Zoekresultaat 11 - 20 van 56 resultaten

 • Bouwplannen ingediend bij de gemeente, inzage

  Een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning is een openbaar stuk. Bij de gemeente kunt u bouwplannen inzien. Voorwaarden Een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning bouw en verbouw maakt de gemeente bekend op overheid.nl Bij het loket Bouwen & Wonen kunt u het bouwplan inzien. Voor een vlotte afhandeling maakt u hiervoor een afspraak via postbus@meppel.nl of 14 0522. U kunt schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het plan aan de gemeente kenbaar maken, Zodra de gemeente heeft besloten over de aangevraagde vergunning, maakt de gemeente de vergunning bekend Tegen de verleende vergunning kunt u in bezwaar gaan. Dit geldt alleen bij een standaardprocedure. Bij een uitgebreide procedure moet u beroep instellen bij de rechtbank. Wanneer daar sprake van is zal de gemeente zal dit bij de bekendmaking duidelijk aangeven Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Uitweg aanleggen

  Voor het maken van een inrit bij uw woning of bedrijfspand heeft u toestemming nodig. Het is voor u (als inwoner, bedrijf of instelling) niet toegestaan zonder toestemming: Een uitweg te maken naar de weg (bijvoorbeeld het verlagen van het trottoir). Een bestaande uitweg naar de weg te veranderen. Voorwaarden Een uitweg aanleggen of veranderen is alleen toegestaan na aanvraag en mits: De aanleg niet ten koste gaat van de bruikbaarheid van de weg en de aan de weg gelegen parkeerplaatsen. Het veilig en doelmatig gebruik van de weg niet in gevaar komt. De groenvoorziening niet wordt beschadigd. Zie ook de Verordening fysieke leefomgeving op www.overheid.nl, artikel 3.4.1.3 Maken, veranderen van een uitweg. Meenemen Via postbus@meppel.nl of schriftelijk meldt u de uitweg. U voegt hierbij: Uw persoonsgegevens. Een situatieschets van de gewenste uitweg. Een foto van de bestaande situatie.  U ontvangt van ons binnen acht weken toestemming of een afwijzing. Kosten U betaalt de aanlegkosten die de gemeente maakt voor het maken van de uitweg.   Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522.    

 • Bedieningstijden sluis en bruggen

  Kaapbruggen, Eshuisbrug en Galgenkampsbrug Centrale brugbediening Meppel, marifoonkanaal 22, telefoon: 088-7974336. Dagen Tijden Maandag tot en met zaterdag 06.00  - 22.00 uur Zondag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag 10.00  - 18.00 uur 24 en 31 december 06.00  - 18.00 uur Kerstdagen en Nieuwjaarsdag Geen bediening Meppelersluis Bediening Sluis en Sluisbrug, telefoon 0522-850722 b.g.g. 0522-850720 Bruggen over stadsgrachten in Meppel:  Boaz-, Zuider-. Emma-, en Prinsenbrug brugopening op verzoek tijdens bedieningstijden Meppelersluis. Periode Dagen en tijden 15 juni tot en met 30 juni  Maandag tot en met zondag van 10.00 -12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur. 1 Juli tot en met 31 augustus Maandag tot en met zaterdag van 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur. Zondag van 09.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur. 1 september tot en met 14 september   Maandag tot en met zondag van 10.00 - 12.00 uur en  13.00 - 15.00 uur. 15 september tot en met 14 juni    Maandag tot en met zaterdag op afspraak.        Zondag gesloten Meer informatie Mail naar haven@meppel.nl of bel de Havenmeester telefoonnummer  0522 850 720.

 • Caravan parkeren op openbare weg

  U mag uw caravan of een ander dergelijk voertuig maximaal 3 aaneengesloten dagen op de openbare weg parkeren. U kunt de gemeente vragen om ontheffing voor het parkeren van het voertuig voor langere periode.

 • Ongeboren kind, erkenning

  Wanneer u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van uw kind, kunt u toch officieel het ouderschap van het kind op u nemen. Dit noemen we erkennen.  Hiervoor laat u het ouderschap registreren bij de gemeente. Ook als u niet de biologische ouder bent, kunt u een kind erkennen.

 • Faciliteiten en materialen, uitleen en verhuur

  Als burger, bedrijf of instelling kunt u materialen lenen van de gemeente, zoals dranghekken, afvalcontainers of vlaggenmasten. Voorwaarden Materialen die u van de gemeente kunt lenen zijn onder meer: Dranghekken Borden Vlaggen Vlaggenmasten Ook kunt u gebruik maken van faciliteiten bij evenementen zoals: Elektriciteit Water Afvalcontainers (Afvalpakkers,Containers 240L,Containers 660L,Containers 1000L) U mailt naar postbus@meppel.nl wat u nodig heeft wanneer waar Na goedkeuring neemt u contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522 om een afspraak te maken wanneer u de materialen komt ophalen. U zorgt zelf voor vervoer van de materialen. Eventuele schade brengt de gemeente achteraf in rekening bij de lener/huurder Kosten De kosten zijn afhankelijk van de materialen die u gebruikt Tips Reserveer de materialen tijdig Let op de openingstijden van de gemeentewerf Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522  

 • Vreemdelingenpaspoort

  Wanneer u een (staatloze) vreemdeling bent, en een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument.

