Zoekresultaat 21 - 26 van 26 resultaten

 • Handhavingsverzoek

  Heeft u een klacht over een aanbesteding, stuur dan een mail naar aanbestedingsklacht@wshd.nl. Wij zorgen voor een snelle en zorgvuldige afhandeling.

 • Melding activiteiten

  Het is belangrijk om activiteiten in of om het water te melden bij het waterschap. Dit kan namelijk invloed hebben op de hoeveelheid water en de waterkwaliteit.

 • Nadeelcompensatie

  Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

 • Bezwaar maken tegen belastingaanslag

  Als je het niet eens bent met de aanslag voor de waterschapsbelasting, dan kun je bezwaar maken.

 • Verkeersontheffingen

  Wilt een weg van het waterschap tijdelijk geheel of gedeeltelijk afsluiten? Of op een weg rijden met een voertuig dat zwaarder is dan toegestaan? Dan heeft u ontheffing van het waterschap nodig.

 • Zuiveringsheffing

  De zuiveringsheffing voor woonruimten wordt voor het gebruik van een woonruimte door de leden van een huishouden per zelfstandige woonruimte opgelegd. De aanslag wordt opgelegd aan één lid van het huishouden.