Zoekresultaat 21 - 30 van 37 resultaten

 • Leerlingenvervoer

  Voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke, psychische en/of verstandelijke handicap is er leerlingenvervoer. Bekijk alle voorwaarden op deze pagina en regel het online.

 • Omgevingsvergunning, milieu

  Als u een bedrijf of organisatie wilt beginnen of veranderen Er zijn verschillende milieuregels waar u zich aan moet houden Controleer via het Omgevingsloket online of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen

 • Sociale huurwoningen

  Als u op zoek bent naar een sociale huurwoning dan kunt u zich inschrijven als woningzoekende Dit kan bij Huren in Holland Rijnland Bij hen vindt u ook informatie over wooncorporaties in de regio Helpt u graag mensen om uw heen? En heeft u ruimte over in juw huis en hart? Misschien is Kamers met Aandacht dan iets.

 • Koninklijke onderscheiding

  Voor mensen die zich op een bijzondere wijze inzetten of ingezet hebben voor de samenleving.

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  U wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. De eerste stap op weg naar zo’n verbintenis is: de melding (vroeger: in ondertrouw gaan) De melding wordt gedaan in de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt registreren. U moet beiden het meldingsformulier volledig invullen, en alle bijbehorende documenten (zie hieronder) moeten worden meegenomen. Als dit allemaal in orde is, maakt u een afspraak met team Burgerzaken. U kunt ook een afspraak maken als u meer informatie wilt over wat u moet regelen. Tijdens de afspraak voor de melding (maar later mag ook) kunt u een datum voor uw huwelijk/geregistreerd partnerschap inplannen bij de gemeente. U kunt samen naar deze afspraak komen, of één van beiden. Een melding moet tenminste 14 dagen, en kan maximaal een jaar voor de datum van het huwelijk/geregistreerd partnerschap worden gedaan. Na een jaar vervalt de melding. De kosten voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap moeten worden betaald bij de afspraak voor de melding.   De melding Bij de afspraak voor de melding moet u de volgende documenten meenemen: Kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart/rijbewijs) van u en uw partner Kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle getuigen (er moeten minimaal 2, en maximaal 4 meerderjarige getuigen aanwezig zijn bij het huwelijk/geregistreerd partnerschap) U kunt een aantal keuzes aangeven bij de melding: U kunt kiezen en uw voorkeur opgeven voor een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand die in onze gemeente huwelijken en geregistreerd partnerschappen sluit of een verzoek doen voor een eigen trouwambtenaar.  U kunt een trouwlocatie kiezen. U kunt een vaste trouwlocatie kiezen of een verzoek doen voor een eigen trouwlocatie. U kunt een “trouwboekje” kiezen. Een trouwboekje is niet verplicht bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap. Als u moet bewijzen dat u gehuwd/geregistreerd partner bent heeft u een kopie van de akte nodig.   Let op: de aanvraag van een “eigen trouwambtenaar” of “eigen trouwlocatie” moet minimaal 3 maanden voor de datum van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap bij ons binnen zijn.    Tijdstippen huwelijk/geregistreerd partnerschap Een huwelijk/geregistreerd partnerschap met uitgebreide ceremonie (een persoonlijke toespraak van de trouwambtenaar) is mogelijk op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Op maandagochtend om 9.00 uur en 9.30 uur is het mogelijk om uw huwelijk/geregistreerd partnerschap kosteloos te laten sluiten in het gemeentehuis.Voorwaarden hiervoor zijn: Tenminste één van de partners moet in onze gemeente staan ingeschreven. Er mogen maximaal 6 personen aanwezig zijn. Dit is inclusief het bruidspaar/partners en de getuigen. Het is een korte ceremonie (ongeveer 10 minuten) en er wordt geen toespraak gehouden. U kunt geen voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar of een eigen trouwambtenaar laten benoemen. De trouwambtenaar neemt vooraf geen contact met u op. Er wordt geen muziek afgespeeld.   Naamgebruik Als u getrouwd bent/geregistreerd partner bent, kunt u ervoor kiezen (ook) met de achternaam van uw partner aangeschreven te worden door overheidsorganisaties. Dit heet naamgebruik en dit kunt u aanvragen in uw woongemeente. Uw achternaam verandert hierdoor niet. Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. U kunt dit met een (huwelijks) ceremonie  doen, of u kunt uw geregistreerd partnerschap aan de balie administratief laten omzetten. U heeft bij de omzetting geen getuigen nodig. Bel voor meer informatie/het maken van een afspraak met team Burgerzaken, tel. 14 0252. Trouwen in het buitenland Als u in het buitenland wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt sluiten moet u nagaan of dit mag volgens de rechten van dat land. U kunt dat navragen bij de buitenlandse instantie waar u wilt trouwen. Zij weten ook welke documenten u nodig heeft.

