Zoekresultaat 11 - 14 van 14 resultaten

 • Hondenbelasting

  Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) heft en int de belastingen voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Voor a...

 • Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen voor behoud sociaal aanbod

  Het corona-steunfonds Behoud sociaal aanbod van de gemeente Goeree-Overflakkee is tot en met 1 februari 2021 opengesteld voor aanvragen. Voor culturele instellingen, sportverenigingen én verenigingsgebouwen binnen de gemeente is er in totaal één miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld als extra ondersteuning voor organisaties zonder winstoogmerk om in deze lastige tijd het sociaal aanbod in stand te houden. Organisaties kunnen een éénmalige bijdrage vragen uit het steunfonds als ze door de coronapandemie hun inkomsten drastisch zagen dalen of als compensatie voor extra gemaakte kosten in de periode maart tot en met december 2020. De gemeenteraad besloot afgelopen juli tot het instellen van het steunfonds. Eerder ging het deel van het steunfonds voor ondernemers al open voor aanvragen. Voor dit tweede deel van het steunfonds zijn er vier verschillende regelingen, voor: Amateur-sportaanbieders Culturele instellingen Verenigingsgebouwen met/zonder sportzaal Overige sociaal-culturele organisaties en afgelaste evenementen georganiseerd door vrijwilligers Voor elke groep is de regeling anders, wel gelden dezelfde basisvoorwaarden: de aanvrager is een op Goeree-Overflakkee gevestigde en werkzame instelling op het vlak van cultuur, sport of sociaal-maatschappelijk; commerciële organisaties zijn uitgesloten. Zij komen mogelijk wel in aanmerking voor een bijdrage aan het deel van het steunfonds voor ondernemers; activiteiten van de aanvrager zijn gericht op Goeree-Overflakkee en komen hoofdzakelijk ten goede aan de inwoners van Goeree-Overflakkee; er is aantoonbare financiële schade als direct gevolg van het coronavirus of de maatregelen die getroffen zijn. Die schade kan met bewijs worden onderbouwd; er is door de aanvrager goed gekeken en zo mogelijk gebruik gemaakt van landelijke of provinciale compensatieregelingen. Dat wordt ook vermeld in de aanvraag;  de hoogte van de subsidie moet in verhouding staan tot de negatieve financiële effecten. Amateur-sportaanbieders De Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders Goeree-Overflakkee is speciaal voor sportaanbieders zonder winstoogmerk op Goeree-Overflakkee, die vaste gebruiker zijn van een binnensportaccommodatie of hoofdgebruiker zijn van een buitensportaccommodatie in de gemeente. Binnensport De huren van maart, april en mei 2020 zijn in een eerdere fase al kwijtgescholden. De nu aan te vragen subsidie bedraagt € 250,- per aanbieder. Dat bedrag is voor de kosten die gemaakt zijn om toch in sportaanbod te voorzien of ter compensatie van de financieel negatieve effecten door het coronavirus. Denk aan aanschaf materialen voor de coronarichtlijnen of aan minder inkomsten uit activiteiten.  Let op! Als leden geen of minder contributie hebben betaald, dan vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Buitensport Voor de buitensportaanbieders is per tak van sport een maximaal te ontvangen bedrag vastgesteld. Dit bedrag is mede gebaseerd op reguliere huurlasten, onderhoudskosten en kantine-inkomsten. De volgende takken van sport worden onderscheiden; voetbal, tennis, honk- en softbal, hockey en korfbal. Download het aanvraagformulier Waar kan de compensatie uit bestaan? De bijdrage is ter gedeeltelijke compensatie van de financieel negatieve effecten door het coronavirus en de maatregelen in 2020. Culturele instellingen De gemeente heeft afgelopen november € 50.000,- aangevraagd bij de regeling Noodsteun Culturele Sector Provincie Zuid-Holland. Deze provinciale regeling is niet voor bijvoorbeeld amateur muziek-, zang en toneelverenigingen en algemene evenementenorganisaties. Juist voor deze overige instellingen is er de Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen culturele sector gemeente Goeree-Overflakkee. Deze instellingen kunnen zelf een aanvraag indienen, waarbij onder andere gevraagd worden naar financiële overzichten en elders aangevraagde en verkregen steun. Download het aanvraagformulier Waar kan de compensatie uit bestaan? kwijtschelding huur over de periode 17 maart t/m 31 december 2020 (met uitzondering van zomerperiode 1 juli tot en met 31 augustus; een bijdrage voor misgelopen inkomsten of al gemaakte kosten voor activiteiten die niet zijn doorgegaan; maximaal € 250,- als bijdrage voor de aanschaf van materialen voor de coronarichtlijnen. Verenigingsgebouwen met/zonder sportzaal De Regeling steunfonds coronamaatregelen verenigingsgebouwen met en zonder binnensportzaal Goeree-Overflakkee is voor de exploitanten van verenigingsgebouwen met of zonder sportzaal die huisvestingsubsidie of jaarlijks een exploitatiebijdrage van de gemeente ontvangen. Deze groep is goed in beeld bij de gemeente. Deze exploitanten krijgen allemaal een vragenlijst rond de uitgaven, inkomsten en gebruik van voorliggende voorzieningen. Een ingevulde vragenlijst geldt gelijk als een aanvraag voor het steunfonds. Per accommodatie/exploitant wordt gekeken of er compensatiebijdragen nodig zijn om te zorgen dat de verenigingsgebouwen en binnensportaccommodaties open blijven voor ontmoeting, sport en spel.  Download het aanvraagformulier Waar kan de compensatie uit bestaan? een bijdrage voor het verlies aan inkomsten uit zaalverhuur en buffet van 17 maart tot en met 31 december 2020, met uitzondering van de zomerperiode van 1 juli tot 1 september 2020; tegemoetkoming van € 500,- voor het verlies van voorraad. Overige sociaal-culturele verenigingen en afgelaste evenementen/activiteiten georganiseerd door vrijwilligers De Regeling steunfonds maatregelen coronacrisis overige sociaal culturele verenigingen en afgelaste evenementen/activiteiten is voor de vrij toegankelijke  maatschappelijke culturele verenigingen en organisaties die niet onder sport of cultuur vallen. Ook is belangrijk dat ze geen onderdeel zijn van landelijke goede-doelen-organisaties en/of patiëntenverenigingen zijn met een plaatselijke afdeling. Download het aanvraagformulier Waar kan de compensatie uit bestaan? een bijdrage voor de negatieve financiële effecten door het coronavirus en de maatregelen; een bijdrage voor gemaakte kosten voor een evenement of activiteit dat niet door kon gaan vanwege het coronavirus en de maatregelen.

 • Kostendelersnorm

  Als u met één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning woont, is de kostendelersnorm van toepassing. De gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning.

 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen

  Sommige activiteiten van bedrijven beïnvloeden het milieu. Hiervoor doet u een melding. Soms heeft u daarnaast ook een eenvoudige omgevingsver...