Zoekresultaat 21 - 29 van 29 resultaten

 • Bewind

  Bewind kan een oplossing zijn als u een periode in uw leven meemaakt waarin u niet meer goed voor uw eigen geldzaken kunt zorgen. Bijvoorbeeld door lichamelijke en/of geestelijke klachten, of door problematische schulden.

 • Identiteitskaart aanvragen

  Een identiteitskaart kun je alleen aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Een identiteitskaart kost geld en het aanvragen doe je zelf. Maak daarvoor eerst een afspraak.

 • Adresonderzoek

  Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet woont? Vraag dan om een adresonderzoek. Zo’n onderzoek duurt ongeveer 6 maanden. Soms kan het ook korter.

 • Klacht indienen

  Bent u niet tevreden over het doen of nalaten van een ambtenaar of een bestuurder? Dan kunt u daarover een klacht indienen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over het te laat afhandelen van uw vragen, het krijgen van verkeerde informatie of de manier waarop u behandeld bent.

 • Zienswijze indienen

  Een voorgenomen besluit komt één stap voor het daadwerkelijke besluit of de vaststelling van een plan. De wet(ten) bepaalt wanneer een ontwerpbesluit moet worden opgesteld. Het ligt daarna ter inzage. Vanaf dat moment kunnen betrokken personen daarop reageren door het indienen van een zienswijze.

 • Groen- en reststroken huren of kopen

  Wilt u een openbare groen- of reststrook betrekken bij uw perceel? Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om deze grond van de gemeente te huren. In uitzonderlijke gevallen komt een groen- of reststrook in aanmerking voor verkoop.

 • Verhuizen naar buitenland

  Gaat u binnen de periode van één jaar voor langer dan 8 maanden of misschien zelfs definitief naar het buitenland? Dan moet u bij de gemeente aangifte doen van uw vertrek. We schrijven u dan uit de Basisregistratie Personen.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  In een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd. Het is een bewijs van goed gedrag. Vraag de VOG aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Subsidieregeling Innovatie Gelijke Kansen en Cultuur

  De subsidieregeling Innovatie Gelijke Kansen en Cultuur is bedoeld voor culturele projecten die zich richten op gelijke kansen voor kinderen en jongeren (0-18). We zien graag initiatieven die dat op een vernieuwende manier doen.