Zoekresultaat 21 - 30 van 30 resultaten

 • Geboorteaangifte

  U moet binnen 3 dagen na de geboorte van een kind geboorteaangifte doen. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

 • Kind erkennen en naam kiezen

  Als u niet automatisch de wettelijk ouder van een kind bent, kunt u een kind erkennen. U kunt dan ook kiezen welke achternaam het kind krijgt. U gaat hiervoor persoonlijk langs bij de gemeente.

 • Afspraak bij de gemeente

  Komt u bij de gemeente Emmen aan de balie, dan heeft u bijna altijd een afspraak nodig voor. De balies van Burgerzaken, Belastingen, Vergunningen en Schulddienstverlening zijn alleen op afspraak open. Zo wordt u altijd snel geholpen op de afgesproken afspraaktijd. U maakt de afspraak makkelijk online.

 • Akte uit de Burgerlijke stand

  Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis was.

 • Informatie uit de Basisregistratie (BRP)

  De gemeente houdt persoonsgegevens van u bij voor de uitvoering van overheidstaken. Uw gegevens worden opgeslagen in een landelijk systeem: de Basisregistratie Personen (BRP). Persoonsgegevens uit de BRP zijn niet openbaar. Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens opvragen. Bijvoorbeeld voor pensioenen, uitkeringen, huurtoeslag of belastingen. Door de centrale registratie in de BRP hoeft u uw gegevens niet steeds opnieuw door te geven en is de kans op fouten kleiner.

 • Groenstrook kopen

  Het kan zijn dat uw woning grenst aan een stukje groen van de gemeente. Soms heeft dat stukje grond dan geen waarde meer voor de gemeente. U kunt zo'n stukje grond van de gemeente kopen om als tuin te gebruiken. Dan wordt dit 'snippergroen' genoemd.

 • Zakenpaspoort of 2e paspoort

  Reist u vaak naar het buitenland? Dan kunt u een zakenpaspoort of tweede paspoort aanvragen. Vraag het reisdocument persoonlijk aan bij de gemeente waarin u woont. Na gemiddeld 6 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen.

 • Adresonderzoek

  De gemeente kan een onderzoek starten om te controleren of iemand nog steeds op het adres woont waarop hij of zij staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt de gemeente ook zelf vragen om een adresonderzoek op te starten.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Er zijn twee soorten: een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.