Zoekresultaat 271 - 278 van 278 resultaten

 • RegelRecht regeling

  Als uw gezinsinkomen lager is dan 130% van het minimum, kunt u gebruik maken van een RegelRecht regeling. Hiermee krijgt u korting bij bepaalde winkels. En op activiteiten zoals zwemmen en theaterbezoek. Heeft u een traject schuldhulpverlening bij gemeente Apeldoorn? Kijk dan hieronder hoe u deze regeling kunt aanvragen

 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een bewijs dat u bent ingeschreven in de gemeente Apeldoorn. U vraagt het hier makkelijk aan!

 • Bomen kappen

  De gemeente wil belangrijke bomen en boomrijke straten en wijken zoveel mogelijk behouden. Daarom is soms een vergunning om te mogen kappen nodig. Ook dode bomen kappen en stevig snoeien vallen hier onder.

 • Gemeentegarantie

  Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor gemeentegarantie.

 • Akte inleveren en laten registreren

  Wanneer een gebeurtenis in het buitenland heeft plaatsgevonden waar een akte van is gemaakt, dan kunt u deze laten registeren in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP). De akten moeten vaak eerst vertaald of gelegaliseerd worden.

 • Afschrift akte burgerlijke stand

  Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden? Dan kunt u een afschrift van een akte aanvragen. Dit doet u in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente maakt een huisaansluiting vanaf het hoofdriool tot 0,5 meter over uw erfgrens. Het is uw verantwoordelijkheid uw riolering aan te sluiten op de huisaansluiting. Gemeente Apeldoorn zamelt water in en transporteert afval- en hemelwater op het gemeentelijk grondgebied. De gemeente zorgt voor aanleg, onderhoud en beheer van het hoofdrioolstelsel (inclusief gemalen, pompen enzovoort).

 • Kennisgeving incidentele festiviteit

  Als u in uw café, sportaccommodatie, buurthuis etc. een festiviteit wilt houden en u een ontheffing wilt van de geluidsvoorschriften die zijn opgenomen in het Omgevingsplan, dan moet u dit melden. Dat heet officieel een kennisgeving doen.