Zoekresultaat 21 - 23 van 23 resultaten

  • Zakenpaspoort

    Een zakenpaspoort bevat dubbel aantal pagina’s voor meer stempels. U vraagt dit paspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u een paspoort aan voor uw kind, dan moet uw kind zelf aanwezig zijn. U kunt uw paspoort meestal na 6 werkdagen ophalen.  Voor het aanvragen van een paspoort maakt u eerst een afspraak. Let op: vraag uw paspoort op tijd aan. We verwachten in 2024 meer aanvragen dan normaal. Voor het ophalen maken wij met u een afspraak tijdens de aanvraag. U kunt uw paspoort ook laten bezorgen.

  • Trouwlocaties

    De gemeente heeft 3 gemeentelijke trouwlocaties. Ook zijn er in onze gemeente vaste trouwlocaties waar u kunt trouwen of uw partnerschap kunt laten registreren. U kunt ook zelf een locatie naar eigen keuze (laten) aanwijzen. Trouwt u bij een van de vaste trouwlocaties, reserveert u dan eerst de locatie voordat u de datum van de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie bij de gemeente reserveert. Trouwt u bij een gemeentelijke trouwlocatie, dan reserveert u deze tegelijk met de reservering van het huwelijk of de partnerregistratie. Gemeentelijke trouwlocaties Oude Raadhuis in Alphen aan den Rijn (gesloten van 1 september 2024 tot en met 31 augustus 2025) RaadHuis in Boskoop Trouwkamer in het gemeentehuis Deze trouwlocaties reserveert u via telefoonnummer 14 0172. Vaste trouwlocaties in onze gemeente Aarlanderveen Horeca Hoeve Oosterman TaarTenTuin Alphen aan den Rijn Oude Raadhuis Alphen aan den Rijn (reserveren via 14 0172) Gemeentehuis Alphen aan den Rijn (reserveren via 14 0172) Archeon Avifauna Bij Hen Café 1640 Cools Dance & Events Het Ketelhuys Logde Alphen Oudshoornse kerk Pannenkoekboerderij De Schaapskooi Parkvilla Restaurant 's Molenaarsbrug Theater Castellum The Wet ’n Wild social club Benthuizen Schenkerij "de Boomgaard" Boskoop RaadHuis Boskoop (reserveren via telefoonnummer 14 0172). Er kan tot uiterlijk 6 weken voor de huwelijksdatum telefonisch worden gereserveerd via de afdeling burgerlijke stand. Huwelijken/geregistreerde partnerschappen worden gesloten op donderdag en vrijdag van 10.00 tot uiterlijk 16.00 uur. De locatie heeft de functie dorpshuis gekregen. Op donderdag wordt vanaf 13.00 uur de locatie ook gebruikt voor naschoolse opvang. Dit geeft geluidsoverlast. Er zal gebruik gemaakt moeten worden van 2 liften. Grote elektrische rolstoelen en scootmobiels passen mogelijk niet in de beide liften. De Proeftuin van Holland  Flora Boskoop Het kerkje van Boskoop, telefoonnummer 0172 - 215 190 Skoop Hazerswoude-Dorp Dorpshuis de Juffrouw Grandcafé de Egel Jeu de Boer Polderrecreatie Restaurant ’t Haasje Koudekerk aan den Rijn Brugkerk

  • Privacyverklaring budgetbeheer en schuldhulpverlening

    Inwoners met (problematische) schulden kunnen zich bij de gemeente een schuldhulpverleningstraject aanvragen. Als uit gesprekken blijkt dat het nodig is om budgetbeheer in te zetten, dan is dit mogelijk. Om de schuldhulpverlening mogelijk te maken, gebruiken wij uw persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens van inwoners die zich melden bij Schuldhulpverlening. Welke gegevens worden verwerkt Wij gebruiken persoonsgegevens zoals: naam, adres, geboortedatum en financiële gegevens over inkomen, vermogen en schulden. Vanuit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening registreren wij ook gegevens van uw eventuele partner en/of kinderen. Om schuldhulpverlening te kunnen bieden gebruiken wij de volgende persoonsgegeven: naw-gegevens geboortedatum geslacht burgerservicenummer documentnummer ID-bewijs burgerlijke staat nationaliteit verblijfstitel inschrijfgegevens gemeente contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) gegevens persoonlijke relaties (zoals partner en kinderen) gezinssamenstelling woon- en huurgegevens financiële gegevens (zoals bankafschriften, inkomen, vermogen en overzicht schulden) aangiften inkomstenbelasting Waarom gebruiken wij deze persoonsgegevens De gemeente gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Het belangrijkste doel is om de inwoner te ondersteunen bij het op orde krijgen van geldzaken. Het doel is ook om rust te creëren in de financiële situatie door (een grotere) schuldenlast te voorkomen en (waar nodig) schuldsanering aan te vragen. Daarom worden de persoonsgegevens ook gebruikt voor: het beoordelen van een aanvraag/het voeren van een intakegesprek het begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een geschikte oplossing gericht om schuldhulpverlening mogelijk te maken het behandelen en beoordelen van aanvragen op grond van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) het afgeven van beschikkingen het communiceren met de inwoner het beoordelen, registeren en opslaan van gegevens voor een aanvraag budgetbeheer het opstellen en uitvoeren van een budgetplan bij budgetbeheer: het doen van betalingen voor de inwoner (aan partijen als woningbouwverenigingen, ziektekostenverzekeraars en schuldeisers) bij budgetbeheer: het doen van betalingen aan de inwoner zoals leefgeld het bewaken van het proces en de voortgang rondom budgetbeheer het behandelen van en begeleiden naar schuldsanering vanuit de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) of een dwangakkoord via de rechtbank het monitoren van het proces en de voortgang van de schuldhulpverlening als het nodig is, het inschakelen van hulpverleners het maken van geanonimiseerde managementrapportages voor het verbeteren van diensten en het verbeteren en verantwoorden van ons beleid het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek Reden voor het gebruik van persoonsgegevens Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een reden voor is. Dit noemen we 'grondslag'. Deze grondslag staat in artikel 2 en artikel 3 van de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening. Vanuit de wet moeten wij inwoners uit de gemeente Alphen aan den Rijn met schulden ondersteunen. Ook moeten we voorkomen dat inwoners in (ernstige financiële) problemen raken.  Wie ontvangen de persoonsgegevens Wanneer het nodig is voor de eerder genoemde doelen, delen wij persoonsgegevens met andere partijen. Wij delen alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens. Bij budgetbeheer deelt de gemeente bijvoorbeeld persoonsgegevens met: werkgever uitkeringsinstantie belastingdienst woningcorporaties zorgverzekeraars energieleverancier waternet andere verzekeraars schuldeisers rechtbank (als er sprake is van een aanvraag tot schuldsanering en/of een dwangakkoord) verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij aan u schuldhulpverlening verlenen. Behave als een wet van ons vraagt om uw gegevens voor een andere periode te bewaren De selectielijst van de Archiefwet eist dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren: 5 jaar vanaf het moment dat de schuldhulpverlening aan u is gestopt 5 jaar aIs schuldhulpverlening aan u is geweigerd Meer informatie Als u een vraag heeft over uw persoonsgegevens, dan stuurt u een e-mail naar privacy@alphenaandenrijn.nl Uw eigen persoonsgegevens inzien uw persoonsgegevens laten aanpassen of verwijderen