Zoekresultaat 11 - 20 van 85 resultaten

 • Adressen kinderopvang

  Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zoeken in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

 • Huurinlichtingen

  Huurinlichtingen

 • Lang zult u wonen

  Lang zult u wonen is een bewustwordingscampagne die erop gericht is inwoners vroegtijdig aan te zetten tot aanpassen van hun woning, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. De Lang zult u wonen-adviseurs helpen onze inwoners met adviezen over de manier(en) waarop zij hun woning kunnen aanpassen. Bijna alle Overijsselse gemeenten doen mee aan de campagne, waaronder ook Dinkelland en Tubbergen.

 • Algemene bijstand

  Heeft u geen werk of werkt u parttime en heeft u (samen met uw eventuele partner) te weinig inkomen of vermogen om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering of een IOAW-uitkering. De bijstandsuitkering is bedoeld om de periode te overbruggen tot u weer betaald werk heeft.

 • Ontheffing stookverbod

  Meer informatie over: ontheffing stookverbod stookseizoen

 • Aanvraag schulddienstverlening

  Aanvraag schulddienstverlening

 • Identiteitsfraude

  Identiteitsfraude betekent dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs.

 • Verkiezingen 2022

  Alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

 • Leerplicht

  Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Dit is op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar wordt. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Bij volledige leerplicht dient een kind vijf dagen in de week naar een door de wet erkende school te gaan. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen want ze zijn kwalificatie plichtig tot ze 18 zijn. De kwalificatieplicht eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 heeft bereikt of een *startkwalificatie heeft behaald. *Een startkwalificatie betreft een diploma op minimaal niveau MBO2, HAVO of VWO. Bij schoolverzuim (spijbelen) schakelt de school een leerplichtambtenaar in. De gemeente Tubbergen heeft de leerplichthandhaving ondergebracht bij de gemeente Almelo, mevrouw Janneke Riphagen, hier kunnen leerlingen, ouders/verzorgers en scholen terecht voor informatie, advies, hulp en bemiddeling.

 • E-facturatie

  Per 18 april 2019 moeten wij, als aanbestedende overheidsorganisatie, e-facturen (SI-UBL formaat) kunnen ontvangen en verwerken. Daarom streven wij ernaar om in 2019 zoveel mogelijk elektronische facturen (e-facturen) te ontvangen.