Zoekresultaat 11 - 20 van 74 resultaten

 • Lijkvinding

  Soms kan na een overlijden de dag van overlijden niet worden vastgesteld. Dan is er sprake van lijkvinding. De uitvaartondernemer moet hiervan aangifte doen. Dit kan online. Lijkvinding online doorgeven Na deze aangifte zal ook de officier van justitie aangifte van lijkvinding doen. Dit gebeurt meestal schriftelijk.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u eigenaar bent van een woning, een ander gebouw of een stuk grond. Ook als u een gebouw of een stuk grond huurt, betaalt u OZB. OZB betalen In Losser is het betalen van OZB geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u uw onroerendezaakbelasting betalen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Er zijn kaarten voor bestuurders en passagiers. Aanvragen Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (GPK) Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de bijlagen op naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: wijz@losser.nl Of bel om een afspraak te maken met 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur. Voorwaarden U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart als u: Met loophulpmiddelen (bijvoorbeeld een rollator) niet meer dan 100 meter kunt lopen. En u hiermee al meer dan 6 maanden moeite heeft. Staat ingeschreven bij de gemeente Losser. Een geldig rijbewijs heeft (als u een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders aanvraagt). Steeds afhankelijk bent van iemand die u ergens naartoe vervoert (als u een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aanvraagt). U kunt niet alleen wachten als de bestuurder de auto parkeert. Of u bent volledig rolstoelgebonden. Een medisch onderzoek kan onderdeel zijn van de behandeling van uw aanvraag. Wat moet u weten U krijgt een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Die is geldig in alle landen van de Europese Unie. De gehandicaptenparkeerkaart is persoonsgebonden. U hoeft geen eigen auto te hebben en vermelding van een kenteken op de kaart is niet nodig. Bij een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart moet u opnieuw een aanvraagformulier invullen. Kaart ophalen Wij laten in een brief weten of u in aanmerking komt voor de gehandicaptenparkeerkaart. De kaart haalt u op in het gemeentehuis. Afspraak maken ophalen gehandicaptenparkeerkaart Maak een afspraak en neem tijdens de afspraak mee: Geldig legitimatiebewijs Goed lijkende pasfoto Brief van de gemeente Pinpas, u betaalt de kosten bij het ophalen Kosten Gehandicaptenparkeerkaart: € 98,20 Afwijzen aanvraag: € 61 Kopie, als uw kaart kwijt of gestolen is: € 37 Verlengen gehandicaptenparkeerkaart: € 37

 • Verhuizen naar het buitenland

  Gaat u 8 maanden of langer naar het buitenland, dan moet u zich uitschrijven bij de gemeente. Geef uw verhuizing naar het buitenland online door. U heeft DigiD nodig. Verhuizing naar het buitenland online doorgeven Verhuizing in ’t Lossers Hoes doorgeven U kunt ook langskomen in ’t Lossers Hoes om uw verhuizing door te geven. Bel met 053 - 537 74 44 en maak een afspraak. Vanuit het buitenland belt u +31 - 53 537 74 44. Wat moet u weten Vanaf 5 dagen voor uw vertrek kunt u uw verhuizing naar het buitenland doorgeven. Misschien gaat u korter dan 8 maanden naar het buitenland. En zegt u de huur op of verhuurt u uw eigen woning. U hoeft u dan niet uit te schrijven bij de gemeente. Neem wel even contact met ons op. Bel met 053 - 537 74 44 voor meer informatie. Voorwaarden Het melden van een verhuizing mag door: Iedereen die 16 jaar of ouder is Ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder Curatoren voor personen die onder curatele staan Echtgenoten, geregistreerde partners of familieleden als ze op hetzelfde adres wonen Meenemen Geldig identiteitsbewijs, van alle gezinsleden die naar het buitenland verhuizen Uw oude en nieuwe adresgegevens Bewijs van uitschrijving Als u in het buitenland een bewijs van uitschrijving nodig heeft, dan kunt u hiervoor een uittreksel aanvragen bij een RNI-gemeente. Kosten Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Meer informatie Verhuizing doorgeven (als u vanuit een andere gemeente in Nederland naar Losser verhuist) Verhuizen naar Nederland (als u vanuit het buitenland naar Losser verhuist)

