Zoekresultaat 21 - 27 van 27 resultaten

 • Klacht indienen bij de Nationale ombudsman

  Als u een klacht heeft, neemt u eerst contact op met de provincie. Vervolgens behandelt de provincie uw klacht. Bent u niet tevreden met het result...

 • Zienswijze op afstoten cultuurgoed of verzameling

  Soms wil de provincie cultuurgoed afstoten. Bijvoorbeeld door het te verkopen. Denk aan een schilderij uit de 17e eeuw, een archeologische vondst o...

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie, dan kunt u bezwaar maken. Wijst de provincie uw bezwaar af? Dan kunt u in beroep gaan bi...

 • Basisregistratie ondergrond

  Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis gegevens uit de Landelijke Voorziening BRO inzien. Dit is een centrale bron van duidelij...

 • Referendum aanvragen

  Bij een referendum stelt de provincie een vraag over een besluit aan haar kiezers. U kunt een referendum aanvragen als u genoeg steunverklaringen v...

 • Standplaats innemen of realiseren van een weggebonden voorziening

  Als u langs een weg een activiteit voor een standplaats of weggebonden voorziening wilt verrichten, controleer dan eerst wie de beheerder is van de...

 • Inpassingsplan windenergie, verzoek

  U wilt of uw bedrijf wil een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit van tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande ins...