Zoekresultaat 21 - 30 van 47 resultaten

 • Identiteitskaart aanvragen of verlengen

  Vanaf 2 augustus 2021 is er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. Vraagt u op of na die datum een nieuwe identiteitskaart aan? Dan krijgt u een kaart met een chip met daarop uw vingerafdrukken. Dit geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder. Lees meer over vingerafdrukken op de identiteitskaart. Met een identiteitskaart kunt u door bijna heel Europa reizen. Een identiteitskaart is ook een legitimatiebewijs. Wilt u een identiteitskaart aanvragen? Het is hiervoor noodzakelijk om een afspraak te maken bij het gemeentehuis. U betaalt meteen bij de aanvraag. Geen spoedaanvragen vanaf 25 tot en met 29 september 2024 Op 30 september 2024 introduceert het RvIG een nieuw model van het paspoort en de identiteitskaart. Tijdens het overgangsmoment naar de nieuwe modellen kunnen vanaf 25 tot en met 29 september geen spoedaanvragen ingediend worden. De reguliere aanvragen kunnen ongehinderd doorgaan. Geldigheid Vanaf 18 jaar is 10 jaar geldig Tot 18 jaar is 5 jaar geldig Nu een afspraak maken bij de gemeente Nu een toestemmingsformulier reisdocument indienen

 • Schade aan schoolgebouw melden

  Heeft uw school schade als gevolg van een onzeker voorval aan het gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair, dan kunt u een aanvraag indienen voor gemeentelijke vergoeding van kosten.  Vraag een vergoeding voor schade aan een schoolgebouw aan Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen en u ontvangt een reactie. Let op: aanvragen kan alleen met uw DigID, zorg dat u dat bij de hand hebt.

 • Paspoort aanvragen of verlengen

  Vraag een paspoort persoonlijk aan bij de gemeente waarin u woont. Maak hiervoor eerst een afspraak bij het gemeentehuis. U betaalt meteen bij de aanvraag. Na 6 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen. U gebruikt een paspoort om te laten zien wie u bent. Met een paspoort kunt u alle landen bezoeken. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig. Kinderen hebben een eigen paspoort nodig om naar het buitenland te reizen. Geen spoedaanvragen vanaf 25 tot en met 29 september 2024 Op 30 september 2024 introduceert het RvIG een nieuw model van het paspoort en de identiteitskaart. Tijdens het overgangsmoment naar de nieuwe modellen kunnen vanaf 25 tot en met 29 september geen spoedaanvragen ingediend worden. De reguliere aanvragen kunnen ongehinderd doorgaan.  Paspoortpiek Verloopt uw paspoort of identiteitskaart in 2024?  Vanaf 2024 verwachten we een stijging in het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten. In 2014 is de geldigheidsduur van deze documenten aangepast van 5 naar 10 jaar (voor mensen van 18 jaar en ouder). Dat zorgde ervoor dat tussen 2019 en 2024 minder nieuwe documenten aangevraagd zijn. Door de stijging in het aantal aanvragen is het belangrijk om op tijd een afspraak te maken. Wilt u een afspraak maken? Klik dan hier.  Lees hier de meest gestelde vragen over de paspoortpiek. Geldigheid Geldigheid paspoort Leeftijd Aantal jaar geldig Vanaf 18 jaar 10 jaar Tot 18 jaar 5 jaar   Reist u alleen met uw kind naar het buitenland? Bijvoorbeeld omdat u alleen het ouderlijk gezag heeft, of omdat de andere ouder niet meereist? Dan heeft u daarvoor een extra document nodig. Inloggen Met uw nieuwe identiteitskaart kunt u inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds.  Nu een afspraak maken bij de gemeente Nu een toestemmingsformulier reisdocument indienen

 • Parkeervergunning aanvragen of wijzigen

  Voor het vergunningengebied van de Molenkade in Vinkeveen geldt dat u woonachtig moet zijn aan de Molenkade of op Plaswijk.  Voor het vergunningengebied van de Dorpszicht in Abcoude geldt dat voor bewoners woonachtig op nummers 1 t/m 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 maximaal twee parkeervergunningen worden verleend en aan de bewoners van Dorpszicht 9, 11, 13, 15 en 17 maximaal 1 parkeervergunning wordt verleend voor de tweede auto. Let op: Bekijk de voorwaarden voordat u de aanvraag start! Bij een afwijzing van de parkeervergunning krijgt u het betaalde bedrag niet terug. Vraag een parkeervergunning aan Vraag een wijziging van een parkeervergunning aan

 • Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering

  Met een bijstandsuitkering mag u 4 weken per jaar van huis. Bijvoorbeeld naar het buitenland voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt uw vakantiedagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw vakantie krijgt u de bijstand doorbetaald.Let op! Bij terugkomst moet u zich persoonlijk melden bij de gemeente. Nu vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering met DigiD

 • Starterslening aanvragen

  U bent een starter als u voor het eerst een woning wilt kopen. Als starter kan de koopsom van uw woning hoger zijn dan het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. U kunt dan geld lenen naast uw hypotheek. Zo vangt u het verschil tussen uw maximale hypotheek bedrag en de koopsom op. Voor de Starterslening staat de rente 15 jaar vast. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Is uw inkomen na die 3 jaar gestegen? Dan moet u gaan aflossen. Gemeente De Ronde Venen heeft een fonds waaruit de leningen worden uitgegeven. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) beheert dit fonds. Er is niet altijd voldoende geld in het fonds voor alle aanvragen. Dan geldt het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. De gemeente stelt enkele voorwaarden aan het verstrekken van de Starterslening en ook SVn hanteert enkele voorwaarden. Vraag een starterslening aan

 • Geluidsapparatuur op straat gebruiken

  Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken. Wilt u muziek of geluid maken op de openbare weg? Vraag dan een ontheffing aan. U krijgt dan ook te horen aan welke voorwaarden u moet voldoen. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en de omgeving.  Vraag een ontheffing voor geluidsoverlast aan

 • Schuldhulpverlening voor zelfstandigen

  Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u schulden? Of gaat u stoppen met uw bedrijf en heeft u schulden? Lees hier wat de mogelijkheden zijn voor schuldhulp van de gemeente.

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel nodig uit de burgerlijke stand. Hiervoor moet u naar de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, omdat u wilt (her)trouwen. Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie. Er zijn verschillende akten waarvan u een afschrift of uittreksel kunt opvragen: Overlijdensakte Geboorteakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Akte van partnerschapsregistratie Akte van beëindiging partnerschap Nu online een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen Ben u advocaat of notaris? Nu online een uittreksel of afschrift burgerlijke stand aanvragen als bedrijf

 • Geslachtswijziging aanvragen

  Op uw geboorteakte staat uw geslacht vermeld. U kunt dit laten wijzigen: van man naar vrouw, of van vrouw naar man. U heeft hiervoor een deskundigenverklaring nodig. Lees meer over de deskundigenverklaring op transgenderinfo.nl. Voelt u zich geen man of vrouw? En wilt u geen M of V maar een X op uw geboorteakte? Dit is nog niet geregeld in de wet. U moet hiervoor naar de rechter. Op de site van transgenderinfo.nl vindt u meer informatie over de procedure. Bij het doorgeven van de geslachtswijziging geeft u meteen door welke voornaam u voortaan wilt gebruiken. Na de wijziging van uw geboorteakte: kunt u nieuwe reisdocumenten en een nieuw rijbewijs aanvragen staat de aanpassing in diverse administraties van de overheid krijgt iedereen op uw persoonslijst bericht van de aanpassing. Dit zijn uw ouders, eventuele (ex-)partner en kinderen. U kunt met de gemeente een termijn afspreken voor het versturen van dit bericht. Staat u in de geboorteakte van uw kind nog genoemd als ‘moeder uit wie het kind is geboren’? En heeft u uw geslacht in uw eigen geboorteakte laten wijzigen? U kunt dan uw vermelding in de geboorteakte van uw kind laten wijzigen in ‘ouder uit wie het kind is geboren’. U kunt uw veranderde geslachtsvermelding ook laten aanpassen in de akte van erkenning van het kind, akte van erkenning van de ongeboren vrucht en akte van ontkenning van het vaderschap of moederschap.