Zoekresultaat 11 - 20 van 43 resultaten

 • Ontheffing voorwerp in de openbare ruimte plaatsen

  Plaatst u een voorwerp voor bouwwerkzaamheden op de openbare weg, dan hebt u soms een ontheffing nodig. U vraagt de ontheffing minstens 3 weken van te voren aan. Is er bij uw aanvraag een verkeersplan nodig, dan uploadt u dit plan bij deze aanvraag en tegelijk in platform LTC-TVM.

 • Uitweg- of inritvergunning

  Als u een uitweg of inrit wilt aanleggen heeft u daarvoor een vergunning nodig. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven. U kunt een uitweg- of inritvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket. Nadat u een aanvraag hebt ingediend krijgt u meestal binnen 8 weken bericht over de uitkomst.

 • Uitkering aanvragen als ondernemer

  Hebt u een bedrijf en te weinig inkomen om van te leven? Of kunt u niet meer werken door langdurige ziekte? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. We vullen het inkomen van uw gezin dan aan tot bijstandsniveau. Zodat u uw dagelijkse boodschappen en vaste lasten kunt betalen. Ook een lening voor bedrijfskrediet is mogelijk. Vul online uw gegevens in en we bellen u binnen 5 werkdagen terug. We bespreken dan uw situatie en vertellen wat we nog van u nodig hebben.

 • Schadevergoeding na planschade

  Loopt u of uw bedrijf door een ruimtelijk plan van de gemeente financiële schade op, dan kunt u soms een tegemoetkoming krijgen. Bijvoorbeeld als door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan uw huis, bedrijfspand of grond minder waard wordt. Of uw inkomsten omlaag gaan. U vraagt de tegemoetkoming schriftelijk aan. Mail ons uw gegevens, dan sturen wij u het aanvraagformulier. Schadevergoeding voor planschade aanvragen is een lang traject. Meestal hoort u de beslissing binnen 1 jaar.

 • Parkeervergunning voor hulpverleners

  Als huisarts, verloskundige, kraamverzorger, fysiotherapeut of thuiszorgmedewerker kunt u een parkeervergunning voor hulpverleners aanvragen. Hiermee parkeert u in heel Zandvoort. De vergunning vraagt u aan via ParkeerService.

 • Bodeminformatie

  Als verkoper van een huis of pand bent bent u verplicht een geïnteresseerde koper te informeren over de kwaliteit van de bodem. En als koper hebt u daar misschien vragen over. Bijvoorbeeld of er vroeger een bedrijf stond dat mogelijk verontreiniging heeft veroorzaakt. Als (ver)koper, makelaar of taxateur kunt u online een omgevingsrapportage opvragen. Dat is een rapport waarin staat of er gegevens beschikbaar zijn over bodemverontreiniging. Deze omgevingsrapportage vraagt u aan bij Omgevingsdienst IJmond.

 • Parkeervergunning voor bedrijven

  Met een bedrijfsvergunning kunnen u en uw werknemers parkeren in het vergunninggebied waar uw bedrijf ligt: zone A of zone B. U kunt 1 vergunning krijgen per 96 werkzame uren (ongeveer 3 werknemers). U vraagt de bedrijfsvergunning aan via ParkeerService.

 • Subsidie toeristische evenementen

  Wilt u een toeristisch evenement organiseren in Zandvoort? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Sloopmelding en -vergunning

  Als u een gebouw of een deel daarvan wilt slopen, hebt u meestal geen vergunning nodig. Wel moet u het melden als u meer dan 10 kubieke meter sloopafval verwacht. Of als er asbest vrijkomt, ook al is dit maar een klein beetje. U meldt de sloop via het Omgevingsloket. U kunt daar ook controleren of u toch een omgevingsvergunning voor slopen nodig hebt.

 • Subsidie groene daken

  Als eigenaar of huurder van een pand in Zandvoort kunt u subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak van minimaal 10 m2. Dit kan als particulier, maar ook als collectief van particulieren, als stichting, ondernemer en vereniging. U vraagt de subsidie online aan vóór het dak is aangelegd. U kunt tot 31 december 2025 deze subsidie aanvragen.