Zoekresultaat 11 - 20 van 152 resultaten

 • Alles over het graf zelf

  U kiest zelf de begraafplaats maar de graven geven wij in volgorde uit. U kunt dus niet zelf een plek uitzoeken op de begraafplaats. Op de begraafplaatsen van de gemeente Terneuzen is het alleen mogelijk om te begraven in een particulier graf. Particulier graf Een particulier graf is een graf met een uitsluitend recht. Dat wil zegen dat de rechthebbende bepaalt of en wie er eventueel nog meer in het graf begraven kunnen worden. Met een particulier graf bedoelen we ook een urnengraf of bijzetting in de urnenwand. Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Axel, Sas van Gent en Terneuzen, spreekt men van een grafruimte. Dit is een ruimte waarin één of twee overledenen boven elkaar begraven kunnen worden. Op de andere gemeentelijke begraafplaatsen liggen de graven naast elkaar. Een particulier graf heeft de volgende bijzondere kenmerken: U bent rechthebbende op een particulier graf voor een periode van tien, twintig of dertig jaar. Daarna kan de rechthebbende dit grafrecht steeds opnieuw met tien of twintig jaar verlengen. Een particulier graf is bij de nabestaanden in beheer, maar blijft eigendom van de gemeente. Vanaf ingebruikname van het graf, betaalt u grafrecht voor tien, twintig of dertig jaar, voor één en/of meerdere overledenen/reserveringen. Algemeen graf Tot en met 2016 werden er in onze gemeente zowel particuliere- als algemene graven uitgegeven. Een algemeen graf is een graf zonder grafrechten en blijft eigendom van de gemeente. De gemeente garandeert dat we minimaal tien jaar grafrust in acht nemen. De gemeente gaat na tien jaar over tot ruiming van een algemeen graf en het grafmonument. Het is mogelijk om een algemeen graf om te zetten naar een particulier graf. U kunt hiervoor via het contactformulier een verzoek indienen. Wat kan en mag op de gemeentelijke begraafplaatsen van Terneuzen? In de folder 'Wat kan en mag op de gemeentelijke begraafplaatsen van Terneuzen' vindt u een overzicht van alle keuzes na een overlijden. Grafmonument Een grafmonument moet voldoen aan een aantal eisen voor de materialen en de maatvoering. Deze eisen zijn opgenomen in Nadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen Kosten Een overzicht van de tarieven voor begraven, bijzetten en verstrooien en ook de grafrechten vindt u in de bijlage Tarieven van de geldende verordening. De tarieven in de geldende verordening zijn in 2021 vastgesteld en gelden voor meerdere jaren.

 • Milieuvergunning en -melding

  Wanneer u een bedrijf start of uw bedrijf uitbreidt, kan dat invloed hebben op de omgeving. U krijgt dan te maken met milieuregels, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, afvalstoffen, lucht en bodem. Mogelijk moet u een melding milieubeheer doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Dit hangt af van de mate waarin uw bedrijf het milieu belast. Op de website van RUD Zeeland vindt u meer informatie hierover. RUD Zeeland Uw melding/aanvraag wordt behandeld door Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland), het centrale milieuloket van Zeeland. Zij verzorgen deze taken namens de dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. Wij adviseren u om altijd eerst contact op te nemen met de RUD Zeeland

