Zoekresultaat 21 - 30 van 38 resultaten

 • Kadastrale informatie

  Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen.

 • Grond kopen, huren of pachten

  De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

 • Hulp bij geldzaken en schulden

  Heeft u moeite met de administratie van uw geldzaken of onvoldoende financieel inzicht? Lukt het u niet meer om uw schulden af te betalen? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen.

 • Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. U kunt hier begeleiding bij krijgen zodat u zelfstandig thuis kunt blijven wonen of ondersteuning bij de dagelijkse persoonlijke verzorging. Dagbesteding is ook een vorm van begeleiding en zorgt voor invulling en structuur in de dag.

 • Tiny house

  Een tiny house is een woning met een maximale oppervlakte van 50 vierkante meter en de bestemming permanente bewoning.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen.

 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  Als u een antenne of schotelantenne wilt plaatsen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of dit voor u geldt.

 • Omgevingsvergunning

  Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een alarminstallatie plaatsen of een boom kappen? Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

 • Uitkering (bijstand) aanvragen

  Heeft u te weinig geld om van te leven? Dat heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Bel dan met WadWijzer van de gemeente Waddinxveen via telefoonnummer 14 0182.