Zoekresultaat 21 - 30 van 46 resultaten

 • Afvalwater lozen op de riolering

  Als een bedrijf afvalwater wil lozen op het rioleringsstelsel, heb je soms een omgevingsvergunning nodig. Je vraagt de vergunning aan bij het Omgevingsloket.

 • Vuur stoken in de openlucht

  Je mag zonder toestemming geen vuur stoken in de openlucht. Je kunt hiervoor een ontheffing aanvragen. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden. Ook geldt het niet voor de vuurplaats bij scouting de Trijsberg aan de Oranje Nassaulaan en voor de stookplaats van het Amfitheater van de Zandkreek aan de Koeweg. Voorwaarde voor vuur stoken is wel dat dit geen gevaar mag opleveren voor de omgeving. Ook mag er geen sprake zijn van fase 2 (extra alert) bij natuurbrandgevaar. Kijk voor meer informatie hierover op www.natuurbrandrisico.nl. In bijvoorbeeld bossen en natuurgebieden kan een rookverbod gelden. Ga je vuur stoken bij de stookplaats van het Amfitheater van de Zandkreek? Neem dan contact op met het verhuurkantoor van de Zandkreek via telefoonnummer (038) 423 95 19.

 • Uitrit, melding

   

 • Monument aanwijzen

  Wij bekijken of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente. Bijvoorbeeld door de schoonheid van het gebouw of terrein. Of door de wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde. Plaatsen wij het gebouw of terrein op de gemeentelijke monumentenlijst? Dan gelden er strengere regels. Je kunt een monument bijvoorbeeld alleen verbouwen of slopen als je hiervoor een omgevingsvergunning hebt gekregen. Afspraak maken

 • Collecteren

  Als je een collecte of een inzamelactie wilt houden heb je een vergunning nodig. Deze collectevergunning vraag je bij ons aan met eHerkenning of DigiD.

 • Seksbedrijf exploitatievergunning

  Een seksbedrijf is bijvoorbeeld een: bordeel escortbedrijf parenclub erotische massagesalon Wil je een seksbedrijf starten of overnemen? Dan heb je een exploitatievergunning seksbedrijven nodig. Als er in het seksbedrijf alcohol wordt geschonken, heb je ook een horecavergunning nodig. Stop je met je bedrijf, of neemt iemand jouw bedrijf over? Dan moet je een melding doen bij de gemeente. Degene die jouw bedrijf overneemt, moet een nieuwe vergunning aanvragen.

 • Aangifte doen van overlijden

  Is een dierbare van je overleden? Of iemand anders, wiens overlijden je wilt aangeven? Meestal doet de uitvaartondernemer dan aangifte van overlijden. Je kunt ook zelf aangifte doen. Dit moet bij de gemeente waar je dierbare overleden is. Neem de verklaring van overlijden mee bij de aangifte. Deze krijg je van de arts die het overlijden heeft vastgesteld.

 • Incidentele festiviteit organiseren

  Organiseer je een evenement en wil je graag ontheffing van de geldende geluidsnormen? Een kennisgeving van een incidentele festiviteit kan zo’n ontheffing bieden. Je kunt dit online doen met eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw moet je een aantal maatregelen nemen om dat gebouw brandveilig te gebruiken. Via het Omgevingsloket kun je hier een melding voor doen.

 • Uitstel van begraven of cremeren

  Begraven of cremeren gebeurt niet eerder dan 36 uur na het overlijden, en uiterlijk op de zesde dag erna. De burgemeester van de gemeente waar de overledene is, mag onder bepaalde voorwaarden een andere termijn bepalen.