 • Bezwaar maken besluit gemeente

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Maak bezwaar binnen zes weken na de datum waarop het besluit bekend gemaakt is Dien het bezwaar schriftelijk of via het digitale formulier in (via DigiD) Het is niet mogelijk om uw bezwaar via de mail in te dienen 

 • Asbest verwijderen

  Het verwijderen van asbest is aan regels gebonden. Wanneer u als particulier of bedrijf van plan bent om asbest te verwijderen, moet u dit melden. Dit geldt voor particulieren en voor bedrijven. Het melden doet u door het indienen van een sloopmelding via het online Omgevingsloket.nl.  Als u schriftelijk toestemming heeft ontvangen op uw sloopmelding mag u beginnen met het verwijderen van de asbest. Minimaal 2 werkdagen voor de start van de werkzaamheden meldt u dit bij de gemeente. Klein asbesthoudend afval inleveren Bij Meerlanden kunt u speciale plastic zakken kopen a € 3,35 per zak. Hierin mag u per keer 1 kuub gratis aanleveren met een maximum van 2 kuub per jaar.

 • Reizen met kinderen

  Reist u met kinderen naar het buitenland? Dit kan problemen opleveren bij de paspoortcontrole. U heeft bewijs nodig dat u met de kinderen mag reizen, in de volgende gevallen: Het zijn uw kinderen, maar zij hebben een andere achternaam dan u heeft U heeft niet het gezag over uw kinderen Het zijn niet uw kinderen   Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over reizen met kinderen, documenten die u hierbij nodig heeft en een toestemmingsformulier.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Per 1 januari 2024 vervangt de Omgevingswet de “Wet Algemene bepalingen omgevingswet” (Wabo). De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. Onder de nieuwe Omgevingswet: Is er 1 loket waar inwoners een vergunning kunnen aanvragen. Dit is het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Kan de overheid sneller beslissen over vergunningaanvragen voor een plan. Bij korte procedures kan er binnen 8 weken een beslissing worden genomen. Soms duurt dat langer en komt er een verlenging. Maken gemeenten 1 omgevingsplan voor hun gebied. De verschillende bestemmingsplannen gaan op in het omgevingsplan.’

 • Afval, kleding en textiel

  3 manieren: aanbieden in gesloten zak, kringloopwinkel of milieustraat Sinds 1 april haalt Meerlanden 6 keer per jaar huis-aan-huis textiel en gebruikte kleding op (in plaats van 4 keer per jaar) bij hoogbouw en laagbouw. Voor het ophalen van textiel ontvang je voorafgaand steeds een speciale plastic zak van Meerlanden om het textiel in te doen. De zak zet je buiten op de dag dat textiel wordt opgehaald (staat ook op de zak vermeld die je ontvangt) Er kan alleen nog maar ingeleverd worden met de speciale plastic zakken. Er is geen specifieke aanbiedplaats voor deze zakken.  Bij textiel bedoelen we niet alleen kleding, maar ook handdoeken, dekens, lakens, knuffelberen, gordijnen, petten, schoenen en tassen. En we zamelen niet alleen onbeschadigd textiel in, maar juist ook de gescheurde theedoek, de kapotte spijkerbroek, die ene schoen en de knuffelbeer met maar één oog. Ruim 80% van al het ingezamelde textiel krijgt een tweede leven in binnen- en buitenland. De overige 20% wordt gerecycled tot poetsdoeken, isolatiemateriaal of wordt gebruikt als grondstof voor de productie van dekens en vloerbedekking.