Zoekresultaat 11 - 20 van 91 resultaten

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren voor bijvoorbeeld meer dan 150 personen? Of voor meerdere dagen? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig. Een evenement heeft een openbaar karakter. Het is dus geen besloten gelegenheid, zoals een trouwfeest of verjaardag. Let op: verkoopt en/of verspreidt u kaarten voor een besloten gelegenheid, bijvoorbeeld onder sponsoren of deelnemers? Of maakt u reclame? Dan is er ook sprake van een evenement. Voor een groot evenement moet u de vergunning minimaal twaalf weken van te voren aanvragen. Voor een middelgroot evenement moet u de vergunning minimaal acht weken van te voren aanvragen. Aan beide vergunningen zijn kosten verbonden. Maak uw keuze uit de knoppen. Als burger heeft u hiervoor  DigiD nodig, als organisatie eHerkenning.   Evenementenvergunning aanvragen als burger Evenementenvergunning aanvragen als organisatie   Wanneer is een evenement vergunningvrij? Voor een klein evenement, bijvoorbeeld een Sinterklaasintocht, buurtbarbecue, wandel- of fietstocht, braderie of optocht heeft u geen vergunning of melding nodig als: het maximaal 1 dag duurt er na 23:00 uur geen muziek meer ten gehore wordt gebracht het evenement uiterlijk om middernacht eindigt het een lokale uitstraling heeft en er dus niet op gericht is om bezoekers van buiten de wijk of kern aan te trekken tijdens het evenement geen doorgaande wegen worden afgesloten het evenement niet plaatsvindt in een (tijdelijk) bouwwerk zoals een tent of een schuur / loods het evenement niet wordt gehouden in of nabij een milieu- of natuurbeschermingsgebied het evenement geen circusvoorstelling is Vergunning aanvragen voor een middelgroot evenement Voor een middelgroot evenement, bijvoorbeeld een dorpsfeest, muziekoptreden of een grotere braderie heeft u een vergunning nodig. Hiervan is sprake als niet wordt voldaan aan één of meerdere criteria van een vergunningvrij evenement en: er muziek ten gehore wordt gebracht na 23:00u er nadere verkeersmaatregelen nodig zijn er enige hinder of overlast voor de omgeving te verwachten is, die doorgaans kan worden beperkt met standaardmaatregelen en – voorschriften Voor de aanvraag van een middelgroot evenement geldt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een indientermijn van minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement. Gebruik de knop 'Evenementenvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven. Vergunning aanvragen voor een groot evenement Voor een groot evenment moet u denken aan bijvoorbeeld de Havendagen in Terneuzen. Een groot evenement is een evenement waarbij te verwachten is dat er aanmerkelijke risico’s ontstaan voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Dit kan worden veroorzaakt door de grote aantallen bezoekers, de forse geluidsbelasting en/of het grote aantal verkeersbewegingen. Er kan in deze gevallen niet worden volstaan met standaardvoorschriften. Extra aandacht van de Politie, Brandweer of GHOR is vereist. Voor de aanvraag van een groot evenement geldt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een indientermijn van minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement. Gebruik de knop 'Evenementenvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven. Andere activiteiten waarvoor u een melding of aanvraag moet doen Alcohol schenken tijdens een evenement of besloten gelegenheid Gebruik van een gebouw met meer dan 50 personen Ontheffing geluidsnorm bij festiviteit Inschrijven kermis Klein kansspel (bingo of rad van fortuin) Loterij Materiaal voor een evenement huren Snuffelmarkt Standplaats voor kraam of verkoopwagen Vuur stoken bij een evenement Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel.14 0115. Wilt u dat wij uw evenement vermelden op onze website, klik dan op publiciteit voor uw evenement. Inzameling geld of goederen voor goed doel (collecteren) Verkoop op openbare weg of aan huis (venten) Vuurwerk afsteken Verkeersregelaars

