Zoekresultaat 11 - 20 van 196 resultaten

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelf naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. Op deze pagina leest u alles over leerlingenvervoer.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens met een beslissing van de gemeente? Er zijn verschillende mogelijkheden om daar iets aan te doen. Op deze pagina leest u hoe en waar u bezwaar en beroep kunt instellen.

 • Straatverlichting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van de straatverlichting. Op deze pagina leest u meer over de straatverlichting.

 • Wat mag niet in de glascontainer?

  Op deze pagina leest u wat niet in de glascontainer mag.

 • Rijbewijs aanvragen

  Op deze pagina vindt u alles over het rijbewijs aanvragen en afhalen.

 • De afvalinzameling in onze gemeente

  Is uw kliko niet geleegd of kapot, is uw afvalpas kwijt of kapot is of is uw PMD-zak niet opgehaald? Neem contact op met de containerservicelijn.

 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? U vraagt dit aan bij burgerzaken van de gemeente waar u woont.

 • Uitschrijven uit de Basisregistratie Personen

  Op deze pagina vindt u de namen van personen waarvan het college het voornemen heeft om hen uit te schrijven uit de BRP.

 • Riolering

  Op deze pagina leest u meer over wat u moet doen als u riool verstopt is of als u een rioolaansluiting wilt aanvragen.

 • Adresonderzoek

  Twijfelt u of adresgegevens wel kloppen? Op deze pagina leest u hoe u de gemeente vraagt om een adresonderzoek te starten.