Zoekresultaat 11 - 20 van 141 resultaten

 • Huwelijk

  Met een huwelijk leggen partners hun relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In Nederland kunnen een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen met elkaar trouwen.

 • Evenement organiseren, vergunning

  Voorwaarden U vraagt de evenementenvergunning uiterlijk 8 weken voor het evenement aan: Vul het formulier Aanvraagformulier Evenementenvergunning (digitaal invulbaar) in en mail dit naar postbus@meppel.nl met de bijlagen Uit het formulier blijkt welke andere vergunningen u nodig heeft. plaatsen van driehoeksborden ophangen van spandoeken schenken van alcohol het bouwen van tribunes, zie ook de richtlijn constructieve veiligheid (PDF, 2 MB) het aanstellen van verkeersbegeleiders het brandveilig gebruiken van de ruimte Op zondag mogen evenementen na 13:00 uur. U kunt ontheffing aanvragen om voor 13.00 uur een evenement te mogen organiseren. Kosten Voor een evenementenvergunning vraagt de gemeente GEEN LEGES. In sommige situaties gelden wel tarieven voor bijvoorbeeld een tijdelijk bouwwerk. In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven van toepassing zijn. Kosten voor het gebruik van openbare grond: voor commerciële evenementen bent u precario verschuldigd. In de tarieventabel precariobelastingen op overheid.nl kunt u de kosten per m2 terugvinden. Toevoegen Plattegrond van het evenemententerrein Tekening en indeling van gebouwen/tenten, met daarop aangegeven de plaats van vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen Calamiteitenplan waarin o.a. het monitoren van windkracht en bijbehorende maatregelen zijn opgenomen: monitoren weersomstandigheden constructies vaak berekend op windkracht 8 bij windkracht 6 maatregelen treffen de actuele windsnelheid monitoren Kopieën van contracten met derden, zoals beveiligers, verzekering etc. Let op: de gemeente kan tijdens het beoordelen van uw aanvraag aanvullende informatie vragen Tips U kunt bij de gemeente verschillende materialen en faciliteiten huren Activiteiten die u apart aanvraagt: organiseren van een loterij organiseren van een bingoactiviteit/kansspel afsteken van vuurwerk U kunt zich als stichting of vereniging verzekeren onder de vrijwilligerspolis. Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel afdeling Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522 Check de evenementenkalender voor een overzicht van reeds geplande activiteiten en de geplande wegwerkzaamheden Promotie van uw evenement? Uw evenement vermelden op de welkomstborden in Meppel? Check de richtlijnen (PDF, 150 kB) en stuur een mail met tekstsuggestie naar postbus@meppel.nl of meld uw activiteit aan via het digitale formulier>> Geef uw evenement ook door aan www.ontdekmeppel.nl . Voor vermelding op drenthe.nl kunt u zich ook aanmelden via www.drenthe.nl/ondernemers