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren voor bijvoorbeeld meer dan 150 personen? Of voor meerdere dagen? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig. Een evenement heeft een openbaar karakter. Het is dus geen besloten gelegenheid, zoals een trouwfeest of verjaardag. Let op: verkoopt en/of verspreidt u kaarten voor een besloten gelegenheid, bijvoorbeeld onder sponsoren of deelnemers? Of maakt u reclame? Dan is er ook sprake van een evenement. Voor een groot evenement moet u de vergunning minimaal twaalf weken van te voren aanvragen. Voor een middelgroot evenement moet u de vergunning minimaal acht weken van te voren aanvragen. Aan beide vergunningen zijn kosten verbonden. Maak uw keuze uit de knoppen. Als burger heeft u hiervoor  DigiD nodig, als organisatie eHerkenning.   Evenementenvergunning aanvragen als burger Evenementenvergunning aanvragen als organisatie   Wanneer is een evenement vergunningvrij? Voor een klein evenement, bijvoorbeeld een Sinterklaasintocht, buurtbarbecue, wandel- of fietstocht, braderie of optocht heeft u geen vergunning of melding nodig als: het maximaal 1 dag duurt er na 23:00 uur geen muziek meer ten gehore wordt gebracht het evenement uiterlijk om middernacht eindigt het een lokale uitstraling heeft en er dus niet op gericht is om bezoekers van buiten de wijk of kern aan te trekken tijdens het evenement geen doorgaande wegen worden afgesloten het evenement niet plaatsvindt in een (tijdelijk) bouwwerk zoals een tent of een schuur / loods het evenement niet wordt gehouden in of nabij een milieu- of natuurbeschermingsgebied het evenement geen circusvoorstelling is Vergunning aanvragen voor een middelgroot evenement Voor een middelgroot evenement, bijvoorbeeld een dorpsfeest, muziekoptreden of een grotere braderie heeft u een vergunning nodig. Hiervan is sprake als niet wordt voldaan aan één of meerdere criteria van een vergunningvrij evenement en: er muziek ten gehore wordt gebracht na 23:00u er nadere verkeersmaatregelen nodig zijn er enige hinder of overlast voor de omgeving te verwachten is, die doorgaans kan worden beperkt met standaardmaatregelen en – voorschriften Voor de aanvraag van een middelgroot evenement geldt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een indientermijn van minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement. Gebruik de knop 'Evenementenvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven. Vergunning aanvragen voor een groot evenement Voor een groot evenment moet u denken aan bijvoorbeeld de Havendagen in Terneuzen. Een groot evenement is een evenement waarbij te verwachten is dat er aanmerkelijke risico’s ontstaan voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Dit kan worden veroorzaakt door de grote aantallen bezoekers, de forse geluidsbelasting en/of het grote aantal verkeersbewegingen. Er kan in deze gevallen niet worden volstaan met standaardvoorschriften. Extra aandacht van de Politie, Brandweer of GHOR is vereist. Voor de aanvraag van een groot evenement geldt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een indientermijn van minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement. Gebruik de knop 'Evenementenvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven. Andere activiteiten waarvoor u een melding of aanvraag moet doen Alcohol schenken tijdens een evenement of besloten gelegenheid Gebruik van een gebouw met meer dan 50 personen Ontheffing geluidsnorm bij festiviteit Inschrijven kermis Klein kansspel (bingo of rad van fortuin) Loterij Materiaal voor een evenement huren Snuffelmarkt Standplaats voor kraam of verkoopwagen Vuur stoken bij een evenement Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel.14 0115. Wilt u dat wij uw evenement vermelden op onze website, klik dan op publiciteit voor uw evenement. Inzameling geld of goederen voor goed doel (collecteren) Verkoop op openbare weg of aan huis (venten) Vuurwerk afsteken Verkeersregelaars

