Zoekresultaat 11 - 15 van 15 resultaten

 • Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen

  Uw woonboot aanleggen mag alleen op de aangewezen plaatsen. U heeft hiervoor een ligplaatsvergunning van de gemeente nodig.

  Koopt u een woonboot met ligplaatsvergunning? Dan moet u de ligplaatsvergunning overzetten op uw naam.

  Heeft u een ligplaats gekregen? Vergeet niet uw woonboot aan te sluiten op de waterleiding en het riool.

  Houd er rekening mee dat u misschien ook een omgevingsvergunning en een watervergunning nodig heeft. Via het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. Daar vraagt u ook deze vergunningen aan. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

 • Watervergunning

  U heeft een watervergunning nodig als u gebruik maakt van grondwater of regenwater. Bijvoorbeeld als u: niet kunt voorkomen dat verontreinigd water in het oppervlaktewater verdwijnt grondwater wilt gebruiken een sloot moet leegpompen Veel activiteiten vallen onder algemene regels. Dan hoeft u vaak alleen een melding te doen. Dat is bijvoorbeeld als u regenwater laat weglopen in het riool.

 • Reclame aanbrengen aan pand

  Wilt u reclame aan uw pand ophangen, dan moet u daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld een reclamebord of lichtreclame.

  U moet een vergunning aanvragen, omdat anders iedereen zomaar een reclamebord op kan hangen. Nu wordt het stadsgezicht beschermd. Ook voorkomt de vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt.

  Soms moet u over een reclameobject belasting betalen. Dit is precariorecht; het recht om luifels en balkons te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

 • Bouw en verbouw, vergunningen

  Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen.

  U hoeft bijvoorbeeld geen vergunning aan te vragen:

  • bij een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken
  • bij dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning

  Twijfelt u of u uw bouwproject zonder vergunning kunt starten? Op de website van het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u de check doen.

 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

  • veel energie verbruikt
  • de lucht vervuilt
  • geluidsoverlast veroorzaakt
  • geuroverlast veroorzaakt

  Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en kinderdagverblijven.

  Bij de Activiteitenbesluit internetmodule kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Soms is het genoeg als u een milieumelding doet bij de gemeente. 

  Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet daar een melding. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

  De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.