Zoekresultaat 11 - 20 van 53 resultaten

 • Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

  Huurt u in de particuliere sector een woon- of verblijfsruimte en komt u ongewenst verhuurgedrag tegen? Er is nu een meldpunt bij de gemeente om hiervan melding te maken. Bij een melding kan de gemeente aan de hand van de Wet Goed Verhuurderschap kijken of er maatregelen genomen kunnen worden tegen een verhuurder of verhuurbemiddelaar die ongewenst verhuurgedrag vertoont.

 • Melding kapotte straatverlichting

  Lees hier hoe u een melding kunt maken van kapotte straatverlichting.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Mensen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met zo’n parkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Ook kunt u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Een parkeerkaart is altijd persoonsgebonden en kan voor elke auto gebruikt worden. Een gehandicaptenparkeerkaart kunt u aanvragen bij de afdeling Wet, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden.

 • Overlijdensaangifte

  Wanneer uw partner of familielid is overleden, regelt de uitvaartondernemer vaak de aangifte van overlijden. U kunt dit ook zelf doen in de gemeente waar de persoon is overleden. De uitvaartondernemer kan de overlijdensaangifte digitaal regelen met E-herkenning.

 • Inzagerecht

  Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen. Wilt u weten aan wie de gemeente in het afgelopen jaar uw gegevens uit de BRP heeft verstrekt? Dan kunt u daarvan kosteloos een overzicht opvragen. Dit heet inzagerecht.

 • Nadeelcompensatie

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet brengt veel veranderingen met zich mee. In de Omgevingswet wordt niet meer gesproken over planschade, maar over nadeelcompensatie. Wij leggen hier uit wat het is en hoe u er aanspraak op kunt maken.

 • Adoptie

  Gaat u een kind adopteren? Dan neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. Bij een adoptie wordt u ook wettelijk familie van elkaar. Een adoptie aanvraag doet u bij de rechtbank, u bent verplicht om een advocaat in te schakelen. Klik op onderstaande knop voor meer informatie over adopteren.

 • WOZ-waarde

  SaBeWa taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en de heffingen van het Rijk (zoals het eigenwoningforfait) en het waterschap. De WOZ-waarde geldt ook als uitgangspunt voor de berekening van de eventuele gemeentelijke forensenbelasting. Bent u het niet eens met de getaxeerde waarde, dan kunt u bij SaBeWa bezwaar maken.

 • Paspoort

  Met een paspoort kunt u zich identificeren. Daarnaast kunt u er ook mee reizen naar het buitenland. Wilt u een paspoort aanvragen? Maak dan een afspraak bij de balie van de gemeente. U kunt uw aanvraag ook digitaal starten. Hiervoor logt u in met uw DigiD, controleert u uw persoonsgegevens, loopt u de aanvraag door en betaalt u vooraf. Start u de aanvraag digitaal? Dan moet u nog wel even langskomen bij de gemeente om uw pasfoto aan te leveren en een handtekening te zetten. Houd tijdens de digitale aanvraag uw legitimatie bij de hand.

 • Kinderopvangtoeslag

  U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen. Hiervoor logt u in met uw DigiD.