Zoekresultaat 11 - 20 van 38 resultaten

 • Bijzondere bijstand voor eigen bijdrage LBIO (ouderbijdrage jeugdzorg)

  Als ouder bent u verplicht om financieel voor uw (stief)kind te zorgen. Deze plicht geldt ook als uw kind uit huis is geplaatst of een dagbehandeling heeft. U betaalt voor de verzorging van uw kind een maandelijks bedrag aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO stelt deze...

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt uw persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) voorzien van de aantekening geheim (‘verstrekkingsbeperking’). Bepaalde instanties krijgen dan niet uw persoonsgegevens. Uw gegevens mogen wel worden opgevraagd door organisaties die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst,...

 • Bijstand, terugvordering

  Er kunnen redenen zijn waarom u bijstand moet terugbetalen. U heeft teveel of ten onrechte bijstand ontvangen; U betaalt niet terug op een geldlening van de afdeling Werk Inkomen en Zorg; U betaalt niet terug op een borgtocht; U heeft een voorschot gekregen terwijl achteraf blijkt dat u geen recht...

 • Maatregelen uitkering

  Om recht te houden op een bijstandsuitkering moet u aan een aantal verplichtingen voldoen: U moet wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte of de duur van de uitkering direct melden; U bent als werkzoekende ingeschreven bij UWV/Werkplein; U accepteert passend werk; U werkt mee aan door de gemeente...

 • Toiletverhoger

  Door een beperking in verband met ziekte, handicap of ouderdom kan het zijn dat u moeite hebt met het gaan zitten op het toilet. Met een toiletverhoger kunt u zelfstandig gebruik blijven maken van uw toilet. Een toiletverhoger wordt boven op uw bestaande toiletpot geplaatst. Afhankelijk van uw beperking...

 • Geluidmelding (incidentele festiviteit)

  Inrichtingen die vallen onder het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben de mogelijkheid om 12 keer per jaar een melding te doen van een zgn. “incidentele festiviteit”. Deze melding is bedoeld voor het produceren van meer geluid dan op grond van de regelgeving...

 • Nooddocument

  Wanneer u niet meer in bezit bent van een geldig reisdocument kunt u een nooddocument aanvragen wanneer dit ook niet meer tijdig voor uw vertrek naar het buitenland, kan worden geleverd door de gemeente via de spoedprocedure. De marechaussee beslist of er wel of niet een nooddocument verstrekt wordt. Om...

 • Tillift

  Als u een beperking hebt door ziekte, handicap of ouderdom kan het zijn dat u moeite hebt met de overgang van zitten/liggen naar staan. Dan is een tillift misschien noodzakelijk voor u. Bijvoorbeeld als u niet zonder hulp uit bed kunt komen. Een tillift kan ook gebruikt worden om uzelf te verplaatsen van...

 • Voorschot uitkering

  Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, dan kan het even duren voordat bekend is of u de uitkering ook echt krijgt. De gemeente heeft acht weken de tijd om uw aanvraag te beoordelen. In die weken hebt u waarschijnlijk al wel kosten. U moet uw huur betalen, uw verzekeringen en u moet de boodschappen...

 • Badlift

  U heeft een beperking door ziekte, handicap of ouderdom waardoor een badlift in de badkamer voor u noodzakelijk is. Met een badlift kunt u gebruik blijven maken van uw bad. De badlift wordt in het bad geplaatst en kan omhoog en omlaag bewegen. Daarmee wordt het in- en uitstappen makkelijker.