 • Parkeerontheffing bewoners blauwe zone

  .grijsvlak {border:1px solid #cccccc; background-color:#e5e7e6; padding:6px;} De gemeenteraad heeft in september 2023 een nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Het nieuwe systeem wordt een digitaal vergunningensysteem. In de loop van 2024 gaan we met dit nieuwe vergunningensysteem werken.   Heeft u op dit moment al een ontheffing blauwe zone? Dan gaan we uw huidige ontheffing automatisch verlengen. U hoeft nu niets te doen. Gooi uw huidige ontheffing voor 2023 dus niet weg. Deze kunt u ook in 2024 blijven gebruiken. In de loop van het jaar ontvangt u meer informatie over het digitale systeem en over de betaling voor 2024. Heeft u nog geen parkeerontheffing blauwe zone? Vul dan het formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.   Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet u: in de gemeentelijke basisadministratie op het adres zijn ingeschreven; in het bezit van het voertuig zijn (het kenteken moet op naam van de aanvrager staan). Wij controleren dit bij de RDW. Er worden maximaal twee ontheffingen per adres verleend. Indien u gebruik kunt maken van een eigen parkeerplaats (garage, inrit) wordt één ontheffing verleend. Kosten In 2024 kost een ontheffing voor de blauwe zone € 35,00 per jaar. Waar zijn de blauwe zones? In het centrumgebied van Axel geldt de blauwe zone. In Terneuzen is het gebied rondom de Axelsestraat en de parkeerplaats bij het winkelcentrum aan de Kennedylaan een blauwe zone. Om te weten welke straten in Terneuzen als blauwe zone zijn aangemerkt, kunt u het overzicht blauwe zone raadplegen. Gehandicapten Gehandicapten hebben geen parkeerontheffing nodig. U mag uw voertuig in de blauwe zone met uw gehandicaptenparkeerkaart overal parkeren waar dat niet hinderlijk is voor het overige (voet)verkeer. Lease- of bedrijfsauto Betreft uw aanvraag een parkeervergunning van een lease- of bedrijfsauto? U heeft dan de volgende bewijsstukken nodig: in geval van een leaseauto; een scan of foto van de lease-overeenkomst in geval van een bedrijfsauto; een scan of foto van de verklaring omtrent eigen gebruik bedrijfsauto (Tijdelijk) andere auto Heeft u al een parkeervegunning, maar heeft u (tijdelijk) een ander auto? Dan moet u ons op de hoogte stellen. Vul hiervoor het formulier in. Uw wijziging is na twee werkdagen  actief. U kunt u dit gratis regelen (maximaal tien keer per jaar). Meer informatie Meer informatie over de blauwe zone kunt u nalezen in artikel 3.2.3 van de Parkeernota gemeente Terneuzen. Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail of bel met 0115 - 455 490.

 • Wegslepen voertuigen op de openbare weg

  Bij de gemeente en de politie komen regelmatig klachten binnen over aanhangwagens, caravans en kampeerwagens die langdurig op de openbare weg staan geparkeerd. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Terneuzen mogen deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan. Staan voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg? Dan brengt de toezichthouder een sticker aan op het voertuig. Daarop staat voor welke datum de eigenaar het voertuig van de openbare weg moet verwijderen. Ook vermeldt de sticker het overtreden voorschrift. Onderneemt de eigenaar geen actie? Dan verwijderen wij het voertuig van de openbare weg en voeren het af naar de gemeentelijke vestiging ‘De Koegors’, Koegorsstraat 4 in Terneuzen. Daar bewaren we het voertuig ten hoogste dertien weken. De gemeente publiceert deze verwijdering en de opslag van het voertuig in de gemeentelijke rubriek van het Zeeuws Vlaams Advertentieblad. Daarin vragen we de eigenaar contact op te nemen. Als de eigenaar zich meldt kan deze het voertuig terug krijgen, na betaling van de kosten van verwijdering en opslag. Meldt de eigenaar zich niet? Dan verkopen of vernietigen wij het voertuig.

 • Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

  In de groene container gooit u groente-, fruit- en tuinafval en etensresten. Vul de container zodanig dat het deksel gesloten kan worden. Eens in de twee weken halen wij de groene container op. We spoelen de GFT container zo vaak mogelijk. We kunnen niet spoelen als het vriest. Wat mag er in de groene container? In de groene container mag: Groente-, fruit- en snijresten en schillen Aardappelen, aardappelschillen, brood, rijst, deeg, pasta Etensresten, gekookt of ongekookt, Zuivelproducten zoals kaas Ei-, vis- en vleesresten, ook botjes en graten Koffiepads en theezakjes Jus en bakvet (gestold) Notendoppen, (mossel)schelpen en eierschalen Losse thee en koffiedik (papieren filter mag er ook bij) Koekjes, snoep, chocolade, noten, pitten, snacks Bloemen en planten Klein/fijn snoeiafval, loof, gemaaid gras en bladeren Tuin- en potgrond Takken (het deksel van de container moet dicht kunnen), stronken, stammetjes (max. 30 cm) Strooisel (hooi, stro, zaagsel) gebruikt voor kleine knaagdieren (zoals cavia, konijn, hamster) met hun poep Meer informatie Op de website van O.L.A.Z. staan filmpjes waarin we uitleggen hoe we afvalstoffen als grondstof gebruiken. O.L.A.Z. staat voor Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. In O.L.A.Z. werken alle dertien Zeeuwse gemeenten samen op het gebied van de verwerking van huishoudelijk afval. Bekijk het filmpje over de recycling van GFT. 24 juni 2020, YouTube filmpje, 1:14

