Zoekresultaat 21 - 30 van 30 resultaten

 • NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker

  Met een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker op uw brievenbus ontvangt u geen ongeadresseerde post meer. Ongeadresseerde post is post waar uw naam niet op staat, bijvoorbeeld reclamefolders en huis-aan-huisbladen. Er zijn 2 soorten stickers: NEE-NEE-sticker: u krijgt geen reclamefolders en geen huis-aan-huisbladen in uw brievenbus. NEE-JA-sticker: u krijgt geen reclamefolders in uw brievenbus, maar wel huis-aan-huisbladen. U kunt een (gratis) sticker ophalen bij het Publiekscentrum tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. Klacht over ongeadresseerde reclame Ontvangt u toch ongeadresseerd reclamedrukwerk, ondanks een sticker op uw brievenbus? Dan kunt u een klacht indienen bij de adverteerder of de verspreider. Zij moeten de klacht onderzoeken en binnen 4 weken beantwoorden. Handelen zij uw klacht niet op tijd of naar tevredenheid af? Dan kunt u binnen 4 weken een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code.

 • Vuur stoken

  U mag geen vuur stoken of vuur aanleggen in de openlucht. Wilt u een paasvuur organiseren of snoeihout verbranden? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen. U hoeft geen ontheffing aan te vragen als u Vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven of terrashaarden. Vuur stookt om te koken, bakken of braden (zoals bij een barbecue). De activiteiten mogen geen brandgevaar voor de omgeving opleveren en er mogen geen afvalstoffen worden verbrand. Ook mag er geen sprake zijn van fase 2 bij natuurbrandgevaar. Kijk voor meer informatie hierover op www.natuurbrandrisico.nl. Wat zijn de voorwaarden voor een ontheffing? Aan de ontheffing is wel een aantal specifieke voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur. Voor het verbranden van snoeihout wordt alleen ontheffing verleend in de periode van 1 februari tot en met 31 maart. Lees de voorschriften (pdf, 283KB) voor het verbranden van snoeihout. Een ontheffing aanvragen  Kan met het volgende formulier: Ontheffing aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u uw verzoek liever schriftelijk indienen? Download dan 1 van de volgende formulieren: Ontheffing stoken van een paasvuur aanvragen (pdf, 54Kb) Ontheffing stoken van snoeihout aanvragen (pdf, 68,9Kb) Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag? Voor het organiseren van een paasvuur: De adres- of locatiegegevens. De naam van de eigenaar van het adres / de locatie. Een akkoord van de eigenaar. Voor het verbranden van snoeihout: De adres- of locatiegegevens. De aard van het snoeimateriaal. De hoeveel snoeimateriaal (m3). Wat doen wij met uw aanvraag? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. U ontvangt een schriftelijke beslissing op uw verzoek. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

 • Groenstroken en restgronden kopen

  Wij verkopen soms grond: overhoeken (gronden kleiner dan 150 vierkante meter) restgronden (gronden groter dan 150 vierkante meter) De voorwaarden voor de verkoop van gemeentegrond staan beschreven in de notitie Grondzaken 2017 (pdf, 486Kb). Welke overhoek komt in aanmerking voor verkoop? Een stuk grond in de openbare ruimte dat grenst aan de grond die eigendom is van de aanvrager (particulier); vanwege haar karakter en ligging niet belangrijk is voor de indeling van de openbare ruimte; geen duidelijke openbare functie (meer) vervult. Wilt u een overhoek kopen? Doe dan een aanvraag met het volgende formulier. Gemeentegrond kopen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Restgronden Wilt u meer weten over de (verkoop van) restgronden? Neem dan contact met ons op.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit heet een eerste inschrijving. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. Wat zijn de voorwaarden? Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven. U moet over de juiste documenten beschikken om in Nederland te mogen wonen. Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven. Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat laat de echtheid van een document zien. Wilt u zich inschrijven? Maak dan een afspraak. Afspraak maken Wat moet u meenemen? Een geldig identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt. Een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand. Een akte van geboorte als u geboren bent in het buitenland. Bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND. Als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht. Eventueel de volgende akten: een huwelijks- of een echtscheidingsakte; een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden); geboorteakten van de kinderen. Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

