Zoekresultaat 11 - 20 van 50 resultaten

 • Strooien bij gladheid

  De gemeente Weststellingwerf neemt maatregelen om de gladheid te bestrijden, zoals het strooien van zout.

 • Drank- en horecavergunning

  Op grond van de Alcoholwet is het verboden om zonder vergunning of ontheffing alcohol te verstrekken.

 • Geluid, hinder

  Voor het veroorzaken van geluidshinder, kan het college een ontheffing verlenen.

 • Toeristenbelasting

  Je betaalt toeristenbelasting als je als particulier of ondernemer tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt, bijvoorbeeld in een b&b.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Heb je een onroerende zaak, zoals een koopwoning of bedrijfspand? Jaarlijks betaal je hiervoor onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente.

 • Snippergroen en restgrond

  Soms verkoopt de gemeente stukjes grond die grenzen aan particuliere kavels. Dat noemen we snippergroen, snippergrond of restgrond.

 • Belastingen, kopie aanslag

  Wil je een bezwaar indienen tegen de aan jou opgelegde gemeentelijke belastingen en ben je je aanslag kwijt? Dan kun je een kopie aanvragen.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Ben je niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kun je vragen om kwijtschelding.

 • Milieu, vergunning of melding

  Als jouw bedrijf onder de wet Milieubeheer valt, heb je een omgevingsvergunning nodig. Val je onder het Activiteitenbesluit, dan volstaat een melding.