 • Parkeerboete en wielklem

  Parkeerboete van het CJIB Heeft u een parkeerboete ontvangen met de letter “M”(van Wet Mulder) rechtsboven in de brief, of een beschikking van het CJIB? Bijvoorbeeld een boete voor parkeren op een plaats waar dat niet mag? Dan moet u met vragen over deze boete contact opnemen met het CJIB. Deze boetes gaan buiten de gemeente om. Wij kunnen u hierover geen informatie geven. Ook kunnen deze boetes niet bij de gemeente worden voldaan. Parkeerboete van de gemeente Als u niet of te weinig hebt betaald voor parkeren op een plaats waar betaald parkeren geldt, dan kunt u hiervoor een parkeerboete krijgen. U ontvangt binnen een paar weken een acceptgiro thuis voor het betalen van de parkeerboete. Deze acceptgiro ontvangt u van Cannock Chase. Dit bedrijf behandelt de parkeerboetes voor de gemeente Terneuzen. Deze boetes kunnen ook aan de balie worden voldaan.  Heeft u vragen over een parkeerboete? Dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt hiervoor het contactformulier invullen of bellen naar 14 0115. Centrum Terneuzen: wielklem Als u in het centrum van Terneuzen niet of te weinig betaalt of onterecht op een vergunninghoudersplaats parkeert, dan kunt u een parkeerboete (naheffingsaanslag) krijgen. Parkeert u lang op dezelfde plaats dan kunt u per 24 uur maximaal één parkeerboete krijgen. Als u de auto ergens anders neerzet, kunt u daar wel weer een parkeerboete krijgen. U krijgt na de derde parkeerboete een waarschuwingskaart onder de ruitenwisser van uw auto. Hierop staat dat u uw boetes snel moet betalen. Betaalt u niet? Dan kan de dag na het opleggen van de derde parkeerboete al een wielklem volgen. Is er een wielklem geplaatst? Neem eerst contact op met parkeerbeheer via telefoonnummer 0115-455 490 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur). Wij verwijderen de wielklem wanneer u alle openstaande parkeerboetes, de kosten voor de wielklem (in 2023: € 129,00. In 2024: € 139,00 ) plus eventuele vervolgingskosten hebt betaald. Als u niet binnen 24 uur betaalt, slepen wij het voertuig weg. Dan betaalt u bovenop de parkeerboetes, de wielklem en de vervolgingskosten ook nog voor de kosten van het wegslepen en stallingskosten. U kunt alleen met pin of creditcard betalen. U kunt op het stadhuis of de gemeentelijke locatie De Koegors de parkeerbonnen betalen. U moet in één keer het hele bedrag betalen. Er is geen betalingsregeling mogelijk. Als u een voertuig gaat ophalen, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen. Bezwaar Na betaling van het openstaand bedrag, kunt u binnen 6 weken na dagtekening nog bezwaar maken. U moet dit schriftelijk indienen bij: Gemeente Terneuzen, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Meer informatie Beleidsregels wielklem Aanwijzingsbesluit toezichthouders eenheid handhaving openbare ruimte en parkeerbeheer

