Zoekresultaat 11 - 20 van 23 resultaten

 • Nadeelcompensatie vragen

  Het kan zijn dat je schade lijdt door wat het waterschap doet of juist niet doet. Ook al proberen we dat uiteraard te voorkomen.

 • Handhavingsverzoek doen

  Zie je ergens een overtreding die het waterschap aangaat? Bijvoorbeeld een vervuilde of verstopte sloot?

 • Bezwaar maken

  Ben je het niet eens met een besluit van het waterschap? En heeft dit besluit gevolgen voor jou of jouw bedrijf? Dan kun je bezwaar maken.

 • Verzoek om informatie (Woo)

  Het waterschap verstrekt veel informatie in allerlei vormen, bijvoorbeeld op de website. Mis je toch nog informatie? Dan kunt je dit bij ons opvragen.

 • Bezwaar maken tegen een belastingbesluit

  Vind jij dat jouw aanslag voor de waterschapsbelasting niet klopt, bijvoorbeeld omdat hij gebaseerd is op verkeerde gegevens?

 • Storing IBA (Individuele Behandeling Afvalwater)

  Een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) regelt de behandeling van afvalwater voor woningen en gebouwen die niet zijn aangesloten op de riolering.

 • Inspraak - indienen zienswijze

  Het bestuur van het waterschap besluit regelmatig over plannen, projecten, regels of vergunningen. Sommige besluiten legt het bestuur eerst ter inzage

 • Storing drinkwater melden

  Heb je een storing met jouw drinkwater? Dan kun je contact opnemen met Waterbedrijf Groningen of Waterleidingmaatschappij Drenthe.

 • Vergunningcheck doen

  Voor veel activiteiten in de buurt van dijken, water en grondwater heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen.

 • Schadeclaim indienen

  Heb je schade die door het waterschap veroorzaakt is? Dan kun je een schadeclaim indienen.