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente. Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen Lukt online aanvragen niet, dan kunt u het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats downloaden. Of ophalen bij de receptie in het gemeentehuis. Voorwaarden U moet voldoen aan enkele voorwaarden: U heeft een gehandicaptenparkeerkaart U heeft geen eigen parkeerplaats of garagebox op eigen grond, bij uw woning of dichtbij uw woning Wat moet u weten We laten per brief weten of we uw aanvraag goedkeuren. Meestal ontvangt u dit bericht binnen 3 tot 4 weken. Bij goedkeuring leggen we de gehandicaptenparkeerplaats aan binnen 12 tot 18 weken na uw aanvraag. Voor we uw gehandicaptenparkeerplaats maken, moeten wij een besluit nemen. Dit heet een verkeersbesluit. Tegen het verkeersbesluit kunnen belanghebbenden daarna binnen 6 weken bezwaar maken. Belanghebbenden zijn de mensen die iets zullen merken van een verkeersbesluit. In dit geval dat zij straks niet meer mogen parkeren op uw parkeerplaats. Als de persoon die bezwaar maakt gelijk krijgt, kan de plek van uw gehandicaptenparkeerplaats veranderen. Bij de aanleg houden we zoveel mogelijk rekening met de plek die u graag wilt. Het kan zijn dat de gehandicaptenparkeerplaats toch op een andere plek komt. Dit kan als wij daar een goede reden voor hebben. Dit laten wij u dan weten. Einde gehandicaptenparkeerplaats De gehandicaptenparkeerplaats gaat weg als u er geen gebruik meer van maakt. Dit kan om 1 van de volgende redenen: U verhuist Uw gehandicaptenparkeerkaart vervalt U heeft geen auto meer De gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats overlijdt Wanneer de gehandicaptenparkeerplaats niet meer nodig is, moet u ons dat laten weten. Kosten € 208,90

 • Buitenlands document registreren

  U heeft een document van een gebeurtenis die in het buitenland plaatsvond. Zoals een huwelijk, overlijden, geboorte, echtscheiding, erkenning of adoptie. U moet dan het document bij de gemeente laten registreren. Wij verwerken de gegevens van de gebeurtenis daarna in de Basisregistratie Personen (BRP). Afspraak maken Het registeren kan alleen op afspraak in het Stadskantoor, Hengelosestraat 51 in Enschede. Bel met 053 - 537 74 44 om een afspraak te maken. Vanuit het buitenland belt u +31 53 537 74 44. Voorwaarden Bij het registeren van uw buitenlandse document moet u het originele document meenemen. Het document moet legalisatie-stempels hebben. Op Rijksoverheid.nl staat informatie over het legaliseren van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland. Het document is: Internationaal opgesteld Opgesteld in het Duits, Engels of Frans Vertaald door een beëdigd vertaler in het Nederlands, Duits, Engels of Frans QR-code Heeft u alleen een QR-code, dan kunnen we het document niet controleren en registreren. Meenemen Geldig identiteitsbewijs Origineel buitenlands document

 • Kwijtschelding belastingen

  Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. In Losser is het betalen van gemeentelijke belastingen geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u kwijtschelding aanvragen.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen

  Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Losser woont, vraag dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan. Uittreksel BRP aanvragen Wat moet u weten Een uittreksel vraagt u online aan met DigiD. Heeft u nog geen DigiD, vraag deze dan aan op www.digid.nl. Of bel met 053 - 537 74 44 voor het maken van een afspraak. Een uittreksel kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Binnen 3 werkdagen versturen wij het uittreksel per post. U kunt ook voor iemand anders een uittreksel BRP aanvragen. U heeft dan schriftelijke toestemming nodig. Dit is niet nodig als u als ouder een uittreksel aanvraagt voor een thuiswonend kind tot en met 15 jaar. Meenemen Als u op afspraak komt, dan neemt u mee: Geldig identiteitsbewijs Pinpas, de kosten betaalt u bij de aanvraag Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een uittreksel aanvraagt Kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager, als u voor iemand anders een uittreksel aanvraagt Kosten Uittreksel uit de BRP: € 19 Afstammelingenonderzoek voor notarissen: €27,60 De gemeente maakt het uittreksel op basis van uw aanvraag. Blijkt achteraf dat u het uittreksel niet nodig heeft, dan betalen wij de door u betaalde kosten niet terug. Neem daarom bij twijfel altijd eerst contact op. Uittreksel als u in het buitenland woont Als u in het buitenland woont, dan vraagt u het uittreksel bij een RNI-gemeente aan. Hoe vraag ik een uittreksel aan. Voor advocaten, notarissen en bedrijven Advocaten, notarissen en bedrijven kunnen een Uittreksel BRP opvragen met eHerkenning. U heeft minimaal eHerkenning met niveau 2 nodig om in te loggen. Alleen voor notarissen Notarissen kunnen een Afstammelingenonderzoek BRP opvragen met eHerkenning. U heeft minimaal eHerkenning met niveau 2 nodig om in te loggen.

 • Gebruik achternaam veranderen

  Uw achternaam verandert nooit bij trouwen of scheiden. U kunt wel veranderen met welke achternaam of achternamen u aangesproken wilt worden. Dit noemen we naamgebruik. De gemeente geeft uw keuze van naamgebruik door aan organisaties zoals de RDW. U kunt dit online regelen met uw DigiD. Gebruik achternaam veranderen Wat moet u weten Als u het gebruik van uw achternaam wilt veranderen, kunt u kiezen uit: Eigen achternaam Achternaam van uw partner Eigen achternaam gevolgd door de achternaam van uw partner Achternaam van uw partner gevolgd door uw eigen achternaam De achternaam die u heeft, blijft altijd op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staan. Ook als uw trouwt of gaat scheiden. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden. In het gemeentehuis doorgeven Om uw naamgebruik te veranderen, kunt u ook een afspraak maken. Of bel met 053 - 537 74 44. Neem uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee naar de afspraak. Achternaam veranderen Misschien wilt u uw achternaam helemaal veranderen, dus niet alleen het naamgebruik. Dit doet u via Naamswijziging.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Een uittreksel uit de burgerlijke stand geeft informatie over iemands geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. Uittreksel burgerlijke stand aanvragen Wat moet u weten Een uittreksel vraagt u online aan met DigiD. Heeft u nog geen DigiD, vraag deze dan aan op www.digid.nl. Binnen 3 werkdagen versturen wij het uittreksel per post. U vraagt het uittreksel aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Bijvoorbeeld: bent u in Losser geboren, dan kunt u bij ons het uittreksel aanvragen. Als u een uittreksel nodig heeft voor in het buitenland, kies dan voor een internationale akte. U krijgt de akte dan in de volgende talen: Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Portugees, Servo-Kroatisch, Spaans en Turks. U kunt ook voor iemand anders een uittreksel burgerlijke stand aanvragen. U heeft dan schriftelijke toestemming nodig. Dit is niet nodig als u als ouder een uittreksel aanvraagt voor een thuiswonend kind tot en met 15 jaar. Meenemen Als u op afspraak komt, dan neemt u mee: Geldig identiteitsbewijs Pinpas, de kosten betaalt u bij de aanvraag Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een uittreksel aanvraagt Kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager, als u voor iemand anders een uittreksel aanvraagt Kosten € 16,60 De gemeente maakt het uittreksel op basis van uw aanvraag. U krijgt de door u betaalde kosten niet terug als achteraf blijkt dat u: Het uittreksel niet nodig heeft Het uittreksel niet bij de juiste gemeente heeft aangevraagd Neem daarom bij twijfel altijd eerst contact op. Voor advocaten, notarissen en bedrijven Advocaten, notarissen en bedrijven kunnen een Uittreksel burgerlijke stand opvragen. U heeft minimaal eHerkenning met niveau 2 nodig om in te loggen. Binnen 5 werkdagen versturen wij het uittreksel per post. Wat is het verschil met uittreksel persoonsgegevens (BRP) Het uittreksel burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). De gemeente verklaart hierin dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit de BRP alleen aanvragen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.