Zoekresultaat 11 - 20 van 49 resultaten

 • Parkeervergunning

  Woont of werkt u in een gebied met betaald parkeren of een zone voor vergunninghouders? Dan kunt u een parkeervergunning aanvragen. Een parkeervergunning staat op uw kenteken en geldt in een bepaalde zone.

 • Rioolaansluiting

  Als u nog niet bent aangesloten op het riool kunt u een rioolaansluiting aanvragen bij de gemeente. De inning van de rioolheffing voert Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) uit.

 • Aansprakelijkheid bij schade

  Als u schade heeft geleden door handelen of nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Aanwezigheidsvergunning spelkast of speelautomaat

  Een vergunning voor het hebben van een spelkast of speelautomaat heet een aanwezigheidsvergunning. Als u een kansspelautomaat zoals een fruitautomaat wilt plaatsen, dan moet u een vergunning aanvragen. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig.

 • Klacht indienen

  Lees hier meer over wanneer u een klacht kan indienen, hoe u een klacht kunt indienen en hoe de procedure is.

 • Omgevingsvergunning

  Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding.

 • Incidentele festiviteit

  Als horecabedrijf, (sport)vereniging en recreatie-inrichting moet u voldoen aan bepaalde geluidsnormen. Daarnaast gelden er regels voor tijdstippen waarop verlichting bij sportvelden aan mag zijn. Deze normen zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

 • Planschade

  LET OP: DEZE INFORMATIE GELDT UITSLUITEND VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN • Bestemmingsplannen die nog onder de Wet ruimtelijke ordening zijn vastgesteld; en • Omgevingsvergunningen die onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn verleend. Schade als gevolg van besluiten genomen onder de Omgevingswet (in werking vanaf 1 januari 2024) kan in aanmerking komen voor nadeelcompensatie. Het kan voorkomen dat u schade heeft door een planologisch besluit van de gemeente. Het gaat dan om besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals een bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen tot vergoeding van planschade.

 • Publicatie voorgenomen verkopen onroerende zaken

  Bekendmaken van verkoop of verhuur van gebouwen of percelen grond die eigendom zijn van de gemeente. De bekendmakingen staan 3 weken online. Als gemeente verkopen of verhuren we gebouwen of grond die eigendom zijn van de gemeente. De gemeente West Betuwe publiceert de uitgifte van onroerende zaken vanwege de uitspraak van de Hoge raad in het ‘Didam-arrest’ van 26 november 2021. Hieronder kunt u per onroerende zaak het plan en de motivatie van de gemeente West Betuwe zien om een overeenkomst met de betreffende partij aan te gaan. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u dit binnen de vervaltermijn aangeven.

 • Wet open overheid (Woo)

  Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en zorgt voor een transparante overheid die uit eigen beweging (actief) of op verzoek (passief) bestuurlijke informatie met burgers deelt.