Zoekresultaat 11 - 20 van 90 resultaten

 • Afvalbrengstation

  Lees voor bezoek aub de huisregels door Adres Skoon 1, Oostzaan Openingstijden Maandagavond 18:30 - 20:00 uur Donderdagochtend 9:30 - 11:00 uur Zaterdagochtend 9:00 - 11:00 uur * Gewijzigde openingstijden De gemeentewerf is gesloten op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag Pasen Koningsdag Hemelvaartsdag Pinksteren Kerstmis

 • Vooroverlegplan

  Heeft u een (bouw)plan? Dan kan het soms handig zijn om eerst de haalbaarheid te weten (past het in het bestemmingsplan? En zo niet, is de gemeente bereid hiervan af te wijken?), zonder hiervoor allerlei dure onderzoeken uit te voeren. Dit kan met een vooroverlegplan. U krijgt van ons dan een ambtelijk advies bestaande uit: een toetsing van het plan op relevant ruimtelijk beleid (bestemmingsplan/ structuurvisie etc.) een gemotiveerd ambtelijk standpunt over het plan advies over welke planologische procedure nodig is om het plan te realiseren

 • Alcohol schenken, ontheffing

  Doorgaans mag er alleen 'bedrijfsmatig' alcohol worden geschonken in horecazaken die over een drank- en horecavergunning beschikken. Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijvoorbeeld: evenementen, jubilea of recepties) is het mogelijk alcoholische dranken te schenken met een zogenaamde artikel 35 ontheffing.  Deze ontheffing geldt alleen voor zwakalcoholische dranken (o.a. bier en wijn). Sterke drank mag alleen in horecazaken worden geschonken.

 • Project Thorbeckeweg (N516)

  De Thorbeckeweg (N516) gaat op de schop De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de verkeersdruk in Zaandam Zuid aanpakken. De betrokken partijen zijn op zoek naar maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid, betere fietsverbindingen en een versnelling van het openbaar vervoer. De verbeteringen hebben een positief effect op de hele regio. De Thorbeckeweg (N516) is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg, Zaandam Centrum en Oostzaan. En ook belangrijke bedrijventerreinen als Zuiderhout en Westerspoor in Zaanstad en Ambacht en Skoon in Oostzaan maken er continu gebruik van. Maar de verkeerssituatie is op dit moment niet al te best. Dagelijks staan er files, en de doorstroming van het openbaar vervoer en het fietsverkeer is stroef. Daarom gaat de Thorbeckeweg op de schop. De verkeersdrukte wordt aangepakt, de veiligheid voor fietsers wordt verbeterd, evenals het openbaar vervoer, en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt. Alle informatie over de voortgang van de werkzaamheden vindt u op de projectpagina thorbeckeweg.zaanstad.nl

 • Hoe kan ik in contact komen met de wijkagent?

  U kunt een afspraak maken met de wijkagent via 0900 8844.

 • Gezondheid telt! in Oostzaan

  Gemeente Oostzaan zet zich voor de periode 2019-2023 in voor de volgende vier speerpunten: Een gezonde leefstijl; Een goede mentale gezondheid; Gezond ouder worden; Een gezonde leefomgeving. Hiermee kan iedereen in de toekomst mee blijven doen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. In vergelijking met voorgaande jaren legt gemeente Oostzaan nu meer de nadruk op preventie. Door een gezonde leefstijl te hanteren, actief te blijven, fit en energiek te zijn in een gezonde leefomgeving kan iedereen ouder worden en blijven meedoen aan het leven van alledag. Daarom zet gemeente Oostzaan in op een gezond leven en het voorkomen van gezondheidsproblemen. Hierbij werkt de gemeente samen met huisartsen, scholen, sportclubs en andere verenigingen, en onze partners GGD, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD), Humanitas en Stichting Hulpdienst Oostzaan (SHO). Meer informatie over het gezondheidsbeleid 2019-2023 vindt u in de bijlagen hieronder.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP). Hiermee kunt u bewijzen dat u nog in leven bent. Een instantie die moet uitkeren kan u vragen om een bewijs van in leven zijn.  Als u dit uittreksel in Nederland wilt gebruiken heeft u een bewijs van in leven zijn nodig. Voor buitenlandse instanties gebruikt u een attestatie de vita.

 • Evenementen

  Evenementen zijn voor publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak, bijvoorbeeld een feest, braderie, circus, rommelmarkt, optocht, muziekvoorstelling of wedstrijd. Om overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te kunnen waarborgen dient u een evenementenvergunning aan te vragen. Dit geldt ook als het evenement op eigen terrein plaatsvindt. Voor kleine evenementen zoals straatfeesten en buurtbarbecues kan vaak worden volstaan met een melding. 

 • De Wet open overheid (Woo)

  De Wet open overheid (Woo) regelt dat de gemeente Oostzaan steeds meer publieke informatie openbaar maakt. Bent u op zoek naar informatie die (nog) niet openbaar is? Dan kunt u digitaal een Woo-verzoek indienen. Naast de Woo zijn er nog een aantal andere manieren om aan informatie te komen. Dit is vooral belangrijk als u informatie over uzelf wilt hebben die niet openbaar gemaakt wordt. Een informatieverzoek Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. Voor een informatieverzoek stuurt u een mail naar antwoord@over-gemeenten.nl . Met als onderwerp: Informatieverzoek. × Klik hier om direct te mailen

 • Klem zitten, het kan iedereen overkomen. Maak het bespreekbaar.

  Met de campagne 'Ik zit klem' willen we -huiselijk geweld of even geen uitweg meer zien- bespreekbaar maken. Schaamte is niet nodig, maar er over praten blijft lastig. Zit jij klem? Denk je iemand te kennen die klem zit? Maak het bespreekbaar. Zoek hulp. Laat het niet uit de hand lopen! Er zijn diverse organisaties waar iedereen terecht kan met vragen over: onmacht | klem zitten | vermoeden van geweld | huiselijk geweld | bijzondere gedragingen van mensen in uw/jouw buurt. Verhalen uit Zaanstreek-Waterland: Sonja deed 15 jaar alsof er niets aan de hand was in haar gezin. Lees hoe zij langzamerhand klem kwam te zitten in de greep van een zieke, verslaafde man en uiteindelijk koos voor zichzelf. Tom deed thuis jarenlang alsof hij er niet was. Zo probeerde hij te voorkomen dat zijn broer woedeaanvallen kreeg. Het duurde jaren voor hij zich afvroeg of het wel ‘normaal’ was bij hem thuis. Louisa uit Zaanstreek-Waterland maakte veel kapot in haar relaties en raakte gewend aan een leven vol geweld. Hoe kwam ze erachter dat het eigenlijk ‘raar’ was hoe zij een ander klem zette? Dennis en zijn vrouw Ank appten hun dochter Sanne om het uur. De bezorgdheid om haar veiligheid sloopte hen. Konden ze dan echt niets doen voor hun dochter? Phoenix identificeert zich als mens. Niet als man en ook niet als vrouw. 'Ze weigeren mijn nieuwe naam te gebruiken.'