Zoekresultaat 11 - 20 van 61 resultaten

 • Tijdelijk verhuur

  Als een woning te koop staat, mag de eigenaar deze tijdelijk verhuren. Dat geldt ook voor leegstaande huur- en koopwoningen die gesloopt of gerenoveerd gaan worden. De Leegstandwet maakt dit mogelijk. Een aantal huurbeschermingsregels zijn daardoor niet van toepassing. Verkoopt u bijvoorbeeld uw woning terwijl u die verhuurt, dan is de huurtermijn korter dan gebruikelijk. Toestemming hypotheekverstrekker Het is verstandig…

 • Standplaats weekmarkt

  In Balk, Joure en Lemmer is elke week een kleine, gezellige weekmarkt. Waar en wanneer vinden de weekmarkten plaats? DorpDagTijdLocatieBalkvrijdag12.00 - 17.00 uurHaskepleinJourewoensdag12.00 - 17.00 uurMidstraat (west)Lemmerdonderdag12.00 - 17.00 uurFedde Schurerpleinen Gedempte Gracht Aanvraag standplaats weekmarkt U regelt een standplaats op één van onze weekmarkten via het formulier aanvraag standplaats weekmarkt. U geeft in dit formulier aan welke producten u…

 • Incidentele festiviteiten

  Als eigenaar van een horecabedrijf, beheerder van een dorpshuis of beheerder van een (sport)kantine kunt u de ontheffing voor incidentele festiviteiten aanvragen. U vraagt uw ontheffing minimaal 3 weken voor de activiteit aan. Aanvragen incidentele festiviteit Een incidentele festiviteit en eventuele ontheffing voor schenktijden vraagt u aan in het formulier incidentele festiviteit / ontheffing schenktijden. Incidentele festiviteit en ontheffing schenktijden Hoe…

 • Onroerendezaakbelasting

  U betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB) als u op 1 januari 2024 een onroerende zaak in eigendom of in gebruik heeft. Bent u eigenaar van een onroerende zaak (pand)? Dan betaalt u OZB-eigendom. Als gebruiker van niet-woningen betaalt u OZB-gebruik. Tarief onroerendezaakbelasting (OZB) De OZB-belasting wordt berekend als percentage van de taxatiewaarde van het object. Het bestaat uit een deel voor…

 • Subsidieregeling aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie

  Voor wie is de subsidieregeling aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie bedoeld? De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die de kwaliteit of het bereik van Voor- en vroegschoolse educatie verhogen. Afhankelijk van de activiteit kan de subsidie worden aangevraagd door: aanbieder kinderopvang die subsidie ontvangt vanuit de Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente De Fryske Marren; schoolbesturen primair onderwijs;…

 • Beweegbare palen

  De Midstraat in Joure is vanaf de Torenstraat tot de Roggemolenstraat zeven dagen per week van 08.00 uur tot 13.00 uur toegankelijk voor bevoorrading van winkels en bedrijven. Buiten deze tijden is een toegangspas nodig om de beweegbare palen te kunnen bedienen. Aanvragen toegang Midstraat Joure Om toegang te krijgen tot de Midstraat buiten de genoemde tijden heeft u een…

 • Aansluiting gemeenteriool

  U wilt een aansluiting op de openbare riolering. U kunt deze aanvraag gebruiken als er op uw verzoek een nieuwe aansluiting moet worden gemaakt of als er een bestaande aansluiting moet worden gewijzigd. Rioolaansluiting (particulier) De eigenaar, projectontwikkelaar of een gemachtigde van de eigenaar of projectontwikkelaar vraagt een rioolaansluiting aan. Vul het formulier rioolaansluiting aanvragen (particulier) in. Rioolaansluiting (particulier) Rioolaansluiting…

 • Aansprakelijk stellen

  Hebben wij schade bij u veroorzaakt? Of vindt u dat we hier schuldig aan zijn? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. Wanneer zijn wij aansprakelijk? We zijn pas aansprakelijk wanneer er sprake is van nalatigheid. We moeten aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Kunt u overtuigend bewijs leveren, dat we onjuist hebben gehandeld of nalatig zijn geweest? Als dat het geval…

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u op een openbare plek producten of diensten (bijvoorbeeld een viskraam, oliebollenkraam of snackwagen) aanbieden en maakt u hierbij gebruik van een kraam, wagen of een tafel? Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Binnen De Fryske Marren kunt u een standplaats aanvragen op aangewezen locaties. Standplaats aanvragen Een verzoek om een standplaats doet u in het formulier aanvraag…

 • Faciliteiten en omgevingsvergunning

  Scoort u minder dan vier punten in onze vergunningscheck? Dan is uw evenement vergunningsvrij. Als het voor uw evenement noodzakelijk is vraagt u nog wel andere toestemmingen aan. Op deze pagina leest u wat u kunt regelen en hoe u dat doet. Vraag de toestemmingen voor uw vergunning bij voorkeur 13 weken maar minimaal 8 weken voor het evenement aan.…