Zoekresultaat 11 - 20 van 58 resultaten

 • Kadastrale informatie

  Het kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin staat het eigendom van onroerende goederen geregistreerd, zoals huizen en fabrieken. Maar het kadaster registreert ook het eigendom van registergoederen. Bijvoorbeeld schepen en vliegtuigen. Daarnaast houdt het kadaster cartografische gegevens bij.

 • Strategie en Themaplannen sociaal domein

  Strategie sociaal domein: Samen bouwen aan samen leven Samen bouwen aan samen leven, zo heet de nieuwe strategie voor het brede sociaal domein 2019-2022. De strategie is gemaakt in samenwerking met maatschappelijke partners, raad, OBD, wijknetwerken en de gemeentelijke organisatie. Wethouder Peter van Bergen: “ik vind het belangrijk dat we hierin samen optrekken, zodat we samen daadwerkelijk meer mogelijk kunnen…

 • Vrijwilligerswerk

  Matchpoint vrijwilligerswerk ondersteunt inwoners en organisaties in de gemeente Dronten bij alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft.

 • Het Samen Actief team

  Het Samen Actief team heeft als doel om uw woonomgeving te verbeteren. Bijvoorbeeld dat alles schoon, heel en veilig is. Maar ook dat u een goede band heeft met de buurt en elkaar ondersteunt als het nodig is. Hiervoor heeft het Samen Actief team natuurlijk uw hulp nodig. Daarom werkt dit team samen met bewoners en verschillende organisaties.

 • Beleidsvisie Zon

  Dronten heeft hoge ambities voor haar klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Wat betreft duurzame energieopwekking heeft windenergie al voor een groot deel aan onze energietransitie doelstellingen bijgedragen. Alhoewel de gemeente geen concrete opgave (aantal hectares of aantal Megawatts) heeft als het gaat om zonne-energie, is om meerdere redenen een visie op grondgebonden zonne-energie in het buitengebied wenselijk. Deze ‘Beleidsvisie Zon’ voorziet daarin.

 • Huiselijk geweld

  Bent u betrokken bij huiselijk geweld? Of maakt u zich zorgen? Veilig Thuis biedt hulp en advies van een professional.

 • Cliëntondersteuning

  Op deze pagina vindt u informatie over bemiddeling en cliëntondersteuning.

 • Ondernemersverenigingen

  Er zijn in Dronten verschillende initiatieven om andere ondernemers te ontmoeten, te netwerken of om informatie te verkrijgen.

 • Groenstructuur

  Deze kaart toont de groenstructuur van de gemeente Dronten.

 • Heldenpenning

  Er zijn diverse soorten heldenpenningen. Denk bijvoorbeeld aan het Carnegie Helden Fonds of Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Wilt u een heldenpenning aanvragen voor iemand die dit verdient? U doet dit door contact op te nemen met Kabinetszaken via telefoonnummer  (010) 800 40 00.