 • Wegslepen voertuigen op de openbare weg

  Bij de gemeente en de politie komen regelmatig klachten binnen over aanhangwagens, caravans en kampeerwagens die langdurig op de openbare weg staan geparkeerd. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Terneuzen mogen deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan. Staan voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg? Dan brengt de toezichthouder een sticker aan op het voertuig. Daarop staat voor welke datum de eigenaar het voertuig van de openbare weg moet verwijderen. Ook vermeldt de sticker het overtreden voorschrift. Onderneemt de eigenaar geen actie? Dan verwijderen wij het voertuig van de openbare weg en voeren het af naar de gemeentelijke vestiging ‘De Koegors’, Koegorsstraat 4 in Terneuzen. Daar bewaren we het voertuig ten hoogste dertien weken. De gemeente publiceert deze verwijdering en de opslag van het voertuig in de gemeentelijke rubriek van het Zeeuws Vlaams Advertentieblad. Daarin vragen we de eigenaar contact op te nemen. Als de eigenaar zich meldt kan deze het voertuig terug krijgen, na betaling van de kosten van verwijdering en opslag. Meldt de eigenaar zich niet? Dan verkopen of vernietigen wij het voertuig.

 • Parkeerboete en wielklem

  Parkeerboete van het CJIB Heeft u een parkeerboete ontvangen met de letter “M”(van Wet Mulder) rechtsboven in de brief, of een beschikking van het CJIB? Bijvoorbeeld een boete voor parkeren op een plaats waar dat niet mag? Dan moet u met vragen over deze boete contact opnemen met het CJIB. Deze boetes gaan buiten de gemeente om. Wij kunnen u hierover geen informatie geven. Ook kunnen deze boetes niet bij de gemeente worden voldaan. Parkeerboete van de gemeente Als u niet of te weinig hebt betaald voor parkeren op een plaats waar betaald parkeren geldt, dan kunt u hiervoor een parkeerboete krijgen. U ontvangt binnen een paar weken een acceptgiro thuis voor het betalen van de parkeerboete. Deze acceptgiro ontvangt u van Cannock Chase. Dit bedrijf behandelt de parkeerboetes voor de gemeente Terneuzen. Deze boetes kunnen ook aan de balie worden voldaan.  Heeft u vragen over een parkeerboete? Dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt hiervoor het contactformulier invullen of bellen naar 14 0115. Centrum Terneuzen: wielklem Als u in het centrum van Terneuzen niet of te weinig betaalt of onterecht op een vergunninghoudersplaats parkeert, dan kunt u een parkeerboete (naheffingsaanslag) krijgen. Parkeert u lang op dezelfde plaats dan kunt u per 24 uur maximaal één parkeerboete krijgen. Als u de auto ergens anders neerzet, kunt u daar wel weer een parkeerboete krijgen. U krijgt na de derde parkeerboete een waarschuwingskaart onder de ruitenwisser van uw auto. Hierop staat dat u uw boetes snel moet betalen. Betaalt u niet? Dan kan de dag na het opleggen van de derde parkeerboete al een wielklem volgen. Is er een wielklem geplaatst? Neem eerst contact op met parkeerbeheer via telefoonnummer 0115-455 490 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur). Wij verwijderen de wielklem wanneer u alle openstaande parkeerboetes, de kosten voor de wielklem (in 2023: € 129,00. In 2024: € 139,00 ) plus eventuele vervolgingskosten hebt betaald. Als u niet binnen 24 uur betaalt, slepen wij het voertuig weg. Dan betaalt u bovenop de parkeerboetes, de wielklem en de vervolgingskosten ook nog voor de kosten van het wegslepen en stallingskosten. U kunt alleen met pin of creditcard betalen. U kunt op het stadhuis of de gemeentelijke locatie De Koegors de parkeerbonnen betalen. U moet in één keer het hele bedrag betalen. Er is geen betalingsregeling mogelijk. Als u een voertuig gaat ophalen, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen. Bezwaar Na betaling van het openstaand bedrag, kunt u binnen 6 weken na dagtekening nog bezwaar maken. U moet dit schriftelijk indienen bij: Gemeente Terneuzen, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Meer informatie Beleidsregels wielklem Aanwijzingsbesluit toezichthouders eenheid handhaving openbare ruimte en parkeerbeheer