 • Schuldhulpverlening

  Schulden, het kan iedereen overkomen. Betalingsachterstanden leiden tot stress en piekeren. Door actie te ondernemen is er vaak meer mogelijk dan u denkt. De afdeling schuldhulpverlening helpt inwoners van de Gemeente Terneuzen wanneer er schulden zijn. Hoe hoog de schulden zijn maakt niet uit. Wij kijken bij iedereen naar een passende oplossing. Heeft u een vraag of wilt u weten hoe u een overzicht maakt van uw inkomsten en uitgaven? Neem contact met ons op. Wij nodigen u dan uit voor een informatie- en adviesgesprek.   Een vraag stellen of aanmelden voor een gesprek (met DigiD) Een vraag stellen of aanmelden voor een gesprek (zonder DigiD) Aanmelden voor bewindvoerders   Schuldhulpverlening aanvragen Voordat schuldhulpverlening wordt aangevraagd vind er altijd een informatief gesprek plaats. Tijdens dit gesprek zal er samen met u gekeken worden welke hulp ingezet moet worden om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Daarnaast wordt er gekeken of u voldoet aan alle voorwaarden. Een van de voorwaarden is het hebben van een inkomen. Dit kan werk of een uitkering zijn. Verder bent u bereid om gemaakte afspraken na te komen. Bovenal bent u gemotiveerd om zelf uw situatie aan te pakken. Heeft u een verslaving of ernstige psychische problemen? Dan bent u bereid om professionele hulp te zoeken. Als u schuldhulpverlening aanvraagt, moet u bepaalde inlichtingen verstrekken. De gemeente zal u bijvoorbeeld vragen om een overzicht van uw inkomen en uw schulden. U zult ook ongevraagd inlichtingen moeten verstrekken als ze van belang zijn voor uw recht op schuldhulpverlening. Wanneer het inleveren van deze documenten problemen geeft en u wilt hiervoor hulp van een vrijwilliger laat het ons dan weten. Binnen vier weken na de ontvangst van uw aanvraag nodigen wij u uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zoeken wij naar de voor u best passende hulp. Voorwaarden schuldhulpverlening U bent een inwoner van de Gemeente Terneuzen; U heeft inkomen uit werk, pensioen of een uitkering, minimaal op bijstandsniveau; U kunt en wilt de afspraken nakomen om uw schulden af te lossen. U geeft de gemeente alle overzichten en gegevens die nodig zijn om u te kunnen helpen. U bent gemotiveerd om zelf uw situatie aan te pakken. Bent u verslaafd of heeft u ernstige psychische problemen? Dan bent u bereid om professionele hulp te zoeken. Crisis Is er een dreiging voor huisuitzetting? Of wordt uw energie of water binnenkort afgesloten door betalingsachterstanden? Doe dan een aanvraag voor schuldhulpverlening en vermeldt dat er sprake is van een crisissituatie. Wij nemen binnen drie dagen contact met u op. Zit u al in een traject voor schuldhulpverlening? Neem dan contact op met uw consulent. Formulier voor bewindvoerders Bent u bewindvoerder er wilt u een aanvraag doen voor uw cliënt? Dat kan via Digid als uw cliënt hierbij aanwezig is. In dat geval gebruikt u ons digitale formulier voor bewindvoerders. Als u de aanvraag niet samen met uw cliënt kunt indienen dan gebruikt u het aanvraagformulier in pdf. U stuurt dit formulier per post naar ons toe, geeft het af aan de balie, of stuurt het per e-mail naar schuldhulpverlening@terneuzen.nl. Bent u geen bewindvoerder? Meld u dan bij ons aan voor een gesprek via de button 'Aanmelden voor gesprek'. Inkomensbeheer Wanneer u een aanvraag schuldhulpverlening doet kan als voorwaarde inkomensbeheer opgelegd worden. Dit betekent dat de gemeente tijdelijk voor u uw financiën beheert. Uw inkomen wordt gestort op een rekening van de gemeente en hiervan worden uw vaste lasten betaald. U ontvangt op uw eigen rekening dan een budget voor levensonderhoud. Aan het einde van het schuldentraject wordt u begeleid tot financiële zelfstandigheid. Overzicht van uw geldzaken Kunt u moeilijk overzicht krijgen in uw financiën? Wilt u handige online tips en tricks? Of wilt u hulp bij het maken van een geldplan? Breng dan eens een bezoek aan de website Startpunt Geldzaken. Hier kunt u een overzicht maken van uw maandelijkse inkomen en vaste lasten en hoeveel u kunt te sparen. Het is anoniem. Meest gestelde vragen Waarom krijg ik een brief van de gemeente waarin staat dat ik een betalingsachterstand heb? Wettelijk zijn alle verhuurders, zorgverzekeraars en energiebedrijven verplicht achterstanden te melden bij de gemeente. Als gemeente moeten we wettelijk iets met deze melding te doen en daarom bieden wij u hulp. Ik heb alleen een postadres. Is dit een probleem? Dit kan een probleem zijn wanneer u niet echt op een adres in de Gemeente Terneuzen woont. Moet ik betalen voor schuldhulpverlening? Nee. De gemeente Terneuzen betaalt deze kosten. Ik weet niet precies hoeveel schuld ik heb. Is dat een probleem? Nee dat is geen probleem. Wanneer de gemeente uw schulden gaat regelen zal zij alle schuldeisers