Zoekresultaat 21 - 30 van 94 resultaten

 • Omgevingsvergunning

  Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via het omgevingsloket. U kunt hier ook controleren of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

 • Gemeentelijke onderscheidingen

  Vught heeft een aantal gemeentelijke onderscheidingen. Zij zijn bedoeld voor mensen of instellingen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Vughtse gemeenschap. Iedereen die een gemeentelijke onderscheiding krijgt, wordt vermeld in het 'Ereboek van de gemeente Vught'.

 • Bestemmingsplan 'Kom Helvoirt'

  Er wordt een nieuw bestemmingplan voorbereid voor de kom van Helvoirt. Het bestemmingsplan voor de kom van Helvoirt is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl.

 • Het plaatsen van (sandwich)borden

  Wilt u een (sandwich)bord plaatsen om een evenement te promoten of een gebeurtenis onder de aandacht te brengen? U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Wel meldt u het minimaal drie weken van te voren bij de gemeente.

 • Ondermijning

  Wat is ondermijning? Ondermijning is een verzamelnaam van manieren waarop criminelen misbruik van de maatschappij maken om criminele activiteiten uit te voeren. Het gaat om verschillende vormen van criminaliteit, zoals drugs, (handel in) illegaal vuurwerk, mensenhandel, (vastgoed) fraude, wapenhandel, milieucriminaliteit of het witwassen van geld. Deze criminele activiteiten zijn meestal niet direct zichtbaar maar hebben veel invloed op de veiligheid en leefbaarheid in wijken.

 • Meer vergunningen

  In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staat voor welke zaken u een vergunning moet aanvragen.

 • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed adviseert het college over wijzigingen aan (rijks)monumenten en beoordeelt de kwaliteit van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • Grond Pachten

  De gemeente Vught geeft per 2025 één kavel landbouwgrond uit in Helvoirt en één in de Gement. Het is niet meer mogelijk om in te schrijven.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan bezwaar maken. Hebt u dat gedaan? En bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan.

 • Voorbeoordeling

  Met een voorbeoordeling kijkt de gemeente of uw bouwplan wel haalbaar en uitvoerbaar is. U toetst zo het plan voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.