Zoekresultaat 21 - 30 van 45 resultaten

 • IOAZ-uitkering aanvragen

  Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een uitkering voor oudere zelfstandigen die hun zelfstandig beroep moeten stoppen omdat inkomsten onvoldoende zijn. Daarbij moet duidelijk zijn dat er de komende jaren ook geen verbetering te verwachten is. U moet de uitkering aanvragen voordat u stopt. Wanneer komt u in aanmerking? U bent tussen 55 en 65 jaar.Uw…

 • Subsidieregeling Rijksmonumenten

  Voor wie is de subsidieregeling Rijksmonumenten bedoeld?  Deze subsidieregeling is bedoeld voor organisaties die zich bezig houden met in oorspronkelijke staat houden van molens en/of restaureren van de rijksmonumenten in de gemeente De Fryske Marren. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden voor: Onderhoud van (monumentale) molens in gemeente De Fryske Marren: Restauratie van rijksmonumenten met een…

 • Gebruik openbare weg

  De Fryske Marren heeft in totaal meer dan 800 kilometer aan openbare wegen in beheer. Als wegbeheerder heeft de gemeente een zorgplicht voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Daarbij hoort een veilige procedure voor het afsluiten van de openbare weg. Wilt u tijdelijk de openbare weg (geheel of gedeeltelijk) stremmen? Dan vraagt u dit bij ons…

 • Milieuvergunning en milieumelding

  De omgevingsvergunning met toestemming milieu is de voormalige milieuvergunning (of de Hinderwetvergunning). Voor een aantal activiteiten die een grote impact hebben op het milieu vraagt u een omgevingsvergunning met toestemming milieu aan. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan activiteiten van grote chemische bedrijven en grote veehouderijen. De meeste activiteiten vallen tegenwoordig onder algemene milieuregels. Voor deze activiteiten hoeft u geen…

 • Onjuiste persoonsgegevens aanpassen

  De gemeente houdt informatie over haar inwoners bij in de basisadministratie persoonsgegevens (BRP). Het kan zijn dat uw persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboorte- of trouwdatum niet goed vermeld staan. Dan kunt u de gemeente vragen om deze fout te herstellen. Regelen Vraag de gemeente om de fout te herstellen. Neem hiervoor contact met ons op. Met bewijsstukken moet u…

 • Belastingaanslag

  Op uw belastingaanslag staat welke gemeentelijke belastingen u moet betalen. Aanslagbiljet downloaden U kunt uw aanslagbiljet downloaden via Mijn De Fryske Marren, uw persoonlijke pagina binnen onze website. Download mijn aanslagbiljet Ook via MijnOverheid Het is ook mogelijk om uw aanslagbiljet te downloaden via het landelijke MijnOverheid. MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw Persoonlijke gegevens en uw Lopende…

 • Subsidieregeling gemeentelijke monumenten

  Voor wie is de subsidieregeling gemeentelijke monumenten bedoeld? Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van onroerende zaken die als beschermd gemeentelijke monument in categorie I of categorie II is aangewezen. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Er kan een eenmalige subsidie worden verleend in de kosten, welke verband houden met de restauratie van het pand. Hoe hoog is de subsidie? De…

 • Gemeentegrond kopen of huren

  Sommige stukken gemeentegrond kunt u kopen of huren. We noemen dit snippergroen (of overhoek), het gaat om (vaak kleine) stukken grond van de gemeente. Deze stukken grond grenzen aan de grond van bewoners. In bepaalde gevallen wil de gemeente deze grond verkopen of verhuren. Snippergroen kopen of huren Heeft u interesse voor snippergroen, doe dan een aanvraag via het aanvraagformulier…

 • Eigen bijdrage betalen (Wmo)

  In 2020 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Maakt u gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan betaalt u de eigen bijdrage voortaan per maand, in plaats van per 4 weken.    In 2021 is de eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties: U bent getrouwd of heeft…

 • Parkeerverbod

  In De Fryske Marren zijn parkeerverboden aangewezen. U herkent een parkeerverbod aan een rond bord met een rode rand en een rode streep. Wilt u parkeren in een gebied waar een parkeerverbod geldt? Dan heeft u een ontheffing parkeerverbod nodig. Ontheffing op het parkeerverbod aanvragen Wilt u parkeren in een gebied waar een parkeerverbod geldt? Dan heeft u een ontheffing…