Zoekresultaat 11 - 20 van 34 resultaten

 • Folders aanvragen

  Waterschap De Dommel geeft regelmatig folders en brochures uit die u kunt downloaden en in veel gevallen kosteloos kunt aanvragen.

 • Bezwaar tegen een bestuursbesluit

  Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, dan kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken.

 • Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten, aanvraag

  U kunt in aanmerking komen voor toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten als u kunt aantonen dat de vervuilingswaarde van het afvalwater vanuit uw bedrijfsruimte per jaar 1.000 vervuilingseenheden of minder bedraagt.

 • Grondwater lozen

  Soms komt er grondwater vrij bij werk zoals bronnering en sanering. Dit water gaat weer terug de grond in, of wordt geloosd in beek of sloot.

 • Aanslag per post of via Mijn Overheid ontvangen

  U kunt bepaalde belastingaanslagen van Waterschap De Dommel digitaal ontvangen in uw berichtenbox op MijnOverheid. Lees hoe u kunt aanmelden.

 • Automatisch betalen

  Als u gebruik wilt maken van de automatische incasso, dan kunt u die op verschillende manieren aanvragen.

 • Zuiveringsheffing bedrijven

  Bedrijven die afvalwater afvoeren in het riool betalen hiervoor belasting. Dit is de zuiveringsheffing. Het waterschap gebruikt deze belasting voor het schoonmaken van rioolwater.

 • Schade door extra water vasthouden

  Waterschap De Dommel houdt extra water vast om droogte tegen te gaan. Wanneer hierdoor schade ontstaat bij ondernemers of inwoners, kunnen zij een vergoeding aanvragen bij het waterschap.

 • Schade melden

  Schade door werkzaamheden van het waterschap? U kunt dit bij ons melden met het schadeformulier.

 • Subsidie klimaatbuffer

  De subsidie is bedoeld voor klimaatbuffers van enige omvang. Zoals WADI’s. voorzieningen onder de grond die water opvangen, zaksloten en verhardingen die water doorlaten.