vragen om de hoogte van uw schulden. Het is wel belangrijk dat u weet bij wie u schulden heeft. Ik heb schulden maar weet niet waar en hoeveel. Kunnen jullie mij helpen om dit uit te vinden. Nee dat kunnen we niet. Er bestaat helaas geen register waar u kunt zien wat voor schulden u heeft en bij wie. Wel kunt u bij uw bank een BKR-registratie vragen. Verder is het afwachten wat voor post u van de schuldeisers ontvangt. Alleen mijn partner heeft schulden en we wonen samen. Moeten we beiden een aanvraag doen? Wanneer u getrouwd bent of een samenlevingscontract heeft dan moet u beiden een aanvraag doen. Is dit niet het geval dan moet alleen de persoon met schulden een aanvraag indienen. Kan ik gelijk een WSNP aanvragen? Nee, dit is niet mogelijk. Eerst moet geprobeerd worden een minnelijke regeling te op te starten. Pas wanneer dit niet lukt wordt een wettelijke regeling (WSNP) aangevraagd. Er wordt beslag gelegd op mijn inkomen of bankrekening. Wat nu? Beslagleggen mag volgens de wet maar de beslaglegger moet zich wel aan regels houden. Zo moet er een uitspraak van de rechter zijn of er moet sprake zijn van een overheidsschuld (zoals een niet betaalde boete of niet betaalde bestuursrechtelijke premie door een schuld bij de zorgverzekeraar). U heeft in dat laatste geval al eens een dwangbevel ontvangen. Er mag maar één keer beslag gelegd worden. De tweede beslaglegger moet aankloppen bij de deurwaarder die als eerst beslag heeft gelegd. Wanneer een schuldenregeling is gestart wordt het beslag gestopt. Stopt de post van deurwaarders wanneer ik me heb aangemeld voor schuldhulpverlening? Nee maar neem zelf contact op met de deurwaarder zodat zij weten dat u bezig bent met een regeling. Pas wanneer er een schuldenregeling is zal de post stoppen. Mijn schuldeiser wijst mijn voorstel tot een regeling af. Wat nu? Los af wat u kunt missen. Beter minder afbetalen zonder toestemming dan iets afspreken wat u niet kunt betalen! Door te betalen laat u zien dat u meewerkt Kan ik bij de gemeente een lening krijgen voor mijn schulden? Nee, in principe niet maar wanneer deze binnen 3 jaar met de voor u geldende aflossingscapaciteit afbetaald kan worden, zal hiernaar gekeken worden. Een voorwaarde hiervoor is inkomensbeheer. Mag ik mijn auto houden? In principe niet tenzij duidelijk gemaakt kan worden dat deze noodzakelijk is voor medisch of werk. Ik heb een koopwoning. Moet deze verkocht worden? Bij een schuldregeling wordt altijd geprobeerd om de koopwoning te houden. Het moet wel haalbaar zijn. In sommige situaties moet de woning tóch worden verkocht. Bijvoorbeeld wanneer de achterstand in uw hypotheek te groot is of wanneer de hypotheeklasten niet in het budget passen. Ik heb een eigen bedrijf. Kan ik schuldhulpverlening aanvragen? Bent u zelfstandige en heeft u schulden? Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanpakken van uw schuldenprobleem: U kunt (extra) krediet aanvragen bij een bank U kunt een uitkering en/of krediet op grond aanvragen bij uw gemeente. Dit heet het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz 2004). U kunt gebruik maken van schuldhulpverlening. Wat is het verschil tussen het inkomensbeheer van de gemeente en beschermingsbewind door een bewindvoerder? Bij inkomensbeheer van de gemeente blijft u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. Daarnaast ontvangt u rekeningen en andere financiële post zelf. Het is uw verantwoording om deze in te leveren bij de gemeente. Bij beschermingsbewind is de bewindvoerder verantwoordelijk voor de financiën en eventuele belastingaangiften. Ook hebben zij contact met de schuldeisers. Verder ontvangt de bewindvoerder al uw financiële post. Kan ik overstappen naar een andere bewindvoerder of stoppen bij mijn huidige bewindvoerder? Wanneer u een andere beschermingsbewindvoerder wilt dan moet u eerst de klachtenprocedure bij uw bewindvoerder starten. Na deze procedure moet u een verzoek doen bij de rechtbank. De rechter bepaalt dan of u mag overstappen of dat het beschermingsbewind stopt. Kunnen jullie een betalingsregeling bij het CJIB afspreken? Wanneer u zelf een betalingsregeling heeft afgesproken met het CJIB en deze niet nakomt dan is het niet mogelijk een betalingsregeling af te spreken. Heeft u nog geen betalingsregeling afgesproken dan kunnen wij u helpen. We hebben dan een overzicht van uw inkomsten en uitgaven nodig. Ik sta onder beschermingsbewind. Kan ik een aanvraag schuldhulpverlening doen? Dit mag altijd maar omdat uw bewindvoerder al uw documenten heeft is het beter om dit samen te doen. Wat kan ik doen als ik zie dat iemand in mijn omgeving schulden heeft? Iemand kan alleen, of samen met u, een info en adviesgesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn. Meer informatie Betalingsachterstand of schulden: hulp bij het oplossen  

