Zoekresultaat 11 - 20 van 120 resultaten

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u gehandicapt en kunt u uw auto niet bij uw huis in de buurt parkeren? U kunt misschien een gehandicaptenparkeerplaats krijgen. Dit is een parkeerplaats met een bord waarop uw kenteken staat. U moet wel een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders hebben. Andere bewoners mogen bezwaar maken tegen de gehandicaptenparkeerplaats. Heeft u een nieuwe auto? En heeft u al een gehandicaptenparkeerplaats? Vergeet dit dan niet aan ons door te geven.

 • Melding milieu

  De meeste bedrijven, die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, vallen onder de werking van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna BAL). Het BAL kent een onderverdeling in milieubelastende activiteiten (MBA’s) Nadelige gevolgen voor het milieu kunnen bijvoorbeeld zijn: geluid, geur, luchtemissie en bodemverontreiniging. Sinds de komst van de Omgevingswet doet u geen melding meer per bedrijf, maar per activiteit een melding. Bij het doen van een melding in het Omgevingsloket kunt u kiezen uit tal van activiteiten, die u kunt selecteren. Tip: vink in de eerste stap zoveel mogelijk activiteiten aan die voor u van toepassing zijn. Let wel: per activiteit wordt u om soms dezelfde gegevens gevraagd. Verder is het melden door de vele vragen een langdurig proces. Plan er dus voldoende tijd voor.

 • Inkomen oudere zelfstandigen

  Bent u 55 jaar of ouder en zelfstandig ondernemer? Als u te weinig inkomen krijgt uit uw bedrijf, wilt u misschien stoppen met uw bedrijf. Misschien kunt u IOAZ aanvragen. Dit is een uitkering. U en uw partner krijgen dan een inkomen op in ieder geval het bijstandsniveau. Als u inkomen heeft, vult de uitkering het aan.

 • Uittreksel basisregistratie personen

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een schriftelijk bewijs waarin staat dat u in deze gemeente staat ingeschreven.  Er bestaan verschillende soorten uittreksels uit de Basisregistratie personen. Zo kunnen er uittreksels worden afgegeven met daarop bijvoorbeeld: uw nationaliteit  sinds wanneer u op uw adres woont burgerlijke staat gezinssamenstelling Wat erop staat, hangt af van de situatie waarvoor het uittreksel nodig is. Zorg daarom dat u van tevoren goed weet wat erop moet komen te staan.  Op een uittreksel uit de basisregistratie staat in ieder geval: uw volledige geslachts- en voorna(a)m(en)  uw geboortedatum en -plaats  uw huidige adres  de datum van afgifte  Een uittreksel uit de basisregistratie is niet nodig voor inschrijving leerlingen bij scholen. Het uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) wordt vaak verward met een uittreksel Burgerlijke stand, waarin persoonsgegevens uit een akte staan. Bijvoorbeeld de geboorteakte. Het uittreksel uit de Burgerlijke stand kan ook afgegeven worden op een speciaal formulier, dat in meerdere talen is opgesteld. Dit doen we als u het nodig heeft voor internationaal gebruik. Vroeger heette de BRP gemeentelijke basisadministratie (GBA). Een uittreksel GBA is dus hetzelfde als een uittreksel BRP. 

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Wilt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen of uw WOZ-beschikking kijk dan op de pagina: Bezwaar tegen belasting gemeente

 • Parkeren in het centrum

  U heeft in het centrumgebied een parkeerschijf nodig om uw auto te parkeren. Bewoners van het centrumgebied kunnen een permanente ontheffing aanvragen bij de gemeente. Houders van een gehandicaptenparkeerkaart en vergunninghouders kunnen op de daarvoor aangewezen parkeerplek parkeren zonder parkeerschijf.

