Zoekresultaat 201 - 210 van 214 resultaten

 • Uiterlijk aanzien van bouwwerken (voorheen welstand)

  Een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Dit zijn voorschriften die zien op het uiterlijk van bouwwerken. Voldoet uw bouwplan niet aan deze voorschriften, dan kunnen wij een vergunning weigeren. Om het uiterlijk te kunnen beoordelen, wordt de gemeente geadviseerd door de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. De adviescommissie maakt gebruik van regels die staan in…

 • Digitale informatiedisplays, evenement aankondigen

  Als u via buitenreclame aandacht wilt vragen voor uw evenement dan kunt u in een aantal plaatsen in de Hoeksche Waard informatie laten plaatsen op digitale informatiedisplays.

 • Stimuleringslening Duurzaamheid (zakelijk)

  Met de Stimuleringslening Duurzaamheid (zakelijk) financiert u maatregelen waarmee uw bedrijf, vereniging of stichting flink bespaart op de energiekosten. Én u helpt mee aan een duurzame toekomst. De Stimuleringslening van gemeente Hoeksche Waard maakt het financieel aantrekkelijk om te investeren in energiebesparende maatregelen. U kunt de lening aanvragen als u als ondernemer, vereniging, stichting of VVE in de Hoeksche Waard…

 • NK Tegelwippen 2024

  Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee gaan voor derde keer de vriendschappelijke strijd aan Van 21 maart tot en met 31 oktober doet de Hoeksche Waard mee aan het NK Tegelwippen. Inwoners, maatschappelijke organisaties zoals scholen, ondernemers en de gemeente zelf strijden voor de derde keer tegen buurgemeente Goeree-Overflakkee. De tussenstand van deze vriendschappelijke wedstrijd na 2 jaar meedoen, is 1-1. Wie…

 • Vlaggenmast

  Wilt u een vlaggenmast op uw perceel plaatsen? Dan heeft u geen vergunning nodig zolang u maar één mast op uw perceel plaatst die niet hoger is dan 6 meter. Wilt u meer masten of een hogere mast plaatsen? Dan heeft u wel een vergunning voor het bouwen nodig. Vraagt u deze dan aan via het Omgevingsloket. Controleer of u…

 • Zwerfdieren of dode dieren

  Ziet u dode dieren langs de weg of in het water? Dan meldt u dit bij de gemeente (binnen de bebouwde kom) of bij het waterschap (buiten de bebouwde kom). De kadavers worden dan weggehaald. Uw dode huisdier hoeft u niet te melden.

 • Digitale zienswijze

  De digitale weg voor het indienen van zienswijzen in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is vanaf 1 november 2022 opengesteld. Inwoners die een zienswijze over een ontwerpbesluit willen indienen, kunnen dit vanaf 1 november ook via de digitale weg doen. Bij een ontwerpbesluit moet worden gedacht aan een ontwerpbestemmingsplan of een ontwerp-omgevingsvergunning. Wilt u digitaal een zienswijze indienen?…

 • WOZ-waarde

  Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de ‘waardering onroerende zaken (WOZ)’ genoemd. Wij gebruiken deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

 • Teruggave rioolheffing 2021

  De gemeente heeft in de afgelopen jaren een groot bedrag gespaard voor het betalen van de rioleringskosten. Huishoudens en bedrijven in de Hoeksche Waard die over 2021 een rioolheffingsaanslag moeten betalen, ontvangen daarom dit jaar een deel van de rioolheffing terug. SVHW, die ook de heffingsaanslagen regelt, zorgt voor de teruggave van het geld. Wie komt in aanmerking voor teruggave?…

 • Bouwregels en vergunning

  Als u wilt bouwen gelden er verschillende regels. Het belangrijkste is om te controleren of u een vergunning nodig heeft. Deze vergunning heet ‘omgevingsvergunning’. Vanwege de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn enkele zaken veranderd. Via de stappen die u in het Omgevingsloket doorloopt bij het controleren of u een vergunning nodig heeft, komt u dat…