Zoekresultaat 11 - 20 van 262 resultaten

 • Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

  Is de provincie te laat met het nemen van een besluit op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u recht op een dwangsom. U krijgt dan geld van de provincie voor iedere dag dat de provincie te laat is. Neem voor meer informatie contact op met ons.

 • Financiële stukken provincie, inzage

  Iedereen mag de financiële stukken van de provincie inzien. De provincie maakt bekend wanneer deze stukken beschikbaar zijn en waar deze ter inzage liggen.

 • Programma duurzaam ondernemen, deelname

  Heeft u plannen om met uw bedrijf duurzaam te ondernemen? U kunt deelnemen aan het programma Duurzaam ondernemen. Dit programma helpt bedrijven met advies en subsidie. U vraagt ondersteuning aan bij de provincie.

 • Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau 2022, subsidie

  DoelGemeenten te stimuleren om op wijkniveau verduurzaming van de warmtevoorziening te concretiseren.DoelgroepNoord-Hollandse gemeentenActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor activiteiten binnen de provincie Noord-Holland die bijdragen aan: Het opstellen van een wijkplan warmtetransitie. Dit wijkplan betreft een wijk van tenminste 25 gebouwen al dan niet gelegen in tenminste drie appartementencomplexen, en waarvan particulier eigendom onderdeel uitmaakt. Het wijkplan dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten: de warmtevraag van de gebouwen in de wijk, de verduurzamingsmaatregelen die gebouweigenaren moeten treffen om gebruik te kunnen maken van deze duurzame warmte en wat hiervan de geschatte kosten zijn; de duurzame warmtebronnen die worden ingezet en de kosten om deze duurzame warmte beschikbaar te krijgen; de aanpassingen van bestaande en aanleg van nieuwe energie-infrastructuur voor het transport van energie en de kosten hiervan, en; de beoogde financieringswijze van het verduurzamen van de warmtevoorziening, inclusief de kosten voor het aanpassen van gebouwen.; De uitvoering van het wijkplan warmtetransitie Berekening subsidieDe subsidie bedraagt maximaal 70% van de totale kosten van de activiteit, met een maximum van € 200.000,- per gemeente.SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Ontgronding, vergunningvrij met meldingsplicht

  Als u de bodem gaat afgraven, heeft u daarvoor een vergunning nodig. In de ontgrondingenverordening van de provincie staat genoemd wanneer u vrijgesteld bent van deze vergunning. In sommige van die gevallen heeft u wel de plicht om de afgraving te melden.

 • Toestemming uitvoering werkzaamheden/evenementen provinciale vaarwegen (Verkeerscoördinatiepunt , VCP)

   Aanmelden werkzaamheden en evenementen op provinciale vaarwegen. 

 • Europese projecten Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Europese projecten Noord-Holland.

 • Historische Windmolens Noord-Holland, vervallen

  .

 • Inrichtingsprogramma en inrichtingsbesluit bekijken

  Gaat de provincie een gebiedsgericht inrichtingsprogramma met een inrichtingsbesluit opstellen bij u in de buurt? Dit kan voor u belangrijke gevolgen hebben. Daarom kunt u online het voorbereidende inrichtingsprogramma en het inrichtingsbesluit bekijken en eventuele bezwaren indienen bij de provincie.

 • Bestuurlijke weerbaarheidsscans Noord-Holland 2021, vervallen

  Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.