Zoekresultaat 21 - 30 van 98 resultaten

 • Weer gaan werken

  De gemeente en het UWV kunnen op verschillende manieren helpen bij het vinden van werk of het vergroten van de werkkansen.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Voor bepaalde gebouwen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Er worden dan indien nodig extra eisen aan brandveiligheid gesteld.

 • Gladheid bestrijden Schiermonnikoog

  De gemeente moet gladheid op wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. Inwoners kunnen zelf hun eigen stoep ijsvrij houden.

 • Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

  Als iemand door ziekte, beperking of ouderdom beperkt is, kan de gemeente helpen. Op welke manier dat is, hangt af van de persoonlijke situatie.

 • Vervoer naar en op Schiermonnikoog

  Het vervoer naar en op Schiermonnikoog is beperkt omdat het een eiland is en omdat we de natuurlijke en cultuurhistorische waarden willen beschermen.

 • Melding woon- en leefomgeving

  Schade of vernieling aan woon- en leefomgeving kan gemeld worden bij de gemeente.

 • Straatartiest optreden

  Voor straatoptredens is soms een ontheffing nodig. Dit moet van tevoren worden aangevraagd.

 • Hulp bij een arbeidsbeperking

  Bij een arbeidsbeperking kan extra begeleiding of aanpassingen aangevraagd worden. Dit heet 'beschut werk'.

 • Schoolkosten, bijdrage

  Scholieren tussen de 18 en 30 jaar kunnen in sommige gevallen een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen van DUO.

 • Opvang (Wmo)

  Bij huiselijk geweld of andere problemen in de thuissituatie kan opvang worden aangevraagd. Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de opvang.