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Dan kunt u dit melden via de website www.verlorenofgevonden.nl. Op deze landelijke website kunt u zelf gevonden voorwerpen melden én verloren voorwerpen terugvinden. Uw persoonlijke gegevens komen niet op deze website te staan.   Verloren of gevonden voorwerp melden   Verloren voorwerpen Bent u iets verloren? U kunt dit melden via de website www.verlorenofgevonden.nl Op deze website vindt u ook een overzicht van de voorwerpen die als gevonden zijn gemeld. Uw verloren voorwerp weer teruggevonden? Heeft u een melding gedaan van een vermissing en is het voorwerp weer in uw bezit? U krijgt een bevestiging via e-mail nadat u uw voorwerp heeft aangemeld. Via een link in die e-mail kunt u het voorwerp weer afmelden. Op deze manier helpt u mee om het overzicht van de verloren en gevonden voorwerpen actueel te houden. Gevonden voorwerpen Aangifte Wie een voorwerp vindt, is verplicht om hiervan zo snel mogelijk aangifte te doen. Dat kan via www.verlorenofgevonden.nl.  Het registreren en bewaren van gevonden en verloren voorwerpen is een taak van de gemeente. Vindt u het voorwerp in een woning, gebouw of vervoermiddel? Meld dit dan aan de bewoner, gebruiker of beheerder. Thuis bewaren of afgeven bij de gemeente Bij voorkeur bewaart u het voorwerp dat u heeft gevonden bij u thuis. Zorg ervoor dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als waarin u het vond. De gemeente brengt daarna de vinder en eigenaar met elkaar in contact. Geen beschikking over internet of wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Dan kunt u het voorwerp tijdens de openingstijden ook afgeven bij onze publieksbalie, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. Maak hiervoor een afspraak. Fietsen en andere grotere voorwerpen Heeft u een fiets of ander groot voorwerp gevonden? Ook deze voorwerpen kunt u melden via  www.verlorenofgevonden.nl. Deze voorwerpen bewaren we op De Koegors, Koegorsstraat 4 in Terneuzen. Rijbewijs, paspoort of ID-kaart gevonden of verloren? Een gevonden rijbewijs en/of reisdocument (identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument) moet u altijd inleveren bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Voor meer informatie: Identiteitsdocument, verlies, diefstal of beschadiging Rijbewijs Bankpas, creditcard, zorgpas of Ov-kaart gevonden of verloren? Heeft u een (persoonlijke) pas gevonden, bijvoorbeeld een bankpas, creditcard, zorgpas of (persoonlijke) Ov-kaart? Lever de pas dan in bij de desbetreffende instantie of stuur deze meteen op naar de bank, instantie of het vervoersbedrijf. Mocht u uw pas verloren zijn, informeer dan bij de desbetreffende instantie wat u in dat geval kunt doen. Huisdier gevonden of kwijt? Dit kunt u melden bij Stichting Amivedi via de website www.amivedi.nl of tel. 088 - 006 46 03 (meldpunt Zeeuws-Vlaanderen). Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren. Op de website van Stichting Amivedi vindt u meer informatie. Is uw bezit gestolen? Als u denkt dat uw eigendom is gestolen, doet u aangifte bij de politie. Dit kan via www.politie.nl of op het politiebureau. Op de website www.politie.nl vindt u meer informatie over het (digitaal) aangifte doen. Aangifte bij de politie doet u: In geval van diefstal Bij verlies van een buitenlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. In dit geval moet u zo spoedig mogelijk aangifte doen. Aansluitend moet u bij de ambassade of consulaat een nieuw (reis)document aanvragen. Kosten De eigenaar moet de gemaakte kosten vergoeden. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het opsporen van de eigenaar of het bewaren van het voorwerp. Ditzelfde geldt ook voor de vinder, als die na de bewaartermijn eigenaar wil worden van het gevonden voorwerp. Er is geen wettelijk recht op vindersloon. De vinder kan vragen om een redelijk vindersloon.

