Zoekresultaat 21 - 23 van 23 resultaten

  • Bewijs van Nederlanderschap

    Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de gemeente waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt. Het bevat uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. Een bewijs van Nederlanderschap is gewenst in gevallen waarbij het tonen van een identiteitsbewijs niet volstaat. Het bewijs van Nederlanderschap kunt u aanvragen in de vorm van een 'Uittreksel Basis Registratie Personen'. Geef bij het aanvragen van het uittreksel bij 'reden aanvraag' aan dat  u het uittreksel nodig heeft als een bewijs van uw Nederlanderschap. Wij zorgen er dan voor dat de juiste gegevens op het uittreksel worden vermeld. U kunt het 'Uittreksel Basis Registratie Personen' direct digitaal bij ons aanvragen. Kijk voor meer infomatie (kosten, levertijd etc.) bij het onderwerp 'Uittreksel Basis Registratie Personen'.

  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

    Voor sommige beroepen is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. Dit wordt ook wel het bewijs van goed gedrag genoemd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af. Uit de verklaring blijkt dat uw gedrag geen belemmering is voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis (afdeling COVOG) onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Meer informatie vindt u op de website 'Verklaring Omtrent het Gedrag' van Justis screeningsautoriteit.

  • Discriminatiezaken

    Voelt u zich gediscrimineerd? Bent u getuige van discriminatie? Neem dan contact op met het Bureau Discriminatiezaken (BD) voor gratis vertrouwelijk advies, ondersteuning en klachtbehandeling. Het BD kan u helpen de situatie aan te pakken en/of op te lossen. Dat kan ook anoniem. Geen advies of hulp nodig? Meld dan toch de klacht. Uw melding helpt om discriminatie beter in beeld te krijgen en aan te pakken. Daarnaast geeft deze organisatie voorlichting en trainingen over (on)gelijke behandeling. Dat doet het BD op scholen en in buurtcentra, maar ook bij bedrijven, verenigingen en andere organisaties.  Het Bureau Discriminatiezaken is bereikbaar via (06) 1280 0017 en  info@bdwaterland.nl. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden via onderstaande website. × Klik hier om direct te mailen × info@bdwaterland.nl