 • Vertrek naar het buitenland

  Verhuist u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dit binnen 5 dagen voor uw vertrek melden bij de gemeente. De gemeente schrijft u uit op de datum dat u aangifte doet. De gemeente geeft uw vertrek naar het buitenland automatisch door aan andere overheidsinstanties. De uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, uitkeringen en belastingen. Gebruik de knop 'Vertrek naar het buitenland melden' alleen als alle bewoners van een adres samen vertrekken naar het buitenland en er niemand achterblijft op het adres.   Vertrek naar het buitenland melden   Als niet alle bewoners vertrekken, dan moet u op afspraak aan de balie langskomen. Er is een uitzondering voor bewoners die geen familie zijn. Als er enkel bewoners op het adres achterblijven die geen familie zijn, dan mag u uw verhuizing ook digitaal doorgeven. Als u aan de balie langskomt dan moet u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) meenemen. Alle bewoners die vertrekken moeten persoonlijk langskomen. Degene die op het adres blijven wonen hoeven niet mee te komen. Wie kan het vertrek doorgeven? Als alle bewoners gezamenlijk vertrekken, kunnen de ouders, voogden of verzorgers voor inwonende kinderen het vertrek doorgeven. Het maakt niet uit welke leeftijd de kinderen hebben. Ook gehuwden kunnen voor elkaar de verhuizing doorgeven als ze gezamenlijk verhuizen naar hetzelfde adres en er geen bewoners achterblijven. Verder moet iedereen voor zichzelf de verhuizing doorgeven. Als niet alle bewoners vertrekken dan gelden de volgende regels: Zijn de achtergebleven bewoners allemaal geen familie van u, dan mag u de verhuizing ook digitaal doorgeven. Zijn de achtergebleven bewoners familie, of kiest u ervoor om uw vertrek aan de balie door te geven, dan moeten alle bewoners die vertrekken persoonlijk aan de balie langskomen. Dit geldt ook voor kleine kinderen. Degene(n) die op het adres blijven wonen hoeven niet mee te komen. Als een kind op een ander adres woont als de ouder(s) dan kunnen de ouder(s) het vertrek doorgeven als het kind jonger is dan 16 jaar. Bij kinderen van 16 jaar en ouder kan dat niet. Dan moet het kind zelf de verhuizing doorgeven. Bewijs van uitschrijving U kunt bij ons aan de balie een bewijs van uitschrijving aanvragen. Op dit bewijs staat uw vertrek naar het buitenland vermeld. Het bewijs van uitschrijving is gratis. Als u uw verhuizing aan de balie doorgeeft, dan kunt u direct een bewijs van uitschrijving mee krijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken. Verhuizen in het buitenland Als u op dit moment in het buitenland woont en u verhuist naar een ander adres in het buitenland, dan kunt u dit laten registreren in Nederland. U kunt het online met uw Digid doorgeven of, als u geen Digid heeft, via ons contactformulier doorgeven. Als u de registratie via ons contactformulier doorgeeft, dan hebben wij een kopie van uw legitimatiebewijs nodig en een bewijs dat u bij de autoriteiten in uw land staat ingeschreven op het nieuwe adres. Meer informatie www.grensinfopunt.nl Welke instanties krijgt gegevens van mijn vertrek als ik dit heb gemeld bij de gemeente? More information in English Are you moving abroad? Please make an appointment to unsubcribe from the municipality. Make an appointment  

