Zoekresultaat 11 - 20 van 118 resultaten

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen.

 • Adresonderzoek

  Tijdens een adresonderzoek controleert de gemeente of u nog steeds woont op het adres waar u staat ingeschreven.

 • Verhuizen naar Nederland

  Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

 • Briefadres

  Als u geen vast woonadres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

 • Takken of snoeiafval verbranden

  Vanwege het broedseizoen mag u snoeihout verbranden tussen 15 juli en 1 april, als u zich houdt aan een aantal regels.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Maar is er ook voor mensen met een hoger inkomen of vermogen.

 • Welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente haalt bij alle huishoudens het afval op. Voor het ophalen en het verwerken van dit afval betaalt u afvalstoffenheffing.

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen.