeft de gemeente een blijk van waardering in de vorm van een mantelzorgcompliment aan mantelzorgers. U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen bij Tom in de buurt. Het compliment is een eenmalige waardering in de vorm van een geldbedrag dat wordt uitgereikt rond de Dag van de Mantelzorg.  Voorwaarden U mag een mantelzorgcompliment aanvragen, als u: Mantelzorg verleent aan iemand die woonachtig is in de gemeente Kaag en Braassem Onbetaald langer dan een periode van 3 maanden, en minimaal 8 uur per week, mantelzorg verleent Jonge mantelzorgers van 6 tot en met 17 jaar ontvangen het mantelzorgcompliment in de vorm van twee (digitale) bioscoopbonnen t.w.v. € 10,- per stuk. Aanvraag Werkzaamheden op het gebied van zorg en ondersteuning worden uitgevoerd door Tom in de buurt. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen via de website van Tom in de buurt.  Vragen over het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met Tom in de buurt via het contactformulier op tomindebuurt.nl, door een e-mail te sturen naar info@tomindebuurt.nl of door te bellen naar 088 900 4567.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs aanvragen of verlengen doet u persoonlijk in het gemeentehuis. Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen. Vraag op tijd aan: door drukte duurt het een paar weken voor u een paspoort kunt aanvragen. Meer informatie hierover lees je op deze webpagina.  Aanvragen en meenemen Kosten een rijbewijs kost € 51,11. is uw rijbewijs vermist, dan komt daar een bedrag bij van € 33,20. vraagt u met spoed een rijbewijs aan, dan zijn de bijkomende kosten € 39,65. U kunt alleen met pin betalen. Aanvragen  Wilt u een rijbewijs aanvragen, verlengen of ophalen dan moet u hiervoor een afspraak maken. Ook voor het afhalen van een gezondheidsverklaring moet u eerst een afspraak maken. Maak een afspraak Meenemen Neem het volgende mee als u uw rijbewijs komt aanvragen: een geldig legitimatiebewijs. 1 pasfoto in kleur, die voldoet aan de pasfoto-eisen op rijksoverheid.nl en die niet ouder is dan 6 maanden.  In het gemeentehuis is een fotohokje waar u pasfoto's kunt maken. Dit kost € 7,00 (contant of contactloos pinnen) voor 8 pasfoto’s. Het fotohokje in het gemeentehuis is niet geschikt voor: - Personen kleiner dan 1 meter 40. - Als u in het dagelijks leven een bril draagt en zo ook op de foto wilt. Wij adviseren u in deze gevallen de foto bij een fotograaf te laten maken. uw oude rijbewijs. een begeleiderspas als u 17 jaar bent en een rijbewijs categorie B aanvraagt. Meer informatie over de begeleiderspas vindt u op de website van de RDW. Spoedaanvraag Rijbewijs snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs in de ochtend aanvraagt, dan kunt u het de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 39,65 extra.  Gezondheidsverklaring Een gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring rijbewijs) is een formulier waarmee het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) uw medische geschiktheid om te rijden kan beoordelen. Op de website van het CBR vindt u alle informatie of u een gezondheidsverklaring nodig heeft en kunt u de  gezondheidsverklaring online aanvragen.  U kunt de Gezondheidsverklaring ook aan de balie van het gemeentehuis afhalen, hiervoor moet u een afspraak maken (tarief CBR). Dit kan alleen bij een groot rijbewijs en bij gezondheidsverklaringen voor 75+. Andere gezondheidsverklaringen vraagt u bij het CBR aan. Omdat de verklaring geen persoonlijke gegevens bevat, mag u dit ook door iemand anders laten doen. Na het rapport van het CBR kunt u het rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Omwisseling buitenlands rijbewijs Een geldig buitenlands rijbewijs kunt u omwisselen als u in Nederland woont. Alle informatie hierover staat op de website van RDW. Maak een afspraak Rijbewijs vermist Het is verstandig dat u de vermissing of diefstal eerst meldt bij de RDW (Rijksdienst Wegverkeer) voordat u een nieuw rijbewijs aanvraagt. Dit kan online op RDW.nl (met DigiD). Hierdoor is het rijbewijs direct ongeldig. De RDW stuurt u een schriftelijke bevestiging. U kunt ervoor kiezen om voor een verloren of gestolen rijbewijs bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal te tekenen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.