 • Jongeren t/m 26 jaar en een uitkering Participatiewet

  Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen dan moet je eerst zelf 4 weken actief zoeken naar werk en/of scholing. In die periode kun je ook geen bijstand aanvragen. Je moet er alles aan doen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Ook moet je bekijken of je nog een nieuwe opleiding kunt gaan doen of je oude studie kunt afmaken. Je zult zelf moeten aantonen met bewijsstukken dat jij je maximaal hebt ingespannen! Heb je een WW-uitkering, dan kun je je 4 weken voordat je uitkering eindigt melden. De laatste 4 weken van je WW-periode gelden dan als zoekperiode voor de bijstand. Wat betekent dit? Zoeken naar werk Minimaal 5 sollicitaties per week (meer is nog beter) Inschrijven bij minimaal 5 uitzendbureaus (meer is nog beter) CV uploaden bij minimaal 3 vacaturesites ( te beginnen met werk.nl) Wij verwachten van je dat je dit registreert! Bijvoorbeeld: Naam bedrijf - uitzendbureau - contactpersoon - vestigingsplaats - telefoonnummer - datum - manier van solliciteren -resultaat. Tips Krijg je geen reactie van bedrijven, neem dan zelf contact op. Als jij je inschrijft bij een uitzendbureau, zorg er dan voor dat je een up to date CV bij je hebt. Houd contact met het uitzendbureau, bel regelmatig of liever, ga eens per week langs om te vragen of ze al wat voor je hebben. Maandagochtend en vrijdagmiddag zijn de dagdelen dat je beter GEEN contact kunt opnemen. Zoeken naar scholingsmogelijkheden: Onderzoek wat je mogelijkheden zijn voor een vervolgstudie met studiefinanciering  (verplichting indien niet minimaal een MBO-2 diploma!); Kun je nog doorleren, dan gaat dit voor; Welke studie wil je gaan doen (vervolgstudie); Waar kun jij je studie gaan volgen: Wat is het eerstkomende instroommoment; Neem contact op met DUO over je rechten op studiefinanciering. Ook hiervan moet je bewijsstukken overleggen bijvoorbeeld een verklaring van de school, studiebegeleider, scholingsadviseur of trajectbegeleider RMC (vroegtijdige schoolverlaters tot 23 jaar). Belangrijk: het vervolg Nadat jij je telefonisch hebt gemeld bij de gemeente nemen we binnen 3 werkdagen contact met je op. Daarom is het belangrijk dat je mobiele nummer en juiste mailadres bij ons bekend zijn! Anders kunnen wij je niet informeren over het vervolg. Geef deze gegevens anders meteen nog door via postbus@meppel.nl ovv vermelding van je naam en geboortedatum. Werk zoeken een aannemen Uitgangspunt is: kun je aan het werk, dan doe je er alles aan om aan het werk te komen. Na uiterlijk 4 weken maken we een afspraak voor een gesprek en onderzoeken wij of je daadwerkelijk voldoende hebt gedaan. Heb je onvoldoende of niets gedaan dan kunnen we je uitkering verlagen of zelfs weigeren. Kortom het is belangrijk dat jij er aantoonbaar, echt werk van maakt om snel aan de slag te gaan of terug naar school! Mochten wij je niet kunnen bereiken dan blijft het je eigen verantwoordelijkheid om je zo spoedig mogelijk zelf na 4 weken te melden. Uitzondering op de regel Wat als je (tijdelijk) niet kunt werken of bijvoorbeeld juist gestopt bent met school? Dan kunnen wij een uitzondering maken en geen zoekperiode toepassen. Dit betekent dat een aanvraag om uitkering meteen kan worden opgepakt nadat jouw situatie duidelijk en beoordeeld is. Het is wel handig en nodig dat je dan informatie hebt of alsnog opvraagt bij een hulpverlener of behandelaar, die dit kan bevestigen. Wij ontvangen ook altijd graag een kopie van je hoogst afgeronde opleiding! Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum,  telefoonnummer 14 0522 kwikstart.nl Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf regelen. Alle verzekeringen moeten geregeld worden, studiefinanciering aanvragen, je gaat op jezelf wonen en je moet overzicht houden over je eigen inkomsten en uitgaven. In Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips. Geef jezelf een Kwikstart!

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn is een verklaring van de gemeente dat u als burger in leven bent. Het bewijs heet ook wel Attestatie de Vita.

 • Steenmarters

  De steenmarter is een beschermde diersoort. Het is niet toegestaan een steenmarter te vangen of te doden. Het best kunt u maatregelen treffen om steenmarters te weren. Wanneer u toch overlast van een steenmarter heeft, meldt u dit bij de gemeente. De steenmarter is zo groot als een kat. De vacht is cacaobruin, met meestal een witte bef uitlopend tot de voorpoten. Zo weert u steenmarters Sluit uw huis, schuur en auto af Snoei struiken Wanneer u een grote tuin heeft, kunt u alternatieve nestgelegenheid bieden door: Hout- en takkenhopen Nestkasten Melden van overlast Wanneer de steenmarter voor ernstige overlast of schade zorgt, meldt u dit bij de gemeente: Online via het meldingenformulier Telefonisch via 14 0522 Een medewerker van de buitendienst neemt contact met u op voor beoordeling van de situatie en geeft u advies De gemeente kan deskundigen opdracht geven de steenmarter te vangen en te verplaatsen Meer informatie Website Kennis- en adviescentrum dierplagen www.kad.nl Website Provincie Drenthe www.provincie.drenthe.nl Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Vluchtelingenpaspoort

  Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument en een identiteitsbewijs. U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

 • Ontheffing voetgangersgebied inwoners

  In voetgangersgebieden geldt een inrijverbod. U kunt als inwoner de gemeente vragen om ontheffing voor het inrijverbod. U regelt de ontheffing snel en eenvoudig online.

 • Collecteren

  Wanneer u voor een goed doel een verkoopactie of inzameling van geld of goederen wilt houden of abonnees wilt werven moet u hiervoor een vergunning aanvragen of een melding doen. Dit geldt niet voor een verkoopactie of inzameling die in besloten kring wordt gehouden.

