Zoekresultaat 11 - 17 van 17 resultaten

 • Verzoek om informatie (Wet open overheid/Woo)

  Wil je iets weten over het handelen van Waterschap Aa en Maas? Dan kun je een Woo-verzoek indienen. 

 • Schade

  Wij doen er alles aan om schade en overlast te voorkomen en tot een minimum te beperken. Heb je toch schade? Dan kun je dat melden en heb je mogelijk recht op een schadevergoeding.

 • Klacht over het gedrag van onze bestuurders of medewerkers

  Heb je een klacht over het gedrag van de bestuurders of medewerkers van Waterschap Aa en Maas? Dan horen we dat graag.

 • Zienswijze indienen

  Wil je een zienswijze indienen op een projectbesluit, ontwerpbesluit of een aanvraag om vergunning? Dat kan. Je zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming.

 • Subsidie recreatie-educatie

  Je wil bijvoorbeeld een kanosteiger aanleggen, een wandelroute uitstippelen, een educatief programma ontwikkelen, een tentoonstelling opzetten, een boek schrijven, of een theatervoorstelling over klimaatverandering geven. Of je hebt een ander idee op het vlak van recreatie, cultuurhistorie en/of educatie. Dan kun je subsidie aanvragen. Je krijgt dan een deel van de kosten terug. 

 • Bezwaar tegen een beslissing van ons bestuur

  Heb je een klacht over het gedrag van de bestuurders of medewerkers van Waterschap Aa en Maas? Dan horen we dat graag.

 • Melden beregening

  Heb je een agrarisch bedrijf buiten een beschermd gebied en wil je gaan beregenen met grondwater? Dan moet je daar een melding van doen en ook een bedrijfswaterplan voor indienen. In een bedrijfswaterplan staat beschreven welke maatregelen je neemt om water te besparen en te conserveren.