 • Ongediertebestrijding en overlast dieren

  Ongediertebestrijding Heeft u last van ongedierte op uw terrein? Dan kunt u bij de gemeente informatie inwinnen over wat u best kan doen. Dat kunt u doen via het contactformulier. U kunt ook bellen met nummer 14 0115, dan maken wij de digitale melding voor u. Ratten en muizen Overlast van ratten en muizen in de openbare ruimte kan u digitaal melden met een Melding openbare ruimte. Bijen- en wespennesten Bijen zijn beschermde dieren. Voor het weghalen van bijen- en wespennesten op uw terrein moet u contact opnemen met een particulier bedrijf. De gemeente verwijdert deze nesten/dieren niet. Wanneer u een nest in de openbare ruimte ziet kunt u dit wel bij de gemeente melden. Dat kunt u doen via het contactformulier. U kunt ook bellen met nummer 14 0115, dan maken wij de digitale melding voor u. Steenmarters Steenmarters zijn beschermde dieren. Wanneer u een nest in de openbare ruimte ziet kunt u dit wel bij de gemeente melden. Dat kunt u doen via het contactformulier. U kunt ook bellen met nummer 14 0115, dan maken wij de digitale melding voor u.

 • Bijstand, zelfstandigen

  Bent u een zelfstandige ondernemer en heeft u een tijdelijke terugval in inkomsten? Of voorziet u dat u snel met een terugval in inkomsten te maken krijgt? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstandsverlening. Er zijn diverse mogelijkheden: Het kan gaan om een lening die aan u wordt verleend als bijdrage in de kosten van bedrijfskapitaal. Het kan ook gaan om bijstand in de vorm van een periodieke uitkering: een aanvulling op uw eigen inkomen. Onder bepaalde voorwaarden hoeft u deze periodieke uitkering niet terug te betalen.   Contactformulier Bijstand Zelfstandigen   Aanvragen Het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen doet u via het contactformulier BBZ. Wij nodigen u dan uit voor een informatie- en adviesgesprek. In dit gesprek bespreken we met u de mogelijkheden voor bijstand. Voor wie is deze bijstand bedoeld? De bijstandverlening aan zelfstandigen is voor: gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen; startende zelfstandigen; zelfstandigen die hun eigen bedrijf moeten beëindigen; zelfstandigen van 55 jaar of ouder die minstens tien jaar een eigen bedrijf hebben en van wie het inkomen langdurig onder het sociaal minimum is. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een uitkering moet u onder meer aan de onderstaande voorwaarden voldoen: U bent al een redelijk lange periode als zelfstandige in Nederland gevestigd. (Voor startende zelfstandigen gelden beperkingen). U verblijft in Nederland. U bent tussen de 18 en 65 jaar oud. Uw financiële moeilijkheden zijn van tijdelijke aard; uw bedrijf moet dus binnen afzienbare termijn weer levensvatbaar kunnen zijn. (Voor zelfstandigen ouder dan 54 jaar geldt een minder strenge eis). U kunt geen hulp (meer) krijgen van een bank of andere kredietverlener. U heeft de benodigde vergunningen voor uw bedrijf. U bent niet blijvend arbeidsongeschikt.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Wilt u iets bouwen of slopen, een uitrit maken, een boom kappen, een inrichting wijzigen of een gebouw gebruiken? Dan raden wij u aan om eerst een vergunningcheck te doen in het Omgevingsloket. Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dient u volgens de Omgevingswet eerst een vooroverleg in. Uitleg over de vergunningscheck of het indienen van een aanvraag vindt u hier. Vergunningcheck doen Wij raden u aan om eerst een vergunningcheck te doen in het Omgevingsloket. Hier vult u de locatie en de geplande werkzaamheden in. Na het doorlopen van een aantal vragenlijsten, komt er als uitkomst of de werkzaamheden vergunningvrij, vergunningplichtig of meldingplichtig zijn. U kunt de vergunningcheck doen zonder in te loggen. Omgevingsloket Omgevingsplan checken In het omgevingsplan staat wat er wel en niet mag op een bepaalde locatie. Het bestemmingsplan is met de invoering van de Omgevingswet van rechtswege het omgevingsplan geworden. Regels op de kaart