 • Onroerendezaakbelasting

  De OZB bestaat uit een eigenaren- en gebruikersbelasting. De gebruikersbelasting wordt niet geheven voor woningen. Soms bestaat een object uit een woongedeelte en een bedrijfsgedeelte. Zoals een winkelpand met een woongedeelte. In de Wet WOZ is bepaald dat er sprake is van een niet-woning als de waarde van het woongedeelte minder is dan 70% van de WOZ-waarde. Eigenarenbelasting De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het huidige kalenderjaar een onroerende zaak in eigendom heeft, of daar een ander zakelijk recht op heeft gevestigd, zoals erfpacht of vruchtgebruik. Gebruikersbelasting De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het huidige kalenderjaar een niet-woning in gebruik heeft. Bent u op 1 januari eigenaar en gebruiker van een niet-woning? Dan krijgt  u zowel voor de OZB-eigenarenbelasting als de OZB-gebruikersbelasting een belastingaanslag. Geen ontheffing Bij de verkoop van een onroerende zaak of verhuizing in de loop van het jaar krijgt u geen ontheffing. Als u op 1 januari van het huidige jaar eigenaar van een pand was of gebruiker van een niet-woning, dan betaalt u voor het hele jaar de OZB. In het geval van verkoop van een onroerende zaak in de loop van het belastingjaar kunt u bij de notaris regelen dat de nieuwe eigenaar de onroerendezaakbelasting betaalt, u neemt hierover zelf contact op met de gemeente. De gemeente doet dit niet. Beëindiging van het gebruik van een onroerende zaak heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag voor de gebruikersbelasting.

 • Carbidschieten

  Carbidschieten is een traditie in onze regio. Om ervoor te zorgen dat de situatie veilig blijft en er geen overlast ontstaat, gelden er regels waar iedereen zich tijdens het carbidschieten aan moet houden. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Carbidschieten mag alleen als er voor 11 december 2023 een ontheffing is aangevraagd bij de gemeente. 

 • Exploitatievergunning voor seksbedrijf

  Bent u van plan een bedrijf te beginnen waarin u seksuele diensten aanbiedt? Bijvoorbeeld een seksbioscoop, parenclub of erotische massagesalon? Dit mag alleen met een exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf. De vergunning is persoonlijk. Hij staat dus op uw naam. U kunt hem niet aan een ander overdragen. Neemt u een bedrijf over? Dan zult u een nieuwe vergunning moeten aanvragen. U krijgt ook te maken met een Bibob-onderzoek. Hiermee controleren we of u of uw onderneming met iets strafbaars te maken hebben (gehad).

 • Onderhoud aan bermen en vergroten biodiversiteit

  In onze gemeente worden de bermen langs de wegen extensief onderhouden. Momenteel wordt het overgrote deel nog geklepeld (maaien en laten liggen) deze manier van onderhoud is niet bevorderlijk voor het vergroten van de biodiversiteit. Een gedeelte van de bermen in het buitengebied van Wildervank worden in het najaar gefaseerd gemaaid. De ene kant van de weg wordt in de even jaren gemaaid en de andere kant van de weg de wordt in de oneven jaren gemaaid. Het gemaaide gras en planten blijven nog enkele dagen liggen voordat het wordt opgeruimd. Zo kunnen bloemzaden eraf vallen en de zaden weer uitgroeien tot volwaardige planten en bloemen. Deze manier van onderhoud aan de bermen zorgt voor een grotere diversiteit aan bloemen en planten. Hierdoor wordt ook het insectenrijkdom vergroot en dat bevordert de biodiversiteit. Vergroten biodiversiteit De variatie in soorten planten en dieren is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Die variatie wordt ook wel biodiversiteit genoemd. ‘Bio’ betekent ‘leven’ en ‘diversiteit’ betekent ‘afwisseling, verschil, verscheidenheid’. De wereld kan niet zonder biodiversiteit. We zijn van deze ecosystemen en levende wezens afhankelijk voor bijvoorbeeld de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Zo heeft het vergroten van de biodiversiteit een positieve bijdrage aan het terug dringen van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Dat komt doordat het leefgebied van de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups vergoot wordt.