Zoekresultaat 11 - 20 van 24 resultaten

 • Dwangsom aanvragen bij te late beslissing overheid

  Als de overheid te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar, heeft u mogelijk recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag.

 • Noodpaspoort aanvragen

  Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? En heeft u dringend een reisdocument nodig? Vraag dan een noodpaspoort aan.

 • Opvragen overheidsinformatie (Woo-verzoek)

  Wilt u informatie van de overheid inzien? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de overheidsorganisaties waar u de informatie van wilt.

 • Uitkering veteranen met twee- tot vijfjarige diensttijd aanvragen

  Was u in dienst bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)? Dan kunt u misschien een eenmalige uitkering krijgen.

 • Informatie opvragen uit het Nationaal Register Overledenen (NRO)

  U kunt gegevens over overleden personen opvragen uit het NRO bij het Centrum voor familiegeschiedenis CBG.

 • Stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen

  De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn eens in de 4 jaar. Bekijk of u mag stemmen.

 • Petitie indienen

  Bent u het niet eens met bepaalde plannen van de overheid? Of vindt u dat er politieke actie nodig is? Dan kunt u een petitie indienen.

 • Bezwaar maken tegen beslissing van de overheid

  Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid, kunt u daar bezwaar tegen maken. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

 • Schadevergoeding aanvragen na onrechtmatig besluit door overheid

  Als u schade heeft geleden door een onrechtmatig besluit van de overheid, dan kunt u misschien een schadevergoeding krijgen.

 • Stemmen bij verkiezingen Europees Parlement (EP)

  De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eens in de 5 jaar. Bekijk of u mag stemmen.