Zoekresultaat 21 - 30 van 30 resultaten

 • Adviesraad Sociaal domein

  Adviesraad cliënten- en inwonersparticipatie De adviesraad cliënten- en inwonersparticipatie van de gemeenten Rheden en Rozendaal – ook wel de adviesraad sociaal domein genoemd – wordt gevormd door een onafhankelijke groep inwoners die de gemeenten Rheden en Rozendaal adviseren over hun sociale beleid en de uitvoering ervan. Gemeenten hebben wettelijke taken die voortkomen uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet…

 • Bezwaar en beroep

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet vervangt circa 26 wetten en 135 landelijke regelingen. Dit heeft ook gevolgen voor het bestemmingsplan. Hoe werkte het tot nu? Wat er allemaal in een bestemmingsplan moet staan werd vóór 1 januari 2024 geregeld in de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan regelt waar er gewoond mag worden, welke…

 • Welzijnssubsidie

  Activiteiten uitgevoerd door organisaties op gebied van bijvoorbeeld sport, kunst en cultuur, toerisme en recreatie kunnen in aanmerking komen voor subsidie. U kunt hierbij denken aan activiteiten voor ouderen, kinderen en jongeren, vrijwilligers en mantelzorgers. De activiteiten moeten in ieder geval voldoen aan een of meer van de volgende criteria: Ze zijn in het belang van de gemeente Rozendaal en…

 • Afvalcontainers

  Een afvalcontainer is een door de gemeente verstrekt hulpmiddel waarin huisvuil verzameld kan worden. Huishoudelijk afval wordt niet in vuilniszakken opgehaald, maar met behulp van een 140 liter of een 240 liter container (kleur grijs). GFT-afval wordt opgehaald in een 140 liter of een 240 liter container (kleur groen). Deze hulpmiddelen worden de eerste keer gratis verstrekt en behoren vervolgens…

 • Inzameling luiers en incontinentiematerialen

  Op de hoek van De Genestetlaan/Rosendaalselaan staat een container voor de inzameling van luiers en incontinentiematerialen. Deze container is vrij toegankelijk en dus altijd bereikbaar.

 • WhatsApp project veiligheid voor Rozendaal

  In diverse gemeenten zijn WhatsApp-projecten voor buurtbewoners opgezet om elkaar te informeren over verdachte situaties teneinde de veiligheid in de buurt te verbeteren. Ook in Rozendaal is een dergelijk project opgezet. Bewust is gekozen voor WhatsApp, vanwege het gebruiksgemak en omdat de meesten van u al goed bekend zijn met deze wijze van communiceren. Als gemeente juichen wij dit burgerinitiatief…

 • Afkoppeling hemelwater

  In de meeste gevallen komt het regenwater wat in- en rondom ons huis valt terecht in ons riool. Steeds vaker kiest men voor het afkoppelen van regenwater waardoor het water op eigen terrein wordt benut. In de brochure afkoppeling hemelwater vindt u hierover meer informatie.

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap regelen

  Van harte gefeliciteerd met uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. Voor de invulling van uw dag heeft u veel zaken te regelen. Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap regelt u in de gemeente waar u wilt gaan trouwen of uw geregistreerd partnerschap wilt laten registreren.

 • Als de sirene gaat....

  Wat moet je doen als de sirene afgaat voor een noodsituatie? Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en luister naar de rampenzender! Ga naar binnen Binnen loop je zo min mogelijk gevaar. Dat geldt voor iedereen. Als je buiten bent, werkt of winkelt, ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Bijvoorbeeld bij een bedrijf, kantoor, winkel of huis. Kinderen…