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Dan kunt u dit melden via de website www.verlorenofgevonden.nl. Op deze landelijke website kunt u zelf gevonden voorwerpen melden én verloren voorwerpen terugvinden. Uw persoonlijke gegevens komen niet op deze website te staan.   Verloren of gevonden voorwerp melden   Verloren voorwerpen Bent u iets verloren? U kunt dit melden via de website www.verlorenofgevonden.nl Op deze website vindt u ook een overzicht van de voorwerpen die als gevonden zijn gemeld. Uw verloren voorwerp weer teruggevonden? Heeft u een melding gedaan van een vermissing en is het voorwerp weer in uw bezit? U krijgt een bevestiging via e-mail nadat u uw voorwerp heeft aangemeld. Via een link in die e-mail kunt u het voorwerp weer afmelden. Op deze manier helpt u mee om het overzicht van de verloren en gevonden voorwerpen actueel te houden. Gevonden voorwerpen Aangifte Wie een voorwerp vindt, is verplicht om hiervan zo snel mogelijk aangifte te doen. Dat kan via www.verlorenofgevonden.nl.  Het registreren en bewaren van gevonden en verloren voorwerpen is een taak van de gemeente. Vindt u het voorwerp in een woning, gebouw of vervoermiddel? Meld dit dan aan de bewoner, gebruiker of beheerder. Thuis bewaren of afgeven bij de gemeente Bij voorkeur bewaart u het voorwerp dat u heeft gevonden bij u thuis. Zorg ervoor dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als waarin u het vond. De gemeente brengt daarna de vinder en eigenaar met elkaar in contact. Geen beschikking over internet of wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Dan kunt u het voorwerp tijdens de openingstijden ook afgeven bij onze publieksbalie, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. Maak hiervoor een afspraak. Fietsen en andere grotere voorwerpen Heeft u een fiets of ander groot voorwerp gevonden? Ook deze voorwerpen kunt u melden via  www.verlorenofgevonden.nl. Deze voorwerpen bewaren we op De Koegors, Koegorsstraat 4 in Terneuzen. Rijbewijs, paspoort of ID-kaart gevonden of verloren? Een gevonden rijbewijs en/of reisdocument (identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument) moet u altijd inleveren bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Voor meer informatie: Identiteitsdocument, verlies, diefstal of beschadiging Rijbewijs Bankpas, creditcard, zorgpas of Ov-kaart gevonden of verloren? Heeft u een (persoonlijke) pas gevonden, bijvoorbeeld een bankpas, creditcard, zorgpas of (persoonlijke) Ov-kaart? Lever de pas dan in bij de desbetreffende instantie of stuur deze meteen op naar de bank, instantie of het vervoersbedrijf. Mocht u uw pas verloren zijn, informeer dan bij de desbetreffende instantie wat u in dat geval kunt doen. Huisdier gevonden of kwijt? Dit kunt u melden bij Stichting Amivedi via de website www.amivedi.nl of tel. 088 - 006 46 03 (meldpunt Zeeuws-Vlaanderen). Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren. Op de website van Stichting Amivedi vindt u meer informatie. Is uw bezit gestolen? Als u denkt dat uw eigendom is gestolen, doet u aangifte bij de politie. Dit kan via www.politie.nl of op het politiebureau. Op de website www.politie.nl vindt u meer informatie over het (digitaal) aangifte doen. Aangifte bij de politie doet u: In geval van diefstal Bij verlies van een buitenlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. In dit geval moet u zo spoedig mogelijk aangifte doen. Aansluitend moet u bij de ambassade of consulaat een nieuw (reis)document aanvragen. Kosten De eigenaar moet de gemaakte kosten vergoeden. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het opsporen van de eigenaar of het bewaren van het voorwerp. Ditzelfde geldt ook voor de vinder, als die na de bewaartermijn eigenaar wil worden van het gevonden voorwerp. Er is geen wettelijk recht op vindersloon. De vinder kan vragen om een redelijk vindersloon.