Zoekresultaat 21 - 27 van 27 resultaten

 • Asbest verwijderen

  Is uw woning voor 1994 gebouwd? Dan kunt u nog asbest aantreffen. Er zijn strenge regels voor het verwijderen van asbest. E u heeft toestemming nodig.

 • Nachtontheffing, horecabedrijven

  Eigenaren van een horecabedrijf kunnen een ontheffing krijgen voor de openings- en sluitingstijden van hun bedrijf. U mag dan langer open blijven (tot uiterlijk 6.00 uur). Dit kan alleen op bepaalde locaties in de stad en onder bepaalde voorwaarden.

 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

  Als uw bedrijf werkzaamheden gaat uitvoeren die het milieu kunnen beïnvloeden moet u dit vooraf melden bij de Regional Uitvoeringsdienst (RUD). In sommige gevallen heeft u ook een eenvoudige omgevingsvergunning nodig zonder voorschriften: de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). De activiteiten van uw bedrijf mogen het milieu dan niet ernstig belasten.

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  De gemeentelijke belastingen betaalt u aan de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Bij automatische incasso geeft u de BsGW toestemming om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven.

 • Optocht organiseren

  Als u een optocht wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Het is belangrijk dat u de overlast beperkt en het verkeer zo min mogelijk hindert.

 • Bodemonderzoek

  Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

 • Afvalwater lozen op riolering, vergunning

  Afvalwater kan op verschillende manieren afgevoerd worden. Bijvoorbeeld op het riool of direct in het open water. Afwalwater lozen op een riool heet indirecte lozing. Het maakt niet uit of het een vuilwater- of een schoonwaterriool is. De indirecte lozingen vallen onder de Wet milieubeheer.