 • Adopteren van groen

  Wilt u meehelpen aan het onderhouden van het groen in uw eigen omgeving? Dan kunt u het groen in uw buurt adopteren! Ze zeggen weleens: ‘Het gras is groener aan de overkant’. En misschien ervaart u dat ook, als u kijkt naar het groen in uw omgeving. Maar daar kunt u nu zelf verandering in brengen! De gemeente Heerde biedt haar inwoners namelijk de mogelijkheid om het groen in de omgeving te adopteren. U kunt op deze manier zelf, of samen met uw buren, de omgeving mooi en netjes houden. En bent u van mening dat de buurt wel wat meer kleur kan gebruiken? Of heeft u nieuwe ideeën voor de inrichting van het groen? Dan kunt u hierover meepraten met de gemeente. Niet voor alle groenstroken is adoptie mogelijk, maar voor veel wel. Mogelijk dus ook voor het groen bij u in de buurt.

 • Grof huishoudelijk afval

  Grof huishoudelijk afval (grofvuil) is al het huishoudelijk afval dat niet in de restcontainer past of hoort. Op de website van ROVA leest u welke materialen en grondstoffen dat zijn.  U kunt uw grof huishoudelijk afval brengen naar Lagemaat, Zwarteweg 1, 8181 PD Heerde. Lagemaat afvalinzameling U kunt uw grof huishoudelijk afval tegen betaling ook laten ophalen door ROVA. Kijk voor meer informatie op de website van ROVA. Grof tuinafval Kunt u iedere zaterdag kosteloos brengen bij Lagemaat. Tussen 08.00 uur en 12.00 uur. U moet zich kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Heerde.

 • Briefadres

  Als u geen woonadres heeft kunt u bij ons een briefadres aanvragen. Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling. Met een briefadres bent u zonder woonadres toch bereikbaar voor de overheid.  Wat zijn de voorwaarden? De belangrijkste voorwaarden voor een briefadres zijn: U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u: (tijdelijk) geen woning heeft; schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk; in een gevangenis of psychiatrische inrichting verblijft; bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is. Het briefadres is in Nederland. Het briefadres is geen postbus. U heeft toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar. Wat zijn de kosten? Een briefadres aanvragen is gratis. Wilt u een briefadres aanvragen? Maak dan online een afspraak.  Afspraak maken Wat moet u meenemen bij uw aanvraag? Een schriftelijke uitleg, waarin u vertelt waarom u een briefadres nodig heeft. Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres. Een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner/eigenaar. Een geldig identiteitsbewijs van uzelf.

 • Uitstel van betaling en betalingsregeling

  Als u de gemeentebelasting niet op tijd kunt betalen, kunt u vragen of u de belasting in termijnen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

 • Andere achternaam gebruiken

  Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Deze is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Deze naam wordt ook wel uw geslachtsnaam of geboortenaam genoemd. Bij vrouwen heet deze naam ook wel de meisjesnaam. Deze naam verandert niet als u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt bij de gemeente aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken wilt worden. Dat doet u met een verzoek aanduiding naamgebruik. De gemeente verandert dan uw aanschrijfnaam, maar niet uw geboortenaam. De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft in uw officiële papieren staan (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs). Stel: u heet J. de Wit en uw partner heet P. Jansen. Dan kunt u kiezen uit 4 namen waarmee u wordt aangeschreven: J. Jansen J. de Wit J. de Wit-Jansen J. Jansen-de Wit

 • Zienswijze indienen

  U kunt uw mening geven over ontwerpbesluiten en -plannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. Deze mening heet een zienswijze.  Wij laten op www.officielebekendmakingen.nl en in huis-aan-huisblad De Schaapskooi weten dat er nieuwe ontwerpbesluiten of -plannen zijn. U kunt dan ook lezen wanneer en hoe u een zienswijze kunt indienen.