 • Woningaanpassing

  Wat kunt u zelf doen Er zijn diverse woningaanpassingen mogelijk die uw huis comfortabeler maken en klaar voor de toekomst: Dit kunt u voor een deel zelf (laten) doen. Veel hulpmiddelen koopt u gewoon in de bouwmarkt. Bijvoorbeeld wandbeugels of een verhoger voor de wasmachine. Ook door de indeling aan te pakken kunt u uw woning verbeteren. Vallen voorkomen Als u wat ouder bent, heeft u meer kans om te vallen in huis. Zorg dus dat er in uw huis niets ligt waar u makkelijk over kunt struikelen of uitglijden, zoals vloerkleedjes of snoeren. Drempels en hoogteverschillen oplossen bijvoorbeeld door een drempelplaat of helling. Op de trap kunt u anti-slip aanbrengen of bijvoorbeeld een extra leuning. Ruimte maken Het is handig dat er zo weinig mogelijk in de weg staat of op de grond ligt, zodat u er beter langs kunt. U kunt bijvoorbeeld de kamer anders indelen, waardoor u zich makkelijker kunt bewegen. Bekijk eens of u meubels kunt verplaatsen of weghalen. U kunt bijvoorbeeld stoelen verplaatsen en een tafel tegen de muur zetten. Daarnaast kunt u de gang opruimen, zodat u er makkelijker door kunt. Buitenverlichting, met bewegingssensor zorgt voor beter zicht in het donnker en een veiliger gevoel Een goede deurbel eventueel met versterking of camera zodat u de bel goed hoort en kunt zien wie er aan de deur staat. Post van de mat door het aanbrengen van een opvangbakje Aanpassen toilet bijvoorbeeld door aanbrengen wandbeugel of toiletverhoger Hulpmiddelen en aanpassingen aanschaffen Veel materialen die u kunt gebruiken om uw huis aan te passen zijn gewoon verkrijgbaar bij de bouwmarkt of bij huishoudzaken. Ook bij de thuiszorgwinkel vindt u veel handige (zorg)hulpmiddelen. Denk ook aan de mogelijkheden voor het huren van woonvoorzieningen, zoals een traplift. Dit kan bijvoorbeeld bij organisaties als Heeroma zorgwinkel, Medipoint of Vegro zorgwinkel. Meer informatie Mocht uw woonprobleem niet zelf op te lossen zijn, omdat u onvoldoende financiële middelen heeft of niet weet waar u dit kunt vinden dan kunt u contact opnemen met de Wmo. Kosten De gemeente kan u om een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt. Lees meer >> Meer informatie Neem contact op met het Wmo+-loket voor meer informatie per e-mail via postbus@meppel.nl of telefonisch via 14 0522 van 08.30 tot 12.00 uur.    

 • Oud papier inzameling

  Gooi oud papier niet bij het restafval, maar doe het in de papiercontainer of lever het in bij het Afvalbrengstation Havelte. Oud papier De volgende soorten papier zamelt u in als oud papier: papier (ook klein papier zoals bonnetjes, kladpapiertjes, etc.) kranten tijdschriften kartonnen verpakkingen lege wc-rolletjes Let op: lege drankverpakkingen, zoals van melk of vruchtensappen, doet u bij het plastic afval. Inzamelen of wegbrengen U gebruikt de papiercontainer. De dag van inzameling vindt u in de afvalkalender U biedt de container aan op de dag voorafgaand aan de inzameling na 18.00 uur. Zorg dat de container in ieder geval op de dag van inzameling voor 7.30 uur aan de weg staat. U zet de container met gesloten deksel aan de weg, met de handvatten van de weg af U haalt de container zo snel mogelijk na lediging weer op, in ieder geval voor 22.00 uur op de dag van inzameling Bewoners van hoogbouw zamelen oud papier op een andere manier in. Dit verschilt per complex. U kunt het oud papier ook inleveren bij het Afvalbrengstation Havelte, Oeveraseweg 19 Havelte. Tip Haal uw papiercontainer zo snel mogelijk na lediging weer binnen. Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522  

 • Betalingsregeling

  Wanneer u niet in staat bent om een belastingaanslag op tijd te betalen, kunt u de gemeente om een betalingsregeling vragen. U kunt dit aanvragen (maximaal zes termijnen) via de digitale belastingbalie met DigiD. Wij nemen uw verzoek in behandeling en reageren meestal binnen 14 dagen. Tip Als uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522