Hoe regels op de kaart werkt, vindt u hier. Vooroverleg Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dient u volgens de Omgevingswet eerst een vooroverleg in. Heeft u de vergunningcheck gedaan maar twijfelt u nog steeds of u een vergunning nodig heeft? Of zijn de mogelijkheden binnen het omgevingsplan niet duidelijk? Dan kunt u hierover met ons overleggen. U heeft de volgende mogelijkheden: U maakt rechtstreeks een afspraak bij ons. Dit kan alleen op dinsdagen. Vermeld hierbij om welk bouwadres of welke locatie het gaat. Kies voor de optie ''Vergunningsvrij bouwen / informatie omgevingsplan''. Neem het volgende mee op uw afspraak: duidelijke situatieschets; duidelijke aanzichten; duidelijke plattegronden. Afspraak maken U vraagt in het Omgevingsloket digitaal een vooroverleg bij ons aan. Vanaf 1 juli 2023 worden hiervoor kosten in rekening gebracht (zie hieronder: leges vooroverleg) Omgevingsloket Als uw initiatief in strijd is met het omgevingsplan en u zeker wil weten of uw plan haalbaar is en of de gemeente hieraan wil meewerken, kunt u uw initiatief eerst laten toetsen via een principeverzoek. Dit is ook wel bekend als het vooroverleg. Een vooroverleg is niet verplicht, maar de Omgevingswet gaat ervan uit dat u eerst een vooroverleg indient. Intaketafel Bij een vooroverleg bespreken wij indien nodig uw initiatief aan de intaketafel. Deze tafel bestaat uit verschillende vakspecialisten die aangeven op welke manier eventueel meegewerkt kan worden aan uw initiatief. Vervolgens beslist het college of het wel of niet zal meewerken aan uw plan. U ontvangt vervolgens een brief met een advies op maat. Omgevingstafel Als uw initiatief ook de betrokkenheid van andere overheidsinstanties of adviseurs vereist, zal uw initiatief moeten worden voorgelegd aan de omgevingstafel. In het advies op maat leggen wij deze mogelijkheid aan u voor. Wij leggen uw plan alleen voor aan de omgevingstafel, als u hiermee instemt. Naast u als initiatiefnemer en de gemeente schuiven ook andere partijen aan om gezamenlijk te bekijken wat er nodig is om een vergunbare omgevingsvergunning aan te vragen of om het omgevingsplan haalbaar te wijzigen. Indient u niet instemt met het voorleggen van het plan aan de omgevingstafel kunnen wij het proces niet voortzetten. Indieningsvereisten vooroverleg Door bij uw vooroverleg relevante stukken te voegen, kunnen we uw initiatief zo goed mogelijk beoordelen. Denk hierbij aan: Plattegronden van bestaande en nieuwe situatie (met bestemming, gebruik en parkeervoorzieningen op eigen terrein); Gevels van het bouwwerk en eventuele aangrenzende bebouwing; Situatietekening met kadastrale gegevens en situering van alle bouwwerken; Eventueel kleurenfoto’s van de bestaande situatie incl. omliggende bebouwing; Motivatie van de reden van uw principeverzoek. Tijdens het vooroverleg aan de intaketafel zal duidelijk worden welke vorm van participatie benodigd is voor uw project. Deze informatie zal tijdens het proces aan u gevraagd worden. Nadere informatie over participatie en een checklist vindt u in het beleidskader 'Participeren onder de Omgevingswet'. Wanneer uw initiatief door de gemeenteraad is aangewezen voor verzwaard adviesrecht dringen wij aan op een vooroverleg voorafgaand van het indienen van u definitieve aanvraag. Op die manier proberen we zo spoedig mogelijk, na het advies van de gemeenteraad, te beslissen op uw aanvraag. Vergunning aanvragen Als uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning of melding nodig heeft, kunt u die aanvragen in het Omgevingsloket. Kies voor 'Particulier' of 'Vertegenwoordiger van een bedrijf' en gebruik de knop 'Aanvraag/melding'. Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen. Als vertegenwoordiger van een bedrijf heeft u eHerkenning nodig. Omgevingsloket Procedure Een reguliere aanvraag duurt acht weken en kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Dit is een termijn van orde, onder de Omgevingswet kan geen vergunning van rechtswege ontstaan. Een complexe aanvraag kan volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure worden behandeld. De gemeenteraad heeft een lijst vastgesteld met situaties waarin de aanvraag in ieder geval onder hun adviesrecht valt. Daarmee wordt het een uitgebreide voorbereidingsprocedure. De Omgevingswet biedt u de mogelijkheid om zelf een uitgebreide voorbereidingsprocedure te vragen voor uw aanvraag. De aanvraag dient compleet te zijn om in behandeling te worden genomen. Indien de aanvraag bij indiening niet volledig is worden er extra leges in rekening gebracht. Uitgebreide procedure De ontwerp omgevingsvergunning wordt aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Indien de aanvraag valt onder een aangewezen categorie voor verzwaard adviesrecht van de gemeenteraad wordt de ontwerp omgevingsvergunning ook aan de gemeenteraad voorgelegd. Als positief advies is gegeven door het college en/of de gemeenteraad zal de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zes weken ter inzage gelegd. Iedereen krijgt de gelegenheid schriftelijk of mondeling een zienswijze  in te dienen (College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen). De terinzagelegging en de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze wordt aangekondigd via een openbare bekendmaking in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad, in de Staatscourant en op de website. Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen wordt de omgevingsvergunning nogmaals aan het college voorgelegd. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een definitief besluit. Om de procedure zo doorspoedig mogelijk te doorlopen is het vooroverleg van groot belang. Kosten Voor het vooroverleg (omgevingsoverleg) brengen wij vanaf 1 juli 2023 kosten in rekening: Omgevingsoverleg aan de intaketafel € 275,-- Omgevingsoverleg aan de omgevingstafel  € 1.500,-- Deze kosten worden bij u in rekening gebracht nadat de resultaten van de behandeling aan de intaketafel of de omgevingstafel bekend zijn. Deze kosten brengen we vervolgens in mindering op de door u te betalen leges voor uw definitieve aanvraag omgevingsvergunning. Daarbij merken wij op dat u de aanvraag hiertoe binnen 26 weken na het laatste omgevingsoverleg of na de laatste kennisgeving over uw principeverzoek moet indienen. Uw aanvraag moet dan betrekking hebben op dezelfde activiteiten als besproken tijdens het omgevingsoverleg en in overeenstemming zijn met de afspraken die daar gemaakt zijn. Indien sprake is van een bouwactiviteit waarvan kosten worden verhaald als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, dan brengen we het betaalde legestarief voor het overleg in mindering op de te betalen kostenverhaalsbijdrage of -beschikking. De kosten voor een vergunning (ook wel 'leges' genoemd) vindt u in de legesverordening. Vergunning intrekken Indien de bouw niet meer doorgaat, kunt u een verzoek doen om de omgevingsvergunning in te trekken. Dit kan alleen als de omgevingsvergunning op uw naam staat en de gemeente Terneuzen de vergunning heeft verleend. Om de vergunning in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar team Vergunningen en Handhaving. Vermeld in de mail uw zaaknummer. Kapvergunning In de lijst met beschermde bomen vindt u de bomen waar u een omgevingsvergunning voor kappen nodig heeft. Lijst met beschermde bomen Milieumelding Voor een bedrijf, vereniging of stichting dient u mogelijk ook een milieumelding te doen. Controleren of u een milieumelding moet doen Aanlegvergunning In het omgevingsplan kunnen werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde, vergunningsplichtig gesteld zijn. Het gaat hier met name over graafwerkzaamheden, aanleggen van water of leidingen, aanleggen van wegen of paden, het kappen of aanplanten van bomen of andere opgaande beplanting. Deze vergunningsplicht kan voorkomen in enkel- en dubbelbestemmingen.  Omgevingsloket Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115. Wilt u op de hoogte blijven over bekendmakingen van de overheid in uw buurt, ga dan naar Berichten over uw buurt

