Zoekresultaat 21 - 30 van 84 resultaten

 • Bezwaar indienen

  De gemeente kan een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. U kunt dan bezwaar maken. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij degene die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

 • Jaarlijkse subsidie aanvragen

  Stichtingen, verenigingen en (onderwijs)instellingen in De Ronde Venen kunnen een jaarlijkse subsidie aanvragen voor activiteiten die aan positieve maatschappelijke effecten bijdragen. Het aanvragen van de jaarlijkse subsidie kan tot en met 30 september van het voorafgaande jaar. Vraag een jaarlijkse subsidie aan

 • Kabelgoten

  Kabelgoot aanvragen Inwoners kunnen bij de gemeente een kabelgoot aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, legt de gemeente de kabelgoot aan. Het is niet toegestaan om zelf of zonder aanvraag een kabelgoot aan te leggen.Aanvraag kabelgoot Vraag een kabelgoot aan Een kabelgoot wordt gemaakt met tegels. Hierdoor ontstaat een goot in het trottoir waarin de oplaadkabel kan worden gelegd. De kabelgoot is daarmee een veilige en makkelijke voorziening voor eigenaren van elektrische auto’s die thuis willen opladen maar niet over een eigen oprit beschikken. -->

 • Optreden op straat

  Om als straatartiest op straat te mogen optreden heeft u toestemming nodig. Bijvoorbeeld voor een optreden als muzikant, mimespeler of goochelaar. Ook filmers, straatfotografen en gidsen moeten toestemming aanvragen. Vraag een ontheffing aan voor optreden op straat

 • Nee-Nee sticker of Nee-Ja sticker

  Vraag de gemeente om een antireclamesticker als u geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders, meer wilt ontvangen. Met een NEE/NEE sticker krijgt u geen reclame en huis-aan-huisbladen meer. Met de NEE/JA sticker krijgt u nog wel de huis-aan-huisbladen. U krijgt geen reclamefolders meer.   Vraag een Nee-Nee sticker of Nee-Ja sticker aan

 • Subsidie Samen duurzaam in De Ronde Venen

  Heeft u een duurzaam inwonersinitiatief of bent u een energie coöperatie en wilt u bijdragen aan een klimaatneutrale gemeente in 2050? Dan kunt u via de subsidie Samen duurzaam in De Ronde Venen een aanvraag indienen bij de gemeente. Doe een aanvraag voor subsidie Samen duurzaam in De Ronde Venen

 • Woonruimteverdelingsvergunningen

  Samenvoegingsvergunning Om woningen samen te voegen, heeft u in sommige gevallen een samenvoegingsvergunning nodig. Een samenvoegingsvergunning is alleen nodig voor woningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens van € 808,06. En voor koopwoningen tot het maximale aankoopbedrag om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie te krijgen (€ 405.000,- prijspeil 2023). Binnen een jaar van de samenvoegingsvergunning moet u er gebruik van maken. Kijk voor meer informatie in paragraaf 3.1 van de huisvestingsverordening. Splitsingsvergunning In sommige gevallen moet u een splitsingsvergunning aanvragen om een woning te splitsen. Een splitsingsvergunning is alleen nodig voor huurwoningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens € 808,06. En voor koopwoningen tot het maximale aankoopbedrag om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie te krijgen (€ 405.000,- prijspeil 2023). Binnen een jaar van afgifte van de vergunning moet er gebruik van worden gemaakt. Zie verder de link naar paragraaf 3.2 van de huisvestingsverordening.  Vraag een splitsingsvergunning aan

 • Exploitatievergunning aanvragen

  U heeft een exploitatievergunning nodig als u eten en/of (alcoholische) drank verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden zijn een café, restaurant, snackbar, disco of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig. U mag uw bedrijf niet starten zonder een exploitatievergunning. Als u alcoholische dranken wilt schenken, heeft u ook een Alcoholwetvergunning nodig. Kijk hiervoor bij Alcohol schenken, vergunning aanvragen. Het is niet nodig om een vergunning aan te vragen voor een terras. Verandert er iets? Bijvoorbeeld als u een bedrijf met exploitatievergunning overneemt, verplaatst of beëindigt. Meld het dan binnen 3 dagen bij de gemeente. Dit doet u door opnieuw een vergunning aan te vragen.   Misschien heeft u nog meer vergunningen nodig of moet u melding doen Kunnen er meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig zijn? Kijk dan bij Melding voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gokautomaat plaatsen? Kijk dan bij Gokautomaat plaatsen. Exploitatievergunning aanvragen U vraagt hieronder een Exploitatievergunning aan. Dit kan via DigiD of via eHerkenning. Vraag een exploitatiewetvergunning aan

 • Jaarlijkse subsidie vaststellen

  Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor voortdurende activiteiten aan een instelling wordt verstrekt. Subsidies van meer dan € 5.000,- moet u verantwoorden. U moet hiervoor een verzoek tot vaststelling (verantwoording) indienen. Hoe u de subsidie moet verantwoorden staat in de brief met het besluit op de aanvraag van de subsidie (beschikking) die u hebt ontvangen. Stel een jaarlijkse subsidie vast

 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld: veel energie verbruikt de lucht vervuilt geluidsoverlast veroorzaakt stankoverlast veroorzaakt U heeft geen omgevingsvergunning milieu nodig als uw bedrijf weinig impact heeft op het milieu. Denk aan kantoren, zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen. Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet u daar een melding. Meestal gaat het dan om grotere bedrijven, zoals chemische fabrieken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie. De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze: U vraagt bij de provincie een omgevingsvergunning natuur aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning milieu aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning milieu aan. Daarbij geeft u aan dat u ook een omgevingsvergunning natuur wilt aanvragen. Dit heet een meervoudige aanvraag. Bij een meervoudige aanvraag vraagt de gemeente bij de provincie om een advies over de gevolgen voor de natuur.. De gemeente neemt het advies van de provincie mee in het besluit op uw aanvraag. Geeft de provincie een negatief advies? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af. Bij een omgevingsvergunning milieu geldt meestal de gewone procedure. In een aantal specifieke gevallen geldt de uitgebreide procedure.