 • Alcohol schenken in horecabedrijven

  U heeft een alcoholvergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of buurthuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig. De vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij er iets wijzigt aan uw bedrijfsvoering of inrichting. Dan moet u opnieuw een vergunning aanvragen. Een aanvraag of wijziging valt onder de wet Bibob. De termijn voor behandeling van een vergunning is 12 weken en in bepaalde gevallen langer. Vraag de vergunning daarom tijdig aan! Voorwaarden De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een alcoholvergunning: Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud. Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele en is van goed levensgedrag. Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf of de slijterij. De inrichting van het horecabedrijf of de slijterij voldoet aan de eisen die staan in de Alchoholwet. Een leidinggevende wijzen op uw bestaande drank- en horecavergunning kan via Melding wijziging leidinggevenden drank- en horecavergunning. Kosten In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden Benodigde documenten Commerciële horeca- en slijtersbedrijven Volledig ingevulde Aanvraagformulier Alcoholvergunning (digitaal invulbaar) een Verklaring leidinggevenden model A (digitaal invulbaar) Kopie Verklaringen Sociale Hygiëne van de ondernemers/bestuurders/aanvrager(-s) én van alle overige leidinggevenden. Kopie geldig paspoort of ID kaart van aanvrager(-s)/bestuurders. Kopie geldige paspoorten of ID-kaarten van overige leidinggevenden. Kopie arbeidsovereenkomsten/werkgeversverklaringen/loonstroken, loonbelastingverklaringen tussen u en de overige leidinggevenden. Compleet en volledig ingevuld BIBOB-formulier (PDF) inclusief alle bijbehorende bijlagen en documenten. Plattegrond en/of bouwtekening van het pand/gebouw met de inrichting en de horeca-/slijtlokalen en de terrassen waar het horecabedrijf uitgeoefend wordt of gaat worden.Opgave van de luchtverversingscapaciteit in m3 per uur van het mechanische ventilatiesysteem in uw horecalokaliteiten, per lokaliteit (deze kunt u zo nodig opvragen bij uw leverancier of door een technisch bureau laten vaststellen) Niet commerciële inrichtingen, zoals sportkantines of buurthuizen:  een volledig ingevuld Aanvraagformulier Alcoholvergunning paracommercieel (PDF) een Verklaring leidinggevenden model B  (PDF) Kopie Verklaringen Sociale Hygiëne van de ondernemers/bestuurders/aanvrager(-s) én van alle leidinggevendenKopie geldig paspoort of ID kaart van aanvrager(-s)/bestuurders. Kopie geldige paspoorten of ID-kaarten van overige leidinggevenden. Kopie arbeidsovereenkomsten/werkgeversverklaringen/loonstroken, loonbelastingverklaringen tussen u en de overige leidinggevenden. Een bestuursreglement. De statuten van de vereniging of stichting Compleet en volledig ingevuld BIBOB-formulier (PDF) inclusief alle bijbehorende bijlagen en documenten. Plattegrond en/of bouwtekening van het pand/gebouw met de inrichting en de horeca-/slijtlokalen en de terrassen waar het horecabedrijf uitgeoefend wordt of gaat worden. Opgave van de luchtverversingscapaciteit in m3 per uur van het mechanische ventilatiesysteem in uw horecalokaliteiten, per lokaliteit (deze kunt u zo nodig opvragen bij uw leverancier of door een technisch bureau laten vaststellen). Tips Om een horecabedrijf te exploiteren heeft u ook een horecavergunning nodig. U heeft voor bouwkundige wijzigingen van uw bedrijf mogelijk een omgevingsvergunning nodig U heeft een vergunning nodig wanneer u gebruik maakt van kansspeelautomaten. U vraagt dit aan met het  formulier aanwezigheidsheidsvergunning. Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel de afdeling Klantcontacten telefoonnummer 140522

 • Inburgeren

  Gaat u in Nederland wonen en komt u van buiten de Europese Unie? Het is goed als u zich snel thuis voelt. Dat kan als u de taal leert, kunt werken of een opleiding volgt. Daarvoor moet u inburgeren in Nederland. De gemeente biedt u een inburgeringstraject op maat. U moet dit binnen drie jaar afronden. Plan Inburgering en Participatie (PIP) De gemeente stelt – zoveel mogelijk samen met u - een inburgeringsplan op. Dit noemen we  het Persoonlijk PLan Inburgering en Participatie (PIP). Het PIP is een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject voor statushouders. Leerroutes Het inburgeringstraject kent drie leerroutes: Onderwijsroute: Deze route is gericht op het halen van een erkend Nederlands diploma. Dit geeft een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Jongeren tot 30 jaar gaan na een taalschakeltraject zo snel mogelijk naar een Nederlandse opleiding. B1-route: NIeuwekomers die moeten inburgeren moeten zo snel mogelijk taalniveau B1 halen. In ieder geval binnen drie jaar. Dit is belangrijk voor een goede kans op werk. Het leren van de taal wordt gecombineerd met (vrijwilligers) werk. Zelfredzaamheidsroute (Z-route): Komt u niet in aanmerking voor route 1 of 2? Dan past deze leeroute bij u. Hierbij leert u zich in de maatschappij te redden. Informatie Meer informatie voor nieuwkomers in Nederland leest op op de website: www.inburgeren.nl. Contact Met vragen over de inburgering kunt u ook bij de gemeente terecht. Bel met 14 0522 en vraag naar de inburgeringsconsulent.