Zoekresultaat 21 - 30 van 69 resultaten

 • Ambulante Hulp

  Ambulante hulp is gericht op gezinnen met jeugdigen die te maken hebben met gedragsmatige of opvoedkundige problemen en/of een ondersteuningsvraag op het gebied van persoonlijke verzorging hebben. De hulp wordt thuis of op uw locatie geboden. Voordat gestart wordt met ambulante hulp is het noodzakelijk dat er systeemgericht wordt gekeken.

  Onder ambulante hulp vallen de volgende producten: 

  • Behandeling ambulant
  • Individuele begeleiding
  • Systeembehandeling
  • Systeeembegeleiding
  • Diagnostiek
  • Persoonlijke verzorging
  • Behandeling groep
  • Begeleiding groep
  • Daghulp 

  (Maatwerk) Signaalbudget

  Ambulante hulp wordt a-specifiek toegewezen met een gestandaardiseerd signaalbudget of maatwerk signaalbudget, afgestemd op de individuele zorgvraag van de jeugdige en/of gezin. Het is een fictief budget dat niet wordt uitgekeerd. Het budget dient als signaal om gezamenlijk het gesprek te voeren over de voortgang van het hulptraject. Als blijkt dat het budget ontoereikend is, kunt u een (nieuw) Maatwerk Signaalbudget online aanvragen.

 • Reclame aanbrengen aan pand

  Wilt u reclame aan uw pand ophangen, dan moet u daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld een reclamebord of lichtreclame.

  U moet een vergunning aanvragen, omdat anders iedereen zomaar een reclamebord op kan hangen. Nu wordt het stadsgezicht beschermd. Ook voorkomt de vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt.

 • Gebouw of woning slopen

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

 • Politieke partij registreren voor gemeenteraadsverkiezingen

  Nieuwe politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten zich inschrijven bij de gemeente. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

 • Venten, vergunning

  Onder venten wordt verstaan: mobiel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten, in de openbare ruimte of aan huis. Zonder ventvergunning is het verboden om in Aalsmeer te venten.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen en wilt u een aansluiting op de riolering of drainage aanleggen of vervangen? Vraag dan op tijd een rioolaansluiting aan voor het lozen van (huishoudelijk) afvalwater, regen- of grondwater.

  Nieuwe aansluitingen zijn volledig voor rekening van de eigenaar/bewoner en moeten zes weken voor uitvoering schriftelijk worden ingediend. Tijdens deze periode zal de gemeente beoordelen of de aansluiting daadwerkelijk mogelijk is. Indien er sprake blijkt te zijn van vervuilde grond is deze periode niet van toepassing en zal team riolering contact met u opnemen. 

 • Graffiti verwijderen

  Soms spuiten vandalen muren onder met graffiti. Of worden stickers of posters opgeplakt zonder toestemming. De daders blijven vaak onbekend. De gemeente zorgt ervoor dat haar eigen gebouwen schoon worden gemaakt. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld speelpleinen, vuilnisbakken en bruggen.

  Meld het bij de gemeente als een gebouw of ander object van de gemeente is beklad. Geef snel en eenvoudig uw melding door via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt. De gemeente neemt uw melding over de graffiti of het wildplakken zo spoedig mogelijk in behandeling.

  Is er graffiti gespoten op uw eigendom? Bijvoorbeeld op uw bedrijfspand, woning of schutting? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de graffiti.

  Is uw gebouw een monument? Bel dan de gemeente voor overleg.

 • Klein kansspel organiseren

  Bij een kansspel spelen de deelnemers om geld of andere prijzen te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. Wilt u een klein kansspel organiseren? Dan moet u dit van tevoren melden bij de gemeente.

  Deelnemers van een klein kansspel hebben geen invloed op de uitslag van het spel. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn:

  • bingo
  • kienen
  • vogelpiekspel
  • rad van avontuur

 • Reinigen openbare weg

  De gemeente reinigt openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden. Dit gebeurt volgens een vast rooster. Net als het ophalen van afval en het legen van de afvalbakken. Heeft u klachten over deze dienst? Of vindt u dat uw omgeving ernstig is vervuild? Geef snel en eenvoudig uw melding door met Fixi.

 • Gemeentelijke oorkonde

  Een gemeentelijke onderscheiding is een blijk van waardering en erkenning van de lokale gemeenschap voor inspanningen die zijn verricht. Er zijn verschillende gemeentelijke ereblijken: de Gemeentelijke oorkonde, de Erepenning en de Rozenpenning. De Gemeentelijke oorkonde wordt toegekend aan verenigingen en stichtingen die hun 50-jarig jubileum vieren, of een volgend veelvoud van 25 jaar.