Zoekresultaat 21 - 24 van 24 resultaten

 • Beroepschrift indienen

  De gemeente beslist over je bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over je bezwaar, dan kun je in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie je in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure ben je niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Ook kunt je iemand machtigen om namens jou in beroep te gaan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet je de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging stuur je mee met het beroepschrift. Vaak krijg je een uitnodiging voor een rechtszitting. Daar kun je jouw bezwaarschrift mondeling toelichten. Je mag dit door je advocaat of gemachtigde laten doen. Je mag het beroepschrift in een andere taal schrijven. Voor een goede afhandeling door de rechtbank kan een vertaling noodzakelijk zijn. Je moet zelf zorgen voor deze vertaling.

 • Klacht indienen

  Ben je ontevreden over hoe je bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kun je een klacht indienen. Dit doe je bij het college van burgemeester en wethouders. Het college kan je vragen om meer uitleg. Je legt dan uit waarom je te maken kreeg met de gemeente. Ook geef je precies aan wat er is gebeurd.

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een demonstratie of betoging organiseren. Het is wel verplicht dit op tijd bij ons te melden. Je kunt online een demonstratie of betoging melden met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Het is niet toegestaan alcoholische dranken te verkopen buiten een horecabedrijf om. Voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, kun je ontheffing aanvragen.