 • Boom kappen

  Om een boom te kappen is altijd toestemming van de eigenaar nodig. Als een boom op de erfgrens staat geldt het burenrecht. De kap moet dan altijd in overleg met de buren gebeuren. Ook als het kappen vergunningvrij is. Al staat de boom op eigen terrein dan is het toch verstandig om met de buren te overleggen. Zo komen ze niet voor verrassingen te staan. Er moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor: bomen die op de lijst beschermde bomen staan, bomen in eigendom van de gemeente, bomen op een beschermd­e dijk of in archeolog­isch waardevol gebied (zie bestemmin­gsplan). Kijk op de pagina Vergunning aanvragen voor meer informatie.   Bomen rooien in het openbaar groen Helaas moeten we ook komende herfst/winterperiode weer een aantal bomen rooien. De oorzaken hiervoor zijn heel verschillend. Veruit de meest voorkomende reden is de afnemende gezondheid van een boom. Kastanjes die te zeer aangetast zijn door de bloedingsziekte, essen die afsterven door de essentaksterfte, andere boomsoorten die last hebben van zwammen of ouderdom, maar helaas ook bomen die de extreme droogte niet goed doorstaan hebben en bomen die al dood zijn ruimen we op. Informatie Omwonenden ontvangen van ons een brief over de voorgenomen kap en herplantplannen. Voor elke boom die we kappen, laten we er ook ten minste één terug groeien. Kan dat niet op dezelfde plaats? Dan zoeken we een ander plekje om een nieuwe boom te planten. Liefst in dezelfde straat of wijk. Is dat niet mogelijk dan zoeken we ergens anders een plekje. Bekijk hier de lijst waar we bomen kappen en herplanten. We verwachten dat we de bomen in november/december kappen. Meer bomen Dit jaar kappen we 148 bomen. Daar willen we 163 nieuwe bomen voor herplanten of uit laten groeien. Bomen uit laten groeien in plaats van herplanten doen we bijvoorbeeld in bosplantsoenen waar we bomen moeten kappen. Het is vaak moeilijk in een bestaand bosje een nieuwe boom aan te laten slaan. Daarnaast zorgt de kringloop in een bos zelf voor nieuwe bomen. Vaak staan er al voldoende opvolgers om de te kappen boom heen die door de kap een betere kans krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige boom. Bos en houtopstanden rooien Voor het omhakken of rooien van bossen moet u (naast een eventuele vergunningsaanvraag) altijd een melding doen. Als bos wordt gezien een groep bomen of struiken, buiten de bebouwde kom, die: een oppervlakte heeft van minimaal 1000 m2 of bestaat uit een of meer rijen van minimaal 21 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen Dit moet u altijd vooraf melden middels een kapmelding bij de provincie Zeeland. De provincie kan u een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moet u meestal ook nieuwe bomen aanplanten. Als de regie van de werkzaamheden op nationaal niveau verloopt, zoals werkzaamheden aan hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen en het energie- en gastransportnetwerk, dan moet dit gemeld worden middels een kapmelding bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.  

 • Subsidie voor ondernemers(organisaties) 2024

  De gemeente Terneuzen heeft een subsidieregeling voor ondernemers(organisaties). De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor nieuwe en/of vernieuwende activiteiten. En voor initiatieven die de bestuurskracht van ondernemersorganisaties vergroten. Het beschikbare budget hiervoor is € 10.000. Dit verdelen we over de aanvragers. Ook uw vereniging of stichting kan in 2024 een aanvraag voor subsidie indienen. Let op: uw Als u de subsidieaanvraag vóór 1 april 2024 indient, dan ontvangt u voor 1 mei uitsluitsel over uw aanvraag. U kunt het formulier invullen via de knop 'Subsidie voor (ondernemers)organisaties'. Subsidie voor ondernemers(organisaties)   Doel van de subsidieregeling Met deze subsidieregeling voor ondernemers willen we ervoor zorgen dat de economische positie van de bedrijven verbetert. Dit geldt voor bedrijven in alle kernen. We verstaan hieronder ook het helpen en versterken van ondernemers in de gemeente. Daarnaast willen we met de subsidieregeling het leef-, woon- en verblijfsklimaat in de gemeente Terneuzen versterken. Voorwaarden en criteria Aan de toekenning van de subsidie voor ondernemersorganisaties zijn een aantal voorwaarden verbonden. Daarnaast beoordelen we de aanvragen aan de hand van bepaalde criteria. Dit zijn de gestelde voorwaarden en beoordelingscriteria: Voorwaarden Aanvragers van een subsidie zijn ondernemersverenigingen. Er mag geen winstoogmerk zijn. Aanvragers van een subsidie moeten statutair gevestigd of actief zijn in de gemeente Terneuzen. Alleen aanvragen voor nieuwe of vernieuwende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie. Bestaande activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook initiatieven die de bestuurskracht van ondernemersorganisaties vergroten, komen in aanmerking voor subsidie. Alleen aanvragen voor eenmalige subsidies zijn mogelijk. Er moet een concreet bedrag te worden aangevraagd. Per ondernemersorganisatie kan jaarlijks maximaal één aanvraag worden ingediend. De activiteiten moeten dit jaar plaats vinden, dus in 2024. Criteria Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen kijkt de gemeente naar de volgende onderdelen: de aard, variëteit en kwaliteit van de activiteit(en). Bij de aanvragen is er speciale aandacht voor vernieuwende activiteiten en/of activiteiten die de bestuurskracht vergroten. de financiële noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. Subsidie wordt enkel gegeven aan activiteiten met een haalbare begroting en aan activiteiten die, ondanks het vinden van mogelijke andere financieringsbronnen, geen sluitende begroting hebben. Verantwoording subsidie Over de subsidie die u beschikbaar wordt gesteld moet u verantwoording af leggen. Uiterlijk vóór 1 oktober 2025 moet u ons een verantwoording over de periode april 2024 - december 2024 toesturen. Die moet bestaan uit: Een activiteitenverslag: een inhoudelijk verslag van de activiteiten die hebben plaatsgevonden. Een financieel verslag: een overzicht van de werkelijke uitgaven en inkomsten. Besluitvorming Het college van burgemeester en wethouder bepaalt welke ondernemersorganisatie(s) subsidie ontvangt/ontvangen. U ontvangt hierover na de besluitvorming zo snel mogelijk een brief van ons. Meer informatie Heeft u nog vragen? E-mail ons.

 • Ontheffing geluidsnorm bij festiviteit

  Een horecabedrijf of (sport)vereniging mag maximaal twaalf keer per jaar een incidentele festiviteit organiseren met overschrijding van de geluidsnormen. Het overschrijden van de geluidsnormen mag alleen tussen 10.00 uur 's ochtends en 1.00 uur 's nachts. U moet de festiviteit hiervoor wel minimaal twee weken van te voren aanmelden bij de gemeente. Hoe doe ik een kennisgeving incidentele festiviteit? Maak uw keuze uit de knoppen 'Incidentele festiviteit melden als burger' of ' Incidentele festiviteit melden als organisatie'. U heeft hier als organisatie eHerkenning en als burger DigiD voor nodig. Doe uw melding minimaal twee weken van te voren. Let op: deze melding is alleen mogelijk voor horecabedrijven en (sport)verenigingen. Incidentele festiviteit melden als burger Incidentele festiviteit melden als organisatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115. De regels omtrent het melden van een incidentele festiviteit staan in artikel 3.19 van verordening fysieke leefomgeving van de gemeente Terneuzen.