Zoekresultaat 21 - 30 van 31 resultaten

 • Vreemdelingenpaspoort

  Woont u hier zonder de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort uit het land van herkomst krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Het is ook een identiteitsbewijs. U kunt met het vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Voor veel landen heeft u nog wel een visum nodig. De ambassade van het land waar u heengaat heeft daarover meer informatie.

 • Bewijs van in leven zijn

  Dit uittreksel hebt u nodig om te overleggen aan bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen als bewijs van in leven zijn. Op dit uittreksel staan o.a. de volgende gegevens vermeld: naam en voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en adresgegevens.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan moet u in korte tijd veel belangrijke beslissingen nemen. Zeker als u kinderen heeft. Hoe verdeelt u de zorg voor de kinderen? En welke afspraken maakt u over de verdeling van de kosten? Daarnaast is het belangrijk dat u weet welke gevolgen uw scheiding heeft voor uw inkomen en pensioen.

 • Trouwambtenaren

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) speelt een belangrijke rol bij de voltrekking van huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het is dan ook fijn als het klikt. Zo kan hij of zij er een onvergetelijke dag van maken. De trouwambtenaar neemt contact met u op om een afspraak te maken om de ceremonie te bespreken. Heeft u een voorkeur voor één van onze trouwambtenaren? Geef dit aan wanneer u melding doet of tijdens het gesprek waarin de praktische zaken worden doorgenomen. Op basis van beschikbaarheid wordt gekeken of de trouwambtenaar van uw keuze uw huwelijk kan voltrekken of uw partnerschap kan registreren.

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Voor sommige beroepen hebt u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Bijvoorbeeld als u gaat werken in het onderwijs, de kinderopvang of als taxichauffeur. Ook voor een visum of emigratie kan een VOG nodig zijn. Bekijk hier hoe u de verklaring kunt aanvragen.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  U heeft een Bewijs of Verklaring bezit Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur.

 • Privacyverklaringen

  U heeft er recht op dat de gemeente Kapelle zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een e-formulier, via de mail of telefonisch. Denk hierbij aan: Naam; Geboortedatum; Geboorteplaats; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres.

 • Bedrijfspand/bedrijventerrein huren of kopen

  Zoekt u binnen de gemeente een bedrijventerrein? Meestal wordt deze uitgegeven door de gemeente zelf. Bij gebruik van het bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden die onder meer zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. U komt alleen in aanmerking voor een bedrijventerrein als u voldoet aan deze voorwaarden.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  Alle gemeenten bewaren de actuele gegevens van hun inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Instellingen die wettelijke taken uitvoeren hebben toegang tot uw adres- en persoonsgegevens. Maatschappelijke instellingen zoals de kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk kunnen uw gegevens opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Een levensgebeurtenis zoals geboorte, huwelijk, overlijden of echtscheiding wordt door de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden vastgelegd in een akte. Deze akte blijft in die gemeente. U kunt van de akte een kopie (afschrift) bestellen als de gebeurtenis in de gemeente